asdasdasdasdasdasd Chương trình định cư Canada diện đầu tư Prince Edward (PEI)

Chương trình đề cử đầu tư Đảo Prince Edward tạo cơ hội cho các công dân nước ngoài trở thành thường trú nhân. Diện này dành cho đương đơn có thể bắt đầu kinh doanh hoặc kiểm soát 100% doanh nghiệp hiện có hoặc mua quyền sử hữu một phần (ít nhất là 33,333% vốn cổ phần) hiện có. Hiện nay diện PEI PNP có 3 dòng như sau:

Dòng sở hữu 100%, người nộp đơn phải:

 • Hoàn thành và nộp tất cả các mẫu đơn liên bang và PNP tỉnh yêu cầu và tài liệu bổ sung.
 • Có xác minh giá trị tài sản tối thiểu là $ 600,000 là được tích lũy qua các nguồn hợp pháp và chính đáng.
 • Có một nền giáo dục tối thiểu (có bằng trung học tương đương hệ thống bằng cấp Canada).
 • Trong độ tuổi 21-59 tại thời điểm nộp đơn.
 • Có kỹ năng quản lý chuyển nhượng và việc làm trong quá khứ.
 • Đạt tối thiểu IELTS 4.0.
 • Cung cấp kế hoạch kinh doanh chi tiết cho việc kinh doanh 100% quyền sở hữu mà nằm trong một khu vực đủ điều kiện và đáp ứng tất cả các tiêu chí chương trình đưa ra tại thời điểm nộp đơn.
 • Cung cấp các hoạt động và liên tục quản lý của doanh nghiệp tại Đảo Prince Edward.
 • Ký thỏa thuận ký quỹ có tiền đặt cọc là $ 200,000 được quản lý bởi Chính phủ tỉnh cho đến khi các điều khoản của thỏa thuận đã được đáp ứng.
 • Thực hiện đầu tư tối thiểu $ 150,000 vào một doanh nghiệp mới hoặc hiện có ở Prince Edward Island thuộc sở hữu và điều hành. Tất cả các giao dịch phải phù hợp với Luật Di Trú và Bảo vệ người tị nạn.

Nếu người nộp đơn đáp ứng tất cả các tiêu chí chương trình đưa ra tại thời điểm nộp đơn và được chấp thuận, giấy chứng nhận đề cử sẽ được ban hành.

dinh-cu-canada-pei

Dòng sở hữu một phần, đương đơn phải:

 • Hoàn thành và nộp tất cả các mẫu đơn liên bang và PNP tỉnh yêu cầu và tài liệu bổ sung.
 • Có xác minh giá trị tài sản tối thiểu là $ 600,000 là được tích lũy qua các nguồn hợp pháp và chính đáng.
 • Có một nền giáo dục tối thiểu (có bằng trung học tương đương hệ thống bằng cấp Canada).
 • Trong độ tuổi 21-59 tại thời điểm nộp đơn.
 • Có kỹ năng quản lý chuyển nhượng và việc làm trong quá khứ.
 • Đạt tối thiểu IELTS 4.0.
 • Cung cấp kế hoạch kinh doanh chi tiết cho việc kinh doanh 100% quyền sở hữu mà nằm trong một khu vực đủ điều kiện và đáp ứng tất cả các tiêu chí chương trình đưa ra tại thời điểm nộp đơn.
 • Cung cấp các hoạt động và liên tục quản lý của doanh nghiệp tại Đảo Prince Edward.
 • Ký thỏa thuận ký quỹ có tiền đặt cọc là $ 200,000 được quản lý bởi Chính phủ tỉnh cho đến khi các điều khoản của thỏa thuận đã được đáp ứng.
 • Thực hiện đầu tư tối thiểu $ 150,000 vào một doanh nghiệp hiện có ở Prince Edward Island thuộc sở hữu và điều hành một phần chiếm 33,333% hoặc thực hiện đầu tư tối thiểu $1 triệu. Tất cả các giao dịch phải phù hợp với Luật Di Trú và Bảo vệ người tị nạn.

Nếu người nộp đơn đáp ứng tất cả các tiêu chí chương trình đưa ra tại thời điểm nộp đơn và được chấp thuận, giấy chứng nhận đề cử sẽ được ban hành.

Dòng Giấy phép làm việc, các ứng viên phải:

 • Hoàn thành và nộp tất cả các mẫu đơn liên bang và PNP tỉnh yêu cầu và tài liệu bổ sung.
 • Nộp đơn đến IRCC để xin giấy phép lao động cho các doanh nghiệp ở Đảo Prince Edward mà người nộp đơn có ý định đầu tư và quản lý.
 • Có xác minh giá trị tài sản tối thiểu là $ 600,000 là được tích lũy qua các nguồn hợp pháp và chính đáng.
 • Có một nền giáo dục tối thiểu (có bằng trung học tương đương hệ thống bằng cấp Canada).
 • Có kỹ năng quản lý chuyển nhượng và việc làm trong quá khứ.
 • Đạt tối thiểu 4.0 IELTS.
 • Cung cấp kế hoạch kinh doanh chi tiết mà nằm trong một khu vực đủ điều kiện và đáp ứng tất cả các tiêu chí chương trình đưa ra tại thời điểm nộp đơn.
 • Cung cấp các hoạt động và liên tục quản lý của doanh nghiệp tại Đảo Prince Edward.
 • Ký Hiệp định Hiệu suất chứa quy định về đầu tư kinh doanh phải được thỏa mãn để tiến hành đề cử.
 • Thực hiện một tối thiểu $ 150,000 đầu tư vào một doanh nghiệp mới hoặc hiện có Prince Edward Island thuộc sở hữu và điều hành. Các giao dịch phải tuân theo Luật Di Trú và Bảo vệ người tị nạn.

Nếu người nộp đơn đáp ứng tất cả các tiêu chí chương trình đưa ra tại thời điểm nộp đơn và được chấp thuận, giấy phép làm việc sẽ được cấp. Khi Hiệp định Hiệu suất được thỏa mãn thì giấy chứng nhận đề cử sẽ được ban hành.

Nguồn: Di trú PEI

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu