asdasdasdasdasdasd Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương đương với hệ thống CLB

Yếu tố ngoại ngữ là yêu tố bắt buộc và quan trọng trong hệ thống tính điểm định cư Canada theo diện tay nghề.

Công ty Pacom Việt Nam trân trọng gửi bạn Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương đương với hệ thống Canadian Language Benchmarks (CLB )

  1. Chứng chỉ CELPIP:
Mức CLB Đọc Viết Nghe Nói
10 and above 5H 5H 5H 5H
9 5L 5L 5L 5L
8 4H 4H 4H 4H
7 4L 4L 4L 4L
6 3H 3H 3H 3H
5 3L 3L 3L 3L
4 2H 2H 2H 2H

Chú ý: kết quả CELPIP trước ngày 3 tháng 5 2013, sẽ phải đạt 5 cho từng kỹ năng đối với CLB 9 và 10.

2.     Chứng chỉ International English Language Testing System (IELTS) General Training – Tổng quát:
Mức CLB  Đọc Viết Nghe Nói
10 8.0 7.5 8.5 7.5
9 7.0 7.0 8.0 7.0
8 6.5 6.5 7.5 6.5
7 6.0 6.0 6.0 6.0
6 5.0 5.5 5.5 5.5
5 4.0 5.0 5.0 5.0
4 3.5 4.0 4.5 4.0

 

3.     Chứng chỉ Test d’évaluation de français (TEF):

a.      Ngày thi sau ngày 1 tháng 4 năm 2014

CLB  Đọc Viết Nghe Nói
10 263-277 393-415 316-333 393-415
9 248-262 371-392 298-315 371-392
8 233-247 349-370 280-297 349-370
7 207-232 310-348 249-279 310-348
6 181-206 271-309 217-248 271-309
5 151-180 226-270 181-216 226-270
4 121-150 181-225 145-180 181-225

 

b.    Ngày thi trước ngày 1 tháng 4 năm 2014
CLB  Đọc Viết Nghe Nói
10 263-277 393-415 316-333 393-415
9 248-262 372-392 298-315 372-392
8 233-247 349-371 280-297 349-371
7 206-232 309-348 248-279 309-348
6 181-205 271-308 217-247 271-308
5 150-180 225-270 180-216 225-270
4 121-149 181-224 145-179 181-224

Nguồn: Bộ di trú Canada

Người dịch: Bằng Đỗ

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu