asdasdasdasdasdasd Bảng tính điểm định cư New Zealand diện tự doanh 2016

Định cư New Zealand diện tự doanh (Enterpreneur Work Visa) được đánh giá là chương trình định cư phù hợp với đương đơn Việt Nam với nhiều ưu điểm: Số tiền đầu tư ban đầu từ 100,000$NZ trở lên; các yêu cầu về kinh nghiệm quản lý, doanh thu, lao động… đều tương đối mở và dễ dàng đạt được.

dinh-cu-new-zealand-dien-tu-doanh

Chi tiết về Bảng tính điểm cho Định cư New Zealand diện tự doanh như sau:

 1. Số tiền dự định đầu tư chương trình Định cư New Zealand diện tự doanh: từ 100.000NZ$ trở lên

Số tiền đầu tư (NZ$) Điểm số
100k – 199k 0
200k – 299k 10
300k – 399k 20
400k – 499k 30
500k – 749k 50
750k – 999k 60
1 triệu trở lên 80

2. Kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp chương trình Định cư New Zealand diện tự doanh: phải tương tự với ngành nghề sẽ dự định kinh doanh tại New Zealand

Kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp Điểm số
3-4 năm 20
5-9 năm 30
Từ 10 năm 40

3. Tạo ra các lợi ích cho New Zealand chương trình Định cư New Zealand diện tự doanh: Chọn 2 trong 3 tiêu chí:

3.1. Tạo ra việc làm toàn thời gian cho người New Zealand Điểm số
1 lao động 10
2 lao động 20
3-4 lao động 30
5-9 lao động 50
Từ 10 lao động trở lên 80

Lưu ý:  – Việc làm này phải là mới tuyển dụng, không tính các nhân sự đã tuyển trong trường hợp mua lại/mua cổ phần chi phối doanh nghiệp đã có sẵn tại NZ.

           – Hai hoặc nhiều hơn các lao động bán thời gian có thể được quy đổi thành ít nhất 1 lao động toàn thời gian.

3.2. Doanh thu xuất khẩu hàng năm  Điểm số 
200k – 299k 10
300k – 399k 20
400k – 499k 30
500k – 749k 40
750k – 999k 60
1 triệu trở lên 80

3.3 Tạo ra sản phẩm độc đáo hoặc mới trên thị trường New Zealand: Chỉ tiêu này không tính điểm, và sẽ được Sở di trú đánh giá dựa trên kế hoạch kinh doanh mà đương đơn cung cấp.

4. Tuổi của đương đơn chương trình Định cư New Zealand diện tự doanh: Yêu cầu đương đơn dưới 59 tuổi.

Tuổi của đương đơn   Điểm số 
Dưới 24 15
25- 29 20
30-39 20
40-49 20
50-59 10

5. Cam kết địa điểm kinh doanh ngoài Aukland chương trình Định cư New Zealand diện tự doanh: 40 điểm

Nguồn: Sở di trú New Zealand

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu