asdasdasdasdasdasd Chương trình định cư doanh nhân đề cử bang Ontario - Canada

Chương trình định cư doanh nhân đề cử bang Ontario được thiết kế để hỗ trợ các cá nhân ngoài Canada định cư Canada bằng cách thành lập doanh nghiệp mới hoặc mua lại doanh nghiệp có sẵn ở Ontario. Chương trình định cư doanh nhân đề cử bang Ontario mang tới cơ hội cho ứng viên có được thân phân thường trú nhân nhờ vào đề cử của bang Ontario

Dinh-cu-canada-bang-ontario-dien-dau-tu

Điều kiện của chương trình định cư doanh nhân đề cử bang Ontario:

– Kinh nghiệm quản lý: Ứng viên cần có tối thiểu 03 năm toàn thời gian điều hành và sở hữu doanh nghiệp, hoặc là quản lý cấp cao.

– Tổng tài sản: Ứng viên phải có tài sản tối thiểu:

+ 1.500.000CAD nếu doanh nghiệp của bạn dự định mở trong GTA (**)

+ 800.000CAD nếu doanh nghiệp của bạn ngoài GTA

+ 800.000 CAD nếu doanh nghiệp của bạn nằm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin hoặc Truyền thông kỹ thuật số (Bất kể doanh nghiệp của bạn ở đâu ở Otario)

– Số tiền đầu tư: Ứng viên phải sở hữu tối thiểu 33.33% doanh nghiệp, với số tiền tối thiểu:

+ 1.000.000CAD nếu doanh nghiệp của bạn dự định mở trong GTA

+ 500.000CAD nếu doanh nghiệp của bạn ngoài GTA

+ 500.000 CAD nếu doanh nghiệp của bạn nằm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin hoặc Truyền thông kỹ thuật số (Bất kể doanh nghiệp của bạn ở đâu ở Otario)

– Tạo công ăn việc làm: Ứng viên phải tạo được 02 việc làm toàn thời gian cho công dân/thường trú nhân Canada

– Chuyến du lịch khảo sát: Nếu bạn mua một doanh nghiệp có sẵn ở Ontario, ứng viên cần xuất trình bằng chứng về một cuộc khảo sát Ontario trong vòng 12 tháng trước ngày nộp hồ sơ.

 Cách nộp hồ sơ chương trình định cư doanh nhân đề cử bang Ontario:

– Xác định bạn đủ điều kiện bằng cách thực hiện bản câu hỏi đánh giá trước khi nộp EOI

– Nếu bạn đã đáp ứng được các điều kiện của chương trình, bạn có thể nộp luôn EOI

– Nếu EOI của bạn được chọn, bạn sẽ được mời nộp hồ sơ chương trình định cư doanh nhân đề cử bang Ontario

Thông tin về các vòng chọn hồ sơ chương trình định cư doanh nhân đề cử bang Ontario:

Chương trình định cư doanh nhân đề cử bang Ontario sẽ lựa chọn ra hồ sơ đạt tiêu chuẩn từ các EOI mà các ứng viên đã nộp và gửi thư mời tới ứng viên đạt đủ điều kiện.

Vòng lựa chọn đầu tiên diễn ra vào ngày 29/08/2016, và có 10 hồ sơ được hồ sơ được lựa chọn, chi tiết như sau:

Ngày lựa chọn

Số điểm tối thiểu

Số hồ sơ được chọn

29/08/2016 132 10

(**) GTA là vùng phụ cận Toronto, bao gồm: Thành phố Toronto, Durham, Halton, vùng York và Peels

  (Nguồn: Sở di trú Ontario)      

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu