Bổ sung 3 nghề STEM khiến số lượng ngành nghề thuộc danh sách đủ điều kiện lên 13.

Chính phủ Canada đã đánh dấu kỷ niệm 1 năm dự án thí điểm chương trình Global Talent của mình vào hôm thứ 3 bằng cách bổ sung 3 ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học mới vào danh sách những ngành nghề được coi là theo yêu cầu của chương trình.

Ba ngành nghề mới là Quản lý Kỹ thuật (NOC 0211), Kiến trúc và Quản lý Khoa học (NOC 0212) và Các nhà toán học và Thống kê (tập hợp con của NOC 2161).

Đồng thời, các nhà công nghệ và kỹ thuật viên điện và điện tử (NOC 2241) đã bị loại khỏi Danh sách nghề nghiệp dòng Global Talent này “do thay đổi điều kiện thị trường lao động”, chính phủ cho biết trong một thông cáo báo chí.

Những thay đổi này mang lại số lượng nghề nghiệp trong Danh sách Nghề nghiệp theo dòng Global Talent lên đến 13 ngành nghề.

Chính phủ cũng đã sửa đổi các yêu cầu cho Giám đốc sản xuất, kỹ thuật, sáng tạo và nghệ thuật và Giám đốc dự án trong các lĩnh vực hiệu ứng hình ảnh và trò chơi điện tử (tập hợp con của NOC 5131) và Digital Media Designers (tập hợp con NOC 5241). , để phản ánh tốt hơn ngành nghề tay nghề cao và các vị trí ngành nghề đang cần”

Những thay đổi đối với các yêu cầu này bao gồm giảm thiểu kinh nghiệm làm việc tối thiểu cần thiết từ 5 năm xuống còn 3 năm.

Dòng Global Talent trong 12 tháng qua
Ra mắt vào tháng 6/2017, Global Talent Stream là một dự án thí điểm kéo dài 24 tháng theo Chương trình dành cho lao động nước ngoài tạm thời của Canada nhằm cải thiện khả năng tiếp cận tài năng nước ngoài có tay nghề cao cho các nhà tuyển dụng Canada.

Dòng tài năng toàn cầu này có sẵn cho hai loại nhà tuyển dụng Canada:

Danh mục A: Các công ty có tốc độ tăng trưởng cao có thể chứng minh nhu cầu tuyển dụng nhân tài chuyên ngành duy nhất từ nước ngoài và đã được giới thiệu đến Đối tác giới thiệu được chỉ định.
Danh mục B: Nhà tuyển dụng tìm cách thuê một số công nhân nước ngoài có tay nghề cao cho nghề nghiệp được tìm thấy trong Danh sách Nghề nghiệp Tài năng Toàn cầu, được xác định là có nhu cầu và không đủ nguồn cung lao động trong nước.
Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2018, chính phủ cho biết Global Talent Stream đã nhận được hơn 1.500 đơn đăng ký cho hơn 1.600 vị trí.

Một trong những lợi ích chính của chương trình thí điểm là tiêu chuẩn 10 ngày để xử lý đơn xin giấy phép lao động và thị thực cư trú tạm thời, nếu có.

Người sử dụng lao động sử dụng Luồng tài năng toàn cầu phải xây dựng Kế hoạch lợi ích thị trường lao động để vạch ra những cam kết của họ trong việc tạo ra lợi ích lâu dài cho thị trường lao động Canada, chẳng hạn như tạo việc làm và chuyển giao kiến thức.

Chính phủ Canada cho biết tính đến ngày 30/4/2018, các nhà tuyển dụng đã tạo ra 500 Kế hoạch Trợ cấp Thị trường Lao động bao gồm các cam kết tạo hơn 27.000 việc làm cho người Canada hoặc thường trú nhân Canada và đầu tư hơn $41 triệu vào các tay nghề kỹ năng và đào tạo.

“Chiến lược kỹ năng toàn cầu cung cấp cho các nhà tuyển dụng khả năng tiếp cận nhanh chóng, đáng tin cậy cho lao động có kỹ năng chuyên môn hoặc khả năng lãnh đạo khi họ cần thiết để giúp họ khởi động hoạt động hoặc mở rộng kinh doanh tại Canada”, Bộ trưởng Bộ Nhập cư Canada, Ahmed Hussen cho biết. “Đổi lại, điều đó tạo ra công ăn việc làm tốt cho người Canada.”

Danh sách nghề nghiệp tài năng toàn cầu cho danh mục B của luồng tài năng toàn cầu
Các nghề nghiệp sau đây áp dụng cho người sử dụng lao động thuộc danh mục B. Chính phủ Canada xem xét các vị trí này theo yêu cầu và nói rằng nguồn cung lao động trong nước không đủ để lấp đầy chúng.

NATIONAL OCCUPATIONS CLASSIFICATION (NOC) CODE OCCUPATION
0211 Engineering managers
0212 Architecture and Science managers
0213 Computer and information systems managers
2147 Computer engineers (except software engineers and designers)
Sub-set of 2161 Mathematicians and statisticians
*Positions for actuaries or related occupations are excluded from this subset.
2171 Information systems analysts and consultants
2172 Database analysts and data administrators
2173 Software engineers and designers
2174 Computer programmers and interactive media developers
2175 Web designers and developers
2283 Information systems testing technicians
Sub-set of 5131** Producer, technical, creative and artistic director and project manager – Visual effects and video game
**The position requires a minimum of three years of experience in the visual effects, video game or animation industries in one or a combination of the following roles: producer, technical director, creative director, artistic director or project manager, senior coordinator, department manager, with three years of job experience in at least one or more of the following skills relevant to the visual effects, video game or animation industries: surfacing and look development; character or simulation rigging; matte painting; managing budgets or teams; or technical pipeline development and application for visual effects, video games, or animation production.
Sub-set of 5241** ***The position requires a minimum of three years’ industry experience in at least one of the following digital media design skills: 3D modeling, compositing, paint and roto, layout and match move, digital environment and Matte painting, texture, lighting shading, character effects, effects and simulations, design and scenario, rigging, user interface or user experience, responsive design (for gaming), virtual reality, augmented reality, digital media animation, levels editing for digital media design, software editing for digital media design, pipeline software development or applications relevant for digital media design

Nguồn: cicnews.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu