asdasdasdasdasdasd Canada công bố thêm 2.000 xuất dành cho lao động tạm thời đối với chương trình đề cử cấp tỉnh

Thêm 2.000 lao động nước ngoài tạm thời có thể được nhận vào Canada với tư cách là thường trú nhân trong năm nay thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Canada, Chính phủ Canada đã tuyên bố.

Chương trình đề cử cấp tỉnh, hay PNP, cho phép các tỉnh và vùng lãnh thổ tham gia đề cử một số ứng cử viên nhập cư kinh tế cho thường trú nhân Canada mỗi năm để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động địa phương.

Trong một bản tin phát hành ngày 12 tháng 3, Chính phủ Canada cho biết 2.000 xuất PNP bổ sung chủ yếu dành cho Lao động nước ngoài tạm thời dài hạn hiện có ở Canada với các kỹ năng trung gian được phân loại là Mã nghề nghiệp quốc gia hạng “C” đã tích hợp vào xã hội Canada.

Một người lao động nước ngoài tạm thời đáp ứng nhu cầu thị trường lao động dài hạn và đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế của Canada, Bộ trưởng Bộ Di trú, Người tị nạn và Quyền công dân của Canada, Ahmed Hussen phát biểu trong một tuyên bố. Canada nhận thấy sự cần thiết phải cung cấp cơ hội cho họ chuyển sang thường trú – và những bổ sung này theo Chương trình Đề cử của Tỉnh sẽ làm được điều đó.

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho biết các xuất bổ sung cũng sẽ giúp giải quyết lỗ hổng của công nhân.

Theo kế hoạch nhập cư nhiều năm, Canada có mục tiêu tuyển sinh năm 2019 là 61.000 cho PNP, tăng 6.000 lượt nhập cư so với năm 2018.

Người phát ngôn của Ahmed Hussen đã chia sẻ với CIC News rằng 2.000 chỗ cho lao động nước ngoài tạm thời là một phần của kế hoạch tăng này.

Thông báo theo sau việc tạo ra Con đường tạm thời cho Người chăm sóc của IRCC, một con đường thường trú tạm thời mở vào ngày 4 tháng 3 và sẽ mở cho đến ngày 4 tháng 6 năm 2019, cho những người chăm sóc là người lao động nước ngoài tạm thời đủ điều kiện đến Canada sau ngày 30 tháng 11 năm 2014.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu