asdasdasdasdasdasd Bảng tính điểm định cư Anh Quốc diện doanh nhân Tier 1

Chương trình định cư tại Anh theo diện doanh nhân – Tier 1 (Entrepreneur visa) là chương trình cho phép công dân các nước không thuộc khối liên minh tiền tệ chung châu Âu được định cư tại Anh. Điều kiện ràng buộc là cá nhân đó đầu tư vào Anh bằng cách thành lập hoặc tiếp quản và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của một hoặc nhiều doanh nghiệp ở Anh.

Theo thống kê, thời gian thụ lý và giải quyết hồ sơ xinh định cư diện doanh nhân là ngắn nhất trong các loại hình thị thực định cư ở Anh và tỷ lệ thành công cũng là cao nhất.

Điều kiện tối thiểu để xin visa định cư diện doanh nhân ở Anh.

  • Có ít nhất 50.000 bảng Anh để đầu tư và kinh doanh tại Anh.
  • Có đủ tài chính đảm bảo cuộc sống tại Anh cho đương đơn và người thân.
  • Đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh
  • Đạt 95 điểm theo Thang điểm của Bộ di trú Anh
  • Từ 16 tuổi trở lên

Bảng tính điểm Tier 1 (Entrepreneur visa)

Yếu tố tính điểm Điểm
Nguồn vốn đầu tư
Ø  Bạn có thể đầu tư ít nhất £200.000

hoặc là

Ø  Bạn có thể đầu tư ít nhất £ 50.000 từ nguồn:

·         hoặc nhiều công ty đầu tư mạo hiểm có đăng ký với Cơ quan dịch vụ tài chính;

·         hoặc tài trợ hạt phát triển kinh doanh được liệt kê xác nhận trên trang web Đầu tư Thương mại Vương quốc Anh,

·         hoặc nhiều cơ quan chính phủ Anh, trong đó đã thực hiện các nguồn vốn sẵn có cho các mục đích cụ thể của việc thiết lập hoặc mở rộng doanh nghiệp Anh.

hoặc là

Ø  Bạn có thể truy cập không ít hơn £ 50.000 và:

·         Đang nộp đơn xin thường trú (Leave to remain); và

·         có, hoặc đã được cấp trước, nắm giữ Tier 1 (Graduate entrepreneur)

hoặc là

Ø  Bạn có thể đầu tư ít nhất £ 50.000 và:

·         được áp dụng cho phép ở lại; và

·         có, hoặc đã được cấp trước, năm giữ Tier 1 (Post-study work); và

·         đã đăng ký với cơ quan HMRC với tư cách tự kinh doanh, hoặc  giám đốc có đăng ký của một doanh nghiệp mới hoặc có sẵn không quá 3 tháng trước khi nộp đơn; và

·         đang tham gia vào hoạt động kinh doanh, trừ các công việc cần thiết để quản lý doanh nghiệp của bạn. Nghề nghiệp của bạn phải xuất hiện trên danh sách các ngành nghề ở các quốc gia (National Qualification Framework mức độ 4, như đã nêu trong các quy phạm thực hành đối với  nhà tài trợ Tier 2.

25 điểm
Khoản tiền đầu tư được nắm giữ bởi Tổ chức tín dụng được quy dịnh 25 điểm
Khoản tiền đầu tư được chuyển và thanh toán tại UK 25 điểm
Khả năng tiếng Anh
– CEFR B1 tất cả kỹ năng

– Hoặc có bằng Master/PRD course học bằng tiếng Anh toàn thời gian

 

10 điểm
Khoản quỹ duy trì cuộc sống (settlement funds)
Đủ tài chính để chi trả cuộc sống hàng ngày tại UK 10 điểm

Người dịch: Bằng Đỗ

Nguồn: Sở di trú Anh Quốc

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu