3.750 lời mời cấp cho các ứng cử viên nhập cư theo hệ thống Express Entry với số điểm từ 451 trở lên

Chính phủ Canada đã tiến hành rút thăm Express Entry lớn nhất vào năm 2018 vào thứ 4, ngày 13 tháng 6, ban hành 3.750 lời mời để nộp đơn xin thường trú tại Canada cho các ứng cử viên có điểm xếp hạng toàn diện là 451 hoặc cao hơn.

Trước khi 3.750 Lời mời đăng ký, hoặc ITA, được ban hành trong vòng mời tất cả chương trình của ngày 13/6/2018, chương trình rút ngắn tất cả chương trình lớn nhất từ hệ thống bê hồ sơ Express Entry pool năm 2018 là 3.500.

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã sử dụng quy tắc ràng buộc của mình trong vòng rút hồ sơ này. Ngày và giờ kết thúc cho vòng mời mới nhất này là ngày 21 tháng 7 năm 2017 lúc 07:01:28 giờ UTC. Điều này có nghĩa là tất cả các ứng cử viên có điểm CRS trên 451, cũng như những ứng viên có điểm số 451 đã gửi hồ sơ của họ trước ngày và thời gian kết thúc được chỉ định, đã nhận được ITA trong vòng lời mời này.

Số lượng ITA được phát hành trong mỗi lần rút toàn bộ chương trình năm 2018 đã tăng dần trong suốt năm. Năm nay bắt đầu với hai lần vòng rút ban hành 2.750 ITA mỗi vòng một, tiếp theo là 4 vòng rút với số lượng 3.000 ITA mỗi tháng 2 và tháng 3 và 4 rút với số thư mời là  3.500 ITA mỗi tháng 4 và tháng 5.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy sự gia tăng kích thước của vòng rút hồ sơ, vì Canada có mục tiêu nhập cư cao hơn vào năm 2018 so với năm 2017. Mục tiêu di trú của nó cho năm 2019 và 2020 cũng được thiết lập để tăng lên.

Mục tiêu của Chính phủ Canada cho năm 2018 là 74.900 thông qua 3 lớp nhập cư kinh tế được quản lý bởi hệ thống Express Entry – Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades và Canada Experience. Cho năm 2019, mục tiêu cho ba lớp này được đặt ở mức 81.400.

Biểu đồ dưới đây cho thấy rằng trong khi các mục tiêu cho năm 2018 và 2019 cao hơn năm 2017, cho đến nay, ít ITA đã được ban hành vào năm 2018 so với thời điểm này vào năm 2017.

Trong khi các kích thước vòng rút thăm lớn hơn có thể có tác dụng làm giảm điểm CRS tối thiểu, thì thời gian giữa các vòng rút hồ sơ cũng là một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến điểm số.

Vòng rút thăm ngày 13/6 này là vòng mời tất cả chương trình đầu tiên diễn ra kể từ ngày 23 tháng 5 và sau một chương trình rút thăm đặc biệt được tiến hành vào ngày 30 tháng 5. Ba tuần trôi qua từ ngày 23 tháng 5. điểm CRS tối thiểu cao hơn trong đợt này.

Ba tuần dài hơn thời gian bình thường giữa các lần rút thăm, thường là hai tuần vào năm 2018.

Nhiều thời gian hơn giữa các lần rút cho phép bể hồ sơ Express Entry bổ sung, có thể có tác dụng tăng điểm tối thiểu. Các vòng mời thường xuyên hơn, trong khi đó, có thể giảm số lượng hồ sơ mới đến trong hệ thống bể hồ sơ Express Entry giữa các vòng rút hồ sơ.

“Bây giờ IRCC đã tăng kích thước vòng rút thăm lên 3.750 lần đầu tiên vào năm 2018, sẽ rất thú vị nếu thấy hiệu quả của việc thu thập hai tuần một lần hoặc thường xuyên hơn ở con số này sẽ có trên điểm CRS tối thiểu,” Luật sư David cho biết.

“Khi IRCC hoạt động hướng tới mục tiêu Express Entry lớn hơn, chúng tôi tiếp tục thấy những thay đổi, cả về các loại hòa khác nhau và quy mô rút thăm khác nhau.”

Sau đây là những ví dụ giả định của các ứng cử viên đã nhận được ITA trong vòng mời của này.

Fiona 34 tuổi, có bằng thạc sĩ và đã làm việc như một kế toán trong 5 năm. Cô đã đạt IELTS 8.0 cho từng kỹ năng. Trong khi Fiona chưa bao giờ làm việc hoặc học tập tại Canada, điểm số CRS 451 của cô ấy sẽ đủ để có được ITA trong buổi rút thăm Express Entry mới nhất này.

Ram là 29 tuổi, có bằng cử nhân, và đã làm việc như một nhà tư vấn quản lý trong 3 năm. Anh ấy đã đạt IELTS 8.0 cho từng kỹ năng. Trong khi Ram chưa bao giờ làm việc hoặc học tập tại Canada, anh có một người chị là thường trú nhân Canada cư ngụ tại Toronto. Với điểm CRS 453, anh sẽ đủ để có được ITA trong buổi rút thăm vào ngày 13 tháng 6.

Nguồn: cicnews.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu