asdasdasdasdasdasd Danh sách ngành nghề ROL được phép định cư tại Úc

Regional Occupation List (ROL): Dành cho những đương đơn có tay nghề nộp hồ sơ để lao động tại khu vực chỉ định trong khoảng 4 năm và là con đường trở thành thường trú nhân.

Công ty Cổ phần Pacom Việt Nam giới thiệu danh sách ngành nghề khu vực (ROL) được phép định cư tại Úc  và cơ quan đánh giá tay nghề 2017 – 2018 do Bộ di trú Úc công bố:

Occupation ANZSCO Code List Visa subclasses (streams or type) Assessing Authority
Aeroplane Pilot 231111 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* CASA
Agricultural Technician 311111 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Amusement Centre Manager 149111 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Building and Engineering Technicians nec 312999 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS/Engineers Australia
Caravan Park and Camping Ground Manager 141211 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Cinema or Theatre Manager 149912 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Clinical Coder 599915 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Community Arts Worker 272611 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Conservation Officer 234311 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Construction Estimator 312114 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Dental Hygienist 411211 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Dental Therapist 411214 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Driving Instructor 451211 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Electrical Linesworker 342211 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* TRA
Emergency Service Worker 441211 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Environmental Health Officer 251311 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Exercise Physiologist 234915 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Financial Institution Branch Manager 149914 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
First Aid Trainer 451815 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Fitness Centre Manager 149112 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Flight Attendant 451711 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Floor Finisher 332111 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* TRA
Flying Instructor 231113 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Funeral Workers nec 451399 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Gas or Petroleum Operator 399212 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* TRA
Helicopter Pilot 231114 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* CASA
Horse Breeder 121316 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Human Resource Adviser 223111 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Intellectual Property Lawyer 271214 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Jockey 452413 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* TRA
Liaison Officer 224912 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Maintenance Planner 312911 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Market Research Analyst 225112 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Mechanical Engineering Draftsperson 312511 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* Engineers Australia
Medical Administrator 134211 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Multimedia Designer 232413 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Nurseryperson 362411 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* TRA
Operating Theatre Technician 311214 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Pathology Collector 311216 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* AIMS
Policy Analyst 224412 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Policy and Planning Manager 132411 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Post Office Manager 142115 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Procurement Manager 133612 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* AIM
Project Builder 133112 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Property Manager 612112 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Public Relations Manager 131114 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* AIM
Real Estate Representative 612115 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Regional Education Manager 134412 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Safety Inspector 312611 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Ship’s Master 231213 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* AMSA
Sports Administrator 139915 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Sports Centre Manager 149113 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Surveying or Spatial Science Technician 312116 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Translator 272413 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* NAATI
Vehicle Painter 324311 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* TRA
Vocational Education Teacher 242211 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Wine Maker 234213 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Workplace Relations Adviser 223113 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Zookeeper 361114 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
^ all physicists (medical and non-medical) are eligible for subclasses 186, 407, and TSS (M).  Only medical physicists are, however, eligible for visa subclasses: 189 (PT), 190, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T).
(*) means that there is a caveat on that skilled occupation for subclass 186 and TSS visas. The same caveats apply to these visas.
Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu