Kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2018, các nguyên đơn nộp Mẫu đơn I-751, Đơn yêu cầu xóa bỏ Điều kiện cư trú hoặc Mẫu I-829, Đơn dành cho doanh nhân để loại bỏ các điều kiện về tình trạng thường trú nhân, sẽ nhận được thông báo nhận mẫu đơn I-797 được xuất trình với Mẫu I-551, Thẻ Thường Trú Nhân, là bằng chứng về tình trạng được tiếp tục ở Mỹ trong 18 tháng sau ngày hết hạn trên Thẻ Thường Trú Nhân của họ.

USCIS đang thực hiện thay đổi từ 12 đến 18 tháng vì thời gian xử lý hiện tại cho Biểu mẫu I-751 và Mẫu I-829 đã tăng lên trong năm qua.

Ngoài ra, USCIS sẽ phát hành thông báo nhận mẫu đơn I-797 mới cho những người có quyền thường trú nhân có điều kiện mà Mẫu I-751 hoặc I-829 vẫn đang chờ xử lý kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2018. Thông báo nhận mẫu I-797 đó cũng sẽ là bằng chứng tiếp tục trạng thái trong 18 tháng sau ngày hết hạn trên Thẻ Thường Trú Nhân của Nguyên Đơn.

Xin nhắc lại, những thường trú nhân có điều kiện dự định ở ngoài Hoa Kỳ từ 1 năm trở lên phải nộp đơn xin giấy phép tái nhập cảnh bằng cách nộp Mẫu đơn I-131, Đơn xin Tài liệu Du lịch, trước khi rời khỏi Mỹ.

Nguồn: USCIS

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu