Chương trình Ứng viên Di dân Alberta cho biết những thay đổi sẽ giúp mọi người dễ dàng nộp đơn hơn

Hai thay đổi quan trọng đã được đưa vào Chương trình Alberta Opportunity, bao gồm việc loại bỏ yêu cầu thu nhập tối thiểu và cập nhật các yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu.

Việc loại bỏ yêu cầu thu nhập tối thiểu sẽ được áp dụng cho tất cả các đơn đăng ký được gửi vào hoặc sau ngày 14 tháng 6 năm 2018, là ngày dòng Opportunity của Alberta (AOS) bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký.

AOS dành cho các công dân nước ngoài đủ điều kiện đang làm việc tại Alberta hoặc sinh viên  quốc tế tốt nghiệp đã hoàn tất việc học tại một cơ sở post-secondary được phê duyệt ở Alberta.

Chương trình Đề cử Di dân Alberta (AINP) cho biết họ sẽ tiếp tục kiểm tra xem các ứng cử viên có được trả lương tối thiểu của tỉnh hay không và liệu mức lương có tôn trọng tối thiểu nghề nghiệp của họ như được xác định trong Đánh giá tác động thị trường lao động hay trên trang web Alis của tỉnh hay không.

“Các ứng cử viên thành công đã có việc làm khi họ nộp đơn vào chương trình, giúp cho thấy rằng họ có thể hỗ trợ bản thân và gia đình của họ,” bản cập nhật AINP cho biết.

Sự thay đổi khác liên quan đến yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu, AINP đã điều chỉnh cho cả hai ứng viên làm việc trong một lĩnh vực được xếp hạng kỹ năng cấp C hoặc D theo Phân loại nghề nghiệp quốc gia Canada (NOC) và những người làm việc trong ngành nghề có xếp hạng kỹ năng NOC là 0 , A hoặc B.

AINP cho biết yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu đối với những người làm việc trong các công việc NOC C hoặc D sẽ vẫn ở điểm số Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) là 4 và sẽ không tăng lên CLB 5.

Khi Chương trình Opportunity của Alberta được công bố vào tháng 6, AINP cho biết yêu cầu tối thiểu về ngôn ngữ sẽ tăng lên CLB 5 bắt đầu từ ngày 14 tháng 6 năm 2019. Hiện nay không còn là trường hợp cho các nghề NOC C hoặc D.

Đối với các ứng cử viên làm việc trong các ngành nghề được xếp hạng NOC 0, A hoặc B, AINP cho biết yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu sẽ vẫn ở CLB 4 cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, tại thời điểm đó nó sẽ tăng lên CLB 5.

“Những thay đổi này sẽ giúp mọi người dễ dàng nộp đơn vào chương trình và sẽ giúp đảm bảo Alberta có thể tiếp tục lấp đầy tình trạng thiếu việc làm với các ứng cử viên đủ điều kiện khi không có người Albertans hoặc Canada sẵn sàng làm công việc”, bản cập nhật cho biết.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu