Để có thể nhận được visa định cư New Zealand theo diện đầu tư (Investor 2 Category) thì đương đơn phải trải qua quá trình nộp Đơn bày tỏ Sự quan tâm (EOI).

Để nộp đơn EOI, trước hết bạn phải:

  1. Đương đơn từ 65 tuổi trở xuống.
  2. Đầu tư 1.5 triệu đôla New Zealand cho 4 năm tại New Zealand.
  3. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc trực tiếp quản lý một doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải có ít nhất 5 nhân viên làm việc toàn thời gian hoặc có doanh số trên 1 triệu đôla New Zealand/năm. Đương đơn có thể nộp đơn trên cơ sở sở hữu 25% cổ phần của doanh nghiệp đó hoặc đóng vai trò quản lý hoạt động của doanh nghiệp.
  4. Có thêm tài sản khoảng 1 triệu đôla New Zealand để ổn định cuộc sống (không nhất thiết phải chuyển sang New Zealand).
  5. Có trình độ Anh ngữ tương đương IELTS trung bình 3.0 hoặc có quá trình sinh sống/học tập tại nước nói tiếng Anh.
  6. Sinh sống tại New Zealand ít nhất 146 ngày của mỗi năm trong 3 năm cuối cùng của khoảng thời gian đầu tư 4 năm.
  7. Thỏa mãn các điều kiện khác về lý lịch và sức khỏe.

Sau khi thỏa mãn các điều kiện trên, đương đơn sẽ được đưa vào EOI Pool.

Theo thống kê của Bộ di trú New Zealand:

Ngày 28/6/2018, có 8 EOI được chọn với số điểm từ 25 – 98 điểm

Ngày 14/6/2018, có 7 EOI được chọn với số điểm từ 33 – 100 điểm.

Ngày 31/5/2018, có 8 EOI được chọn với số điểm từ 20 – 77 điểm

Ngày 17/5/2018, có 5 EOi được chọn với số điểm từ 35 – 100 điểm.

Ngày 8/5/2018, có 8 EOI được chọn với số điểm từ 35 – 140 điểm.

Ngày 19/4/2018, có 4 EOI được chọn với số điểm từ 39-97 điểm.

Ngày 5/4/2018, Có 10 EOI được chọn trong  EOI Pool với số điểm từ 33 – 116 điểm.

Xem thêm: Thông tin đầy đủ chương trình định cư New Zealand diện đầu tư

Nguồn: Bộ di trú New Zealand

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu