asdasdasdasdasdasd Cách chứng minh trình độ tiếng Anh khi xin visa diện tay nghề Úc?

Đối với hồ sơ xin định cư Úc diện tay nghề, trình độ tiếng Anh là một yếu tố bắt buộc và là yếu tố khá quan trọng.

Sau đây, Công ty Cổ phần Pacom Việt Nam xin gửi bạn yêu cầu về khả năng tiếng Anh đối với hồ sơ xin định cư như sau:

 1. Trình độ competent:

Để chứng minh rằng bạn có đủ khả năng tiếng Anh (competent English), bạn phải cung cấp bằng chứng đáp ứng một trong những điều sau đây:

 • Bạn có hộ chiếu hợp lệ Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, New Zealand hoặc Cộng hòa Ireland hợp lệ và bạn là công dân của quốc gia đó.
 • Bạn đạt ít nhất IELTS 6.0 cho từng kỹ năng (nói, đọc, nghe và viết) đã được thực hiện trong vòng ba năm ngay trước khi nộp hồ sơ.
 • Bạn đạt ‘B’ trong mỗi một kỹ năng trong kỳ thi OET đã được thực hiện trong vòng ba năm ngay trước khi nộp đơn xin thị thực.
 • Bạn đạt ít nhất: 12 điểm đối với kỹ năng nghe, 13 điểm đối với kỹ năng đọc, 21 điểm đối với kỹ năng viết và 18 điểm kỹ năng nói đã được thực hiện trong vòng ba năm ngay trước khi nộp đơn xin thị thực.
 • Bạn đạt được ít nhất 50 điểm từng kỹ năng (nói, đọc, nghe và viết) theo hệ thống PTE đã được thực hiện trong vòng ba năm ngay trước khi nộp visa ứng dụng.
 • Bạn đạt được ít nhất CAE 169 điểm cho từng kỹ năng (nói, đọc, nghe và viết) đã được thực hiện vào ngày hoặc sau ngày 01 /11/2015 trước ngày đơn xin thị thực.

danh-sach-nganh-nghe-dinh-cu-uc-dien-tay-nghe

 1. Trình độ proficient:

Để chứng minh rằng bạn có khả năng tiếng Anh thành thạo, bạn phải cung cấp bằng chứng đáp ứng một trong những điều sau đây:

 • Bạn đạt ít nhất IELTS 7.0 cho từng kỹ năng (nói, đọc, nghe và viết) đã được thực hiện trong vòng ba năm ngay trước khi nộp hồ sơ.
 • Bạn đạt ‘B’ trong mỗi một kỹ năng trong kỳ thi OET đã được thực hiện trong vòng ba năm ngay trước khi nộp đơn xin thị thực.
 • Bạn đạt ít nhất: 24 điểm đối với kỹ năng nghe, 24 điểm đối với kỹ năng đọc, 27 điểm đối với kỹ năng viết và 23 điểm kỹ năng nói đã được thực hiện trong vòng ba năm ngay trước khi nộp đơn xin thị thực.
 • Bạn đạt được ít nhất 65 điểm từng kỹ năng (nói, đọc, nghe và viết) theo hệ thống PTE đã được thực hiện trong vòng ba năm ngay trước khi nộp visa ứng dụng.
 • Bạn đã đạt được ít nhất 185 điểm cho từng kỹ năng (nói, đọc, nghe và viết) đã được thực hiện vào ngày hoặc sau ngày 01 /11/2015 trước ngày đơn xin thị thực.
 1. Trình độ Superior:

Để chứng minh rằng bạn có khả năng tiếng Anh cao cấp, bạn phải cung cấp bằng chứng đáp ứng một trong những điều sau đây:

 • Bạn đạt ít nhất IELTS 8.0 cho từng kỹ năng (nói, đọc, nghe và viết) đã được thực hiện trong vòng ba năm ngay trước khi nộp hồ sơ.
 • Bạn đạt ‘A’ trong mỗi một kỹ năng trong kỳ thi OET đã được thực hiện trong vòng ba năm ngay trước khi nộp đơn xin thị thực.
 • Bạn đạt ít nhất: 28 điểm đối với kỹ năng nghe, 29 điểm đối với kỹ năng đọc, 30 điểm đối với kỹ năng viết và 26 điểm kỹ năng nói đã được thực hiện trong vòng ba năm ngay trước khi nộp đơn xin thị thực.
 • Bạn đạt được ít nhất 79 điểm từng kỹ năng (nói, đọc, nghe và viết) theo hệ thống PTE đã được thực hiện trong vòng ba năm ngay trước khi nộp visa ứng dụng.
 • Bạn đã đạt được ít nhất 200 điểm cho từng kỹ năng (nói, đọc, nghe và viết) đã được thực hiện vào ngày hoặc sau ngày 01 /11/2015 trước ngày đơn xin thị thực.

Nguồn: Bộ di trú Úc

Người dịch: Bằng Đỗ

 

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu