asdasdasdasdasdasd Định cư NZ diện đầu tư Investor 2: Update SL thư mời đến 6/7/2016

Để có thể nhận được visa định cư New Zealand theo diện đầu tư (Investor 2 Category) thì đương đơn phải trải qua quá trình nộp Đơn bày tỏ Sự quan tâm (EOI).

Để nộp đơn EOI, trước hết bạn phải:

  1. Đương đơn từ 65 tuổi trở xuống.
  2. Đầu tư 1.5 triệu đôla New Zealand cho 4 năm tại New Zealand.
  3. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc trực tiếp quản lý một doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải có ít nhất 5 nhân viên làm việc toàn thời gian hoặc có doanh số trên 1 triệu đôla New Zealand/năm. Đương đơn có thể nộp đơn trên cơ sở sở hữu 25% cổ phần của doanh nghiệp đó hoặc đóng vai trò quản lý hoạt động của doanh nghiệp.
  4. Có thêm tài sản khoảng 1 triệu đôla New Zealand để ổn định cuộc sống (không nhất thiết phải chuyển sang New Zealand).
  5. Có trình độ Anh ngữ tương đương IELTS trung bình 3.0 hoặc có quá trình sinh sống/học tập tại nước nói tiếng Anh.
  6. Sinh sống tại New Zealand ít nhất 146 ngày của mỗi năm trong 3 năm cuối cùng của khoảng thời gian đầu tư 4 năm.
  7. Thỏa mãn các điều kiện khác về lý lịch và sức khỏe.

Sau khi thỏa mãn các điều kiện trên, đương đơn sẽ được đưa vào EOI Pool.

Dưới đây, Công ty cổ phẩn Pacom Việt Nam gửi bạn thông kê cập nhật các vòng rút hồ sơ mới nhất:

Ngày 24/04/2019, có 7 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 35 – 95.

Ngày 11/04/2019, có 12 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 39 – 115.

Ngày 28/3/2019, có 12 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 30 – 110.

Ngày 28/02/2019, có 8 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 33 – 85.

Ngày 14/02/2019, có 9 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 33 – 105.

Ngày 31/01/2019, có 11 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 33 – 120.

Ngày 14/01/2019, có 9 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 33 – 105.

Ngày 17/01/2019, có 5 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 33 – 78.

Ngày 13/12/2018, có 9 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 33 – 77.

Ngày 29/11/2018, có 9 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 25 – 110.

Ngày 15/11/2018, có 6 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 33 – 74.

Ngày 17/10/2018, có 8 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 33 – 80.

Ngày 4/10/2018, có 6 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 33 – 79.

Ngày 20/9/2018, có 6 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 30 – 105.

Ngày 6/9/2018, có 10 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 33 -105.

Ngày 23/8/2018, có 3 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 33 – 64.

Ngày 9/8/2018, có 13 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 30 – 115.

Ngày 26/7/2018, có 5 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 33 – 71.

Ngày 12/7/2018, có 4 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 39 – 85.

Ngày 28/6/2018, có 8 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 25 – 98.

Ngày 14/6/2018, có 4 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 33-100.

Ngày 30/5/2018, có 8 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 20 – 77 điểm.

Ngày 17/5/2018, có 5 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 35 – 100 điểm.

Xem thêm: Thông tin đầy đủ chương trình định cư New Zealand diện đầu tư

Nguồn: Bộ di trú New Zealand

Người dịch: Bằng Đỗ

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu