download (2)Chính phủ Canada thông báo rằng việc nhập cảnh cho người nước ngoài trong ngành nghệ thuật biểu diễn bây giờ sẽ trở nên dễ dàng hơn vì danh sách nghề nghiệp mới trong ngành đó có thể được cấp Chứng nhận Tác động Thị trường Lao động miễn giấy phép lao động.

Người sử dụng lao động Canada muốn tuyển dụng lao động nước ngoài trong hầu hết các trường hợp cần phải chứng minh rằng cần phải tuyển người lao động nước ngoài  vào một vị trí công việc đang cần và không có công dân Canada hoặc thường trú nhân nào có thể thực hiện nhiệm vụ của công việc đó. Quá trình này được ghi lại bằng một Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA).

Tuy nhiên, Canada công nhận tầm quan trọng của việc tuyển dụng lao động nước ngoài để tạo ra và duy trì lợi ích kinh tế đáng kể và cơ hội cho người dân Canada và thường trú.

Trong trường hợp này, việc tuyển dụng lao động nước ngoài trong ngành nghệ thuật biểu diễn được coi là một cơ hội thuận lợi cho Canada và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người Canada, bao gồm các nghệ sỹ biểu diễn và các tổ chức trong ngành đó.

Các ngành nghề trong ngành công nghiệp biểu diễn, có thể hội đủ điều kiện để xin giấy phép làm việc của LMIA, bao gồm:

 • Vũ công (ba-lê hay đương đại)
 • Opera
 • Dàn nhạc
 • Nhà hát 

Để bắt đầu quá trình này, người sử dụng lao động phải nộp Bản chào tuyển dụng thông qua Cổng thông tin tuyển dụng trước khi nộp đơn xin giấy phép lao động.

Cổng thông tin tuyển dụng là một hệ thống quản lý ứng dụng trực tuyến giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tuyển dụng lao động nước ngoài được LMIA miễn thuế cho người sử dụng lao động Canada.

Một đặc điểm chính của việc miễn thuế LMIA đối với lao động nước ngoài trong ngành công nghiệp biểu diễn được chứng minh bằng chứng về việc làm tương hỗ.

Một thỏa thuận đối ứng cho phép người nước ngoài làm việc tại Canada khi người Canada hoặc thường trú nhân có cơ hội làm việc tương tự ở nước ngoài.

Yêu cầu đủ điều kiện để LMIA miễn trừ các nghệ sĩ biểu diễn
Đối với cán bộ nhập cư để áp dụng miễn trừ LMIA cho giấy phép lao động, họ cần phải được thuyết phục rằng cơ hội việc làm có tồn tại đối với người Canada và thường trú trong ngành công nghiệp biểu diễn.

Các tài liệu sau đây sẽ được yêu cầu để chứng minh khả năng cơ hội việc làm tương hỗ:

a. một đề nghị tuyển dụng do người sử dụng lao động (nghĩa là công ty hoặc tổ chức biểu diễn nghệ thuật) đưa ra, theo phần R209.11, ghi rõ

 • việc làm của đương đơn (chức vụ và nhiệm vụ chính) là khiêu vũ, opera, dàn nhạc hoặc các nghệ thuật rạp hát trực tiếp
 • người sử dụng lao động là người nhận hiện tại của khoản tài trợ cốt lõi hoặc hỗn hợp từ Hội đồng Nghệ thuật Canada hoặc hỗ trợ tài chính thông qua việc chiếm đoạt của quốc hội như Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia

b. một lá thư hoặc bằng chứng khác do người nộp đơn đệ trình do đại diện nghệ thuật biểu diễn Canada hoặc tổ chức dịch vụ của Canada thực hiện và chứng minh các cơ hội quốc tế có tính đối ứng cho người Canada theo những nguyên tắc cụ thể như sau:

 • vũ công đương đại
 • biên đạo múa ba-lê
 • ca sĩ opera
 • diễn viên trong các tác phẩm sân khấu
 • nhạc sĩ dàn nhạc

Thư hỗ trợ tương hỗ phải bao gồm các chi tiết sau:

 • nhiệm vụ của tổ chức, bao gồm thông tin về những người đủ tư cách thành viên
 • quy định (dance, live theater, dàn nhạc hoặc opera) và các loại công việc (ví dụ như vũ công hay biên đạo múa) mà tổ chức có thể khẳng định sự có đi có lại
 • một tuyên bố khẳng định rằng sự tương hỗ đã được biết đến tồn tại trong năm qua, bao gồm các chi tiết về cách tổ chức có thể khẳng định sự có đi có lại
 • chữ ký của một đại diện cao cấp của tổ chức có thể khẳng định sự có đi có lại
 • ngày ký

Một tính năng thú vị đáng chú ý là tính tương hỗ không nhất thiết phải là 1:1. Ví dụ: 10 vũ công ballet Canada có cơ hội ở châu Âu trong một năm, trong khi 10 vũ công ballet của công nhân nước ngoài được các công ty ballet Canada tuyển dụng.

Ngoài ra, nhiều đại diện có thể khẳng định sự có đi có lại. Các tổ chức sau đây có thể cung cấp thư tương hỗ:

Khiêu vũ: Canadian Dance Assembly, International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE), Canadian Actors’ Equity Association, Regroupement québécois de la danse
Nhạc dàn nhạc: Orchestras Canada, Canadian Federation of Musicians
Nhà hát:  IATSE, Canadian Actors’ Equity Association, The Professional Association of Canadian Theatres

Lợi ích của việc miễn LMIA
Du lịch nước ngoài mang lại lợi ích cho nền kinh tế Canada bằng cách giúp các công nhân Canada có được kinh nghiệm và mở rộng ngành công nghiệp địa phương.

Trong kế hoạch ngân sách năm 2018, Chính phủ Canada cam kết cung cấp $194,1 triệu  từ 2018 đến 2019 cho sự tiến bộ của Chương trình  Temporary Foreign Worker Program and the International Mobility Program, hai chương trình tạm thời dành cho người lao động nước ngoài của Canada.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu