Bộ di trú Úc công bố phiên bản mới nhất của danh sách ngành nghề được phép định cư theo dạng tay nghề tại Úc 2017 – 2018. Danh sách này gồm có:

> Điều kiện cơ bản để định cư Úc diện tay nghề

  1. Medium and Long-Term Strategic Skilled List: Dành cho những đương đơn nộp hồ sơ theo diện tay nghề để lao động trong thời gian dài hạn tối đa 4 năm, sau 3 năm nếu đủ điều kiện thì có thể xin thường trú.
  2. Short-Term Skilled Occupation List: Dành cho những đương đơn có tay nghề cao xin visa làm việc ngắn hạn trong khoảng 2 năm, có thể gia hạn thêm 2 năm, visa này không có khả năng để đủ điều kiện xin thường trú.
  3. Regional Occupation List: Dành cho những đương đơn nộp hồ sơ để lao động tại khu vực chỉ định trong khoảng 4 năm và là con đường trở thành thường trú nhân.

Dưới đây Công ty Cổ phần Pacom Việt Nam xin gửi bạn Occupation Ceiling 2017-2018 cập nhật mới nhất và kết quả thư mời EOI định cư Úc diện tay nghề vòng rút thăm

Vòng ngày 18/4/2018:

Occupation ID Description Occupation Ceiling Value 2017-18 Invitations to 18/04/2018
1213 Livestock Farmers 4196 0
1331 Construction Managers 5400 41
1332 Engineering Managers 1155 14
1341 Child Care Centre Managers 1000 8
1342 Health and Welfare Services Managers 1374 10
2211 Accountants 4785 2678
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* 1327 950
2241 Actuaries, Mathematicians and Statisticians 1000 37
2245 Land Economists and Valuers 1000 14
2247 Management consultant 3285 19
2321 Architects and Landscape Architects 1474 114
2322 Cartographers and Surveyors 1000 28
2331 Chemical and Materials Engineers 1000 178
2332 Civil Engineering Professionals 3296 405
2333 Electrical Engineers 1042 205
2334 Electronics Engineers* 1000 472
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers* 2178 1113
2339 Other Engineering Professionals* 1000 606
2341 Agricultural and Forestry Scientists 1000 68
2346 Medical Laboratory Scientists 1487 50
2347 Veterinarians 1000 25
2349 Other Natural and Physical Science Professionals 1000 18
2411 Early Childhood (Pre-primary School) Teachers 2639 57
2414 Secondary School Teachers 7910 189
2415 Special Education Teachers 1000 7
2512 Medical Imaging Professionals 1113 26
2514 Optometrists and Orthoptists 1000 11
2519 Other Health Diagnostic and Promotion Professionals 1000 1
2521 Chiropractors and Osteopaths 1000 10
2524 Occupational Therapists 1109 28
2525 Physiotherapists 1464 44
2526 Podiatrists 1000 5
2527 Speech Professionals and Audiologists 1000 24
2531 General Practitioners and Resident Medical officers 3495 147
2533 Internal Medicine Specialists 1000 16
2534 Psychiatrists 1000 9
2535 Surgeons 1000 9
2539 Other Medical Practitioners 1000 255
2541 Midwives 1090 8
2544 Registered Nurses 16741 774
2611 ICT Business and Systems Analysts* 1574 1120
2613 Software and Applications Programmers* 6202 3397
2621 Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists 2391 254
2631 Computer Network Professionals* 1318 715
2633 Telecommunications Engineering Professionals 1000 357
2711 Barristers 1000 1
2713 Solicitors 4161 82
2723 Psychologists 1750 26
2725 Social Workers 1562 115
3122 Civil Engineering Draftspersons and Technicians 1000 25
3123 Electrical Engineering Draftspersons and Technicians 1000 27
3132 Telecommunications Technical Specialists 1000 12
3211 Automotive Electricians 1000 0
3212 Motor Mechanics 5980 50
3222 Sheetmetal Trades Workers 1000 1
3223 Structural Steel and Welding Trades Workers 4426 15
3232 Metal Fitters and Machinists 5330 19
3233 Precision Metal Trades Workers 1000 0
3241 Panelbeaters 1344 1
3311 Bricklayers and Stonemasons 1271 10
3312 Carpenters and Joiners 6968 18
3322 Painting Trades Workers 2780 5
3331 Glaziers 1000 1
3332 Plasterers 2103 4
3334 Wall and Floor Tilers 1407 0
3341 Plumbers 5507 6
3411 Electricians 9354 32
3421 Airconditioning and Refrigeration Mechanics 1427 4
3422 Electrical Distribution Trades Workers 1000 0
3423 Electronics Trades Workers 1878 23
3513 Chefs 2675 59
3941 Cabinetmakers 1905 2
3991 Boat Builders and Shipwrights 1000 0

Invitation round:

Occupation ID Description Points score Date of effect
2211 Accountants 80 3/11/2017  9:39 PM
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 80 6/02/2018  1:56 PM
2334 Electronics Engineer 70 6/12/2017  2:14 PM
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 70 23/11/2017  11:17 PM
2339 Other Engineering Professionals 75 26/03/2018  8:53 AM
2611 ICT Business and System Analysts 75 14/02/2018  10:19 PM
2613 Software and Applications Programmers 75 16/03/2018  10:38 AM
2631 Computer Network Professionals 75 12/04/2018  12:50 AM

 

Vòng ngày 4/4/2018:

Occupation ID Description Occupation Ceiling Value 2017-18 Invitations to 04/04/2018
1213 Livestock Farmers 4196 0
1331 Construction Managers 5400 40
1332 Engineering Managers 1155 13
1341 Child Care Centre Managers 1000 8
1342 Health and Welfare Services Managers 1374 10
2211 Accountants 4785 2633
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* 1327 938
2241 Actuaries, Mathematicians and Statisticians 1000 37
2245 Land Economists and Valuers 1000 14
2247 Management consultant 3285 18
2321 Architects and Landscape Architects 1474 110
2322 Cartographers and Surveyors 1000 26
2331 Chemical and Materials Engineers 1000 171
2332 Civil Engineering Professionals 3296 393
2333 Electrical Engineers 1042 197
2334 Electronics Engineers* 1000 464
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers* 2178 1093
2339 Other Engineering Professionals* 1000 597
2341 Agricultural and Forestry Scientists 1000 62
2346 Medical Laboratory Scientists 1487 49
2347 Veterinarians 1000 25
2349 Other Natural and Physical Science Professionals 1000 17
2411 Early Childhood (Pre-primary School) Teachers 2639 55
2414 Secondary School Teachers 7910 184
2415 Special Education Teachers 1000 7
2512 Medical Imaging Professionals 1113 25
2514 Optometrists and Orthoptists 1000 11
2519 Other Health Diagnostic and Promotion Professionals 1000 1
2521 Chiropractors and Osteopaths 1000 10
2524 Occupational Therapists 1109 26
2525 Physiotherapists 1464 42
2526 Podiatrists 1000 5
2527 Speech Professionals and Audiologists 1000 23
2531 General Practitioners and Resident Medical officers 3495 142
2533 Internal Medicine Specialists 1000 16
2534 Psychiatrists 1000 8
2535 Surgeons 1000 9
2539 Other Medical Practitioners 1000 240
2541 Midwives 1090 8
2544 Registered Nurses 16741 762
2611 ICT Business and Systems Analysts* 1574 1105
2613 Software and Applications Programmers* 6202 3339
2621 Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists 2391 235
2631 Computer Network Professionals* 1318 703
2633 Telecommunications Engineering Professionals 1000 348
2711 Barristers 1000 0
2713 Solicitors 4161 80
2723 Psychologists 1750 26
2725 Social Workers 1562 114
3122 Civil Engineering Draftspersons and Technicians 1000 24
3123 Electrical Engineering Draftspersons and Technicians 1000 27
3132 Telecommunications Technical Specialists 1000 11
3211 Automotive Electricians 1000 0
3212 Motor Mechanics 5980 49
3222 Sheetmetal Trades Workers 1000 1
3223 Structural Steel and Welding Trades Workers 4426 15
3232 Metal Fitters and Machinists 5330 18
3233 Precision Metal Trades Workers 1000 0
3241 Panelbeaters 1344 1
3311 Bricklayers and Stonemasons 1271 10
3312 Carpenters and Joiners 6968 18
3322 Painting Trades Workers 2780 5
3331 Glaziers 1000 1
3332 Plasterers 2103 4
3334 Wall and Floor Tilers 1407 0
3341 Plumbers 5507 6
3411 Electricians 9354 32
3421 Airconditioning and Refrigeration Mechanics 1427 4
3422 Electrical Distribution Trades Workers 1000 0
3423 Electronics Trades Workers 1878 23
3513 Chefs 2675 59
3941 Cabinetmakers 1905 2
3991 Boat Builders and Shipwrights 1000 0

 

Occupation ID Description Points score Date of effect
2211 Accountants N/A N/A
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 80 3/02/2018  4:10 PM
2334 Electronics Engineer 70 3/12/2017  7:31 PM
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 70 23/11/2017  3:45 PM
2339 Other Engineering Professionals 75 21/03/2018  1:15 PM
2611 ICT Business and System Analysts 75 13/02/2018  1:17 AM
2613 Software and Applications Programmers 75 13/03/2018  7:57 PM
2631 Computer Network Professionals 75 28/03/2018  2:22 PM

Vòng ngày 21/3/2018:

Occupation ID Description Occupation Ceiling Value 2017-18 Invitations to 21/03/2018
1213 Livestock Farmers 4196 0
1331 Construction Managers 5400 39
1332 Engineering Managers 1155 12
1341 Child Care Centre Managers 1000 7
1342 Health and Welfare Services Managers 1374 10
2211 Accountants* 4785 2633
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* 1327 922
2241 Actuaries, Mathematicians and Statisticians 1000 35
2245 Land Economists and Valuers 1000 13
2247 Management consultant 3285 13
2321 Architects and Landscape Architects 1474 107
2322 Cartographers and Surveyors 1000 25
2331 Chemical and Materials Engineers 1000 164
2332 Civil Engineering Professionals 3296 379
2333 Electrical Engineers 1042 193
2334 Electronics Engineers* 1000 452
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers* 2178 1066
2339 Other Engineering Professionals* 1000 584
2341 Agricultural and Forestry Scientists 1000 62
2346 Medical Laboratory Scientists 1487 48
2347 Veterinarians 1000 23
2349 Other Natural and Physical Science Professionals 1000 16
2411 Early Childhood (Pre-primary School) Teachers 2639 52
2414 Secondary School Teachers 7910 181
2415 Special Education Teachers 1000 7
2512 Medical Imaging Professionals 1113 24
2514 Optometrists and Orthoptists 1000 11
2519 Other Health Diagnostic and Promotion Professionals 1000 0
2521 Chiropractors and Osteopaths 1000 10
2524 Occupational Therapists 1109 25
2525 Physiotherapists 1464 41
2526 Podiatrists 1000 5
2527 Speech Professionals and Audiologists 1000 23
2531 General Practitioners and Resident Medical officers 3495 137
2533 Internal Medicine Specialists 1000 11
2534 Psychiatrists 1000 7
2535 Surgeons 1000 9
2539 Other Medical Practitioners 1000 222
2541 Midwives 1090 7
2544 Registered Nurses 16741 746
2611 ICT Business and Systems Analysts* 1574 1086
2613 Software and Applications Programmers* 6202 3262
2621 Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists 2391 227
2631 Computer Network Professionals* 1318 687
2633 Telecommunications Engineering Professionals 1000 342
2711 Barristers 1000 0
2713 Solicitors 4161 78
2723 Psychologists 1750 25
2725 Social Workers 1562 112
3122 Civil Engineering Draftspersons and Technicians 1000 23
3123 Electrical Engineering Draftspersons and Technicians 1000 27
3132 Telecommunications Technical Specialists 1000 11
3211 Automotive Electricians 1000 0
3212 Motor Mechanics 5980 48
3222 Sheetmetal Trades Workers 1000 1
3223 Structural Steel and Welding Trades Workers 4426 15
3232 Metal Fitters and Machinists 5330 18
3233 Precision Metal Trades Workers 1000 0
3241 Panelbeaters 1344 1
3311 Bricklayers and Stonemasons 1271 10
3312 Carpenters and Joiners 6968 18
3322 Painting Trades Workers 2780 5
3331 Glaziers 1000 1
3332 Plasterers 2103 4
3334 Wall and Floor Tilers 1407 0
3341 Plumbers 5507 6
3411 Electricians 9354 29
3421 Airconditioning and Refrigeration Mechanics 1427 4
3422 Electrical Distribution Trades Workers 1000 0
3423 Electronics Trades Workers 1878 23
3513 Chefs 2675 58
3941 Cabinetmakers 1905 2
3991 Boat Builders and Shipwrights 1000 0

06/12/2017:

 

Occupation ID Description Occupation Ceiling Value 2017-2018 Invitations to date (06/12/2017) Invitations to date (04/10/2017)
1331 Construction Managers 5400 44 36
1332 Engineering Managers 1155 10 9
1341 Child Care Centre Managers 1000 7 6
1342 Health and Welfare Services Managers 1374 10 8
2211 Accountants* 4785 2597 1434
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 1327 726 462
2241 Actuaries, Mathematicians and Statisticians 1000 23 18
2245 Land Economists and Valuers 1000 10 9
2321 Architects and Landscape Architects 1472 84 72
2322 Cartographers and Surveyors 1000 19 12
2331 Chemical and Materials Engineers 1000 141 130
2332 Civil Engineering Professionals 3296 333 289
2333 Electrical Engineers 1042 166 145
2334 Electronics Engineers 1000 415 350
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 2178 921 756
2339 Other Engineering Professionals 1000 475 350
2341 Agricultural and Forestry Scientists 1000 52 43
2346 Medical Laboratory Scientists 1487 37 23
2347 Veterinarians 1000 15 11
2349 Other Natural and Physical Science Professionals 1000 13 10
2411 Early Childhood (Pre-primary School) Teachers 2639 44 38
2414 Secondary School Teachers 7910 147 121
2415 Special Education Teachers 1000 44 3
2512 Medical Imaging Professionals 1113 20 18
2514 Optometrists and Orthoptists 1000 5 1
2519 Other Health Diagnostic and Promotion Professionals 1000 0 0
2521 Chiropractors and Osteopaths 1000 6 5
2524 Occupational Therapists 1109 21 19
2525 Physiotherapists 1464 32 24
2526 Podiatrists 1000 44 3
2527 Speech Professionals and Audiologists 1000 15 15
2531 General Practitioners and Resident Medical officers 3495 88 72
2533 Internal Medicine Specialists 1000 8 8
2534 Psychiatrists 1000 3 3
2535 Surgeons 1000 7 4
2539 Other Medical Practitioners 1000 134 101
2541 Midwives 1090 44 3
2544 Registered Nurses 16741 663 568
2611 ICT Business and Systems Analysts 1574 787 546
2613 Software and Applications Programmers 6202 2751 2170
2621 Database abd Systems Administrators and ICT Security Specialist 2391 168 132
2631 Computer Network Professionals 1318  586 455
2633 Telecommunications Engineering Professionals 1000 301 277
2711 Barristers 1000 0 0
2713 Solicitors 4161 65 58
2723 Psychologists 1750 17 10
2725 Social Workers 1562 72 40
3122 Civil Engineering Draftspersons and Technicians 1000 22 22
3123 Electrical Engineering Draftspersons and Technicians 1000 23 19
3132 Telecommunications Technical Specialists 1000 9 8
3211 Automotive Electricians 1000 0 0
3212 Motor Mechanics 5980 46 41
3222 Sheetmetal Trades Workers 1000 1 1
3223 Structural Steel and Welding Trades Workers 4426 14 12
3232 Metal Fitters and Machinists 5330 15 13
3233 Precision Metal Trades Workers 1000 0 0
3241 Panelbeaters 1344 1 1
3311 Bricklayers and Stonemasons 1271 9 9
3312 Carpenters and Joiners 6968 17 17
3322 Painting Trades Workers 2780 5 4
3331 Glaziers 1000 1 1
3332 Plasterers 2103 1 1
3334 Wall and Floor Tilers 1407 0 0
3341 Plumbers 5507 44 4
3411 Electricians 9354 27 24
3421 Air conditioning and Refrigeration Mechanics 1427 4 3
3422 Electrical Distribution Trades Workers 1000 1 1
3423 Electronics Trades Workers 1878 21 20
3513 Chefs 2675 50 40
3941 Cabinetmakers 1905 2 2
3991 Boat Builders and Shipwright 1000 0 0

Vòng thư mời công bố ngày 7/3/2018

Occupation ID Description Points score Date of effect
2211 Accountants N/A N/A
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 80 23/01/2018  8:06 PM
2334 Electronics Engineer 70 19/11/2017  7:49 PM
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 70 10/11/2017  6:05 PM
2339 Other Engineering Professionals 75 24/02/2018  7:25 AM
2611 ICT Business and System Analysts 75 1/02/2018  12:04 AM
2613 Software and Applications Programmers 75 22/02/2018  1:14 AM
2631 Computer Network Professionals 75 27/02/2018  9:09 PM

Vòng thư mời công bố ngày 21/2/2018

Occupation ID Description Points score Date of effect
2211 Accountants N/A N/A
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 80 20/01/2018 8:58 PM
2334 Electronics Engineer 70 7/11/2017 8:20 PM
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 70 4/11/2017  8:04 PM
2339 Other Engineering Professionals 75 14/02/2018  12:25 AM
2611 ICT Business and System Analysts 75 30/01/2018  4:37 AM
2613 Software and Applications Programmers 75 10/02/2018  10:44 PM
2631 Computer Network Professionals 75 16/02/2018  4:28 AM

Vòng thư mời công bố ngày 7/2/2018:

Occupation ID Description Points score Date of effect
2211 Accountants N/A N/A
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 80 28/11/2017 3:58 pm
2334 Electronics Engineer 70 25/10/2017 7:21 pm
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 70 31/10/2017  2:37 PM
2339 Other Engineering Professionals 75 31/01/2018  9:03 PM
2611 ICT Business and System Analysts 75 22/01/2018  7:06 PM
2613 Software and Applications Programmers 75 31/01/2018  1:52 PM
2631 Computer Network Professionals 75 30/01/2018  3:01 AM

Vòng thư mời công bố ngày 18/1/2018:

Occupation ID Description Points score Date of effect
2211 Accountants N/A N/A
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 75 26/09/2017 9:34 pm
2334 Electronics Engineer 75 16/01/2018 12:42 pm
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 75 16/01/2018 11:13 pm
2339 Other Engineering Professionals 75 17/01/2018 11:37 am
2611 ICT Business and System Analysts 70 13/09/2017 3:38 am
2613 Software and Applications Programers 75 17/01/2018 10:29 pm
2631 Computer Network Professionals 75 17/01/2018 10:51 pm

Vòng thư mời công bố ngày 20/12/2017:

Occupation ID Description Points score Date of effect
2211 Accountants 80 11/12/2017 6:11 pm
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 75 26/08/2017 3:06 am
2334 Electronics Engineer 75 01/12/2017 3:58 pm
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 75 11/12/2017 10:02 am
2339 Other Engineering Professionals 75 12/12/2017 5:18 pm
2611 ICT Business and System Analysts 75 13/12/2017 12:06 pm
2613 Software and Applications Programers 75 12/12/2017 10:56 pm
2631 Computer Network Professionals 75 9/12/2017 8:48 pm

Vòng thư mời công bố ngày 6/12/2017:

Occupation ID Description Points score Visa date of effect
2211 Accountants N/A N/A
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 75 02/08/2017 11.29 am
2334 Electronics Engineer 65 26/08/2017  11.42 am
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 65 23/03/2017  9.24 am
2339 Other Engineering Professionals 70 01/10/2017 7.22 pm
2611 ICT Business and System Analysts 70 04/07/2017 12.10 pm
2613 Software and Applications Programmers 65 08/04/2017  10.41 pm
2631 Computer Network Professionals 65 26/02/2017  7.21 am

Vòng thư mời ngày 04/10/2017:

Occupation ID Description Points score Visa date of effect
2211 Accountants N/A N/A
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 75 02/08/2017 11.29 am
2334 Electronics Engineer 65 26/08/2017  11.42 am
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 65 23/03/2017  9.24 am
2339 Other Engineering Professionals 70 01/10/2017 7.22 pm
2611 ICT Business and System Analysts 70 04/07/2017 12.10 pm
2613 Software and Applications Programmers 65 08/04/2017  10.41 pm
2631 Computer Network Professionals 65 26/02/2017  7.21 am

Vòng thư mời ngày 20/9/2017

Occupation Identification Description Points score Visa date of effect
2211 Accountants 85 15/09/2017 10.37 pm
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 75 28/07/2017 10.26 am
2334 Electronics Engineer 65 22/07/2017  3.13 pm
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 65 18/02/2017 7.35 pm
2339 Other Engineering Professionals 70 08/09/2017 11.38 am
2611 ICT Business and System Analysts 70 14/06/2017 8.21 pm
2613 Software and Applications Programmers 65 30/03/2017  7.37 pm
2631 Computer Network Professionals 65 21/02/2017  12.03 am

Vòng thư mời ngày 6/9/2017

 

Occupation Identification Description Points score Visa date of effect
2211 Accountants 75 06/08/2017 1.40 am
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 75 11/07/2017 1.41 pm
2334 Electronics Engineer 65 28/06/2017  12.03 am
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 65 24/01/2017 11.31 pm
2339 Other Engineering Professionals 70 27/08/2017 2.12 pm
2611 ICT Business and System Analysts 70 07/06/2017  10.42 am
2613 Software and Applications Programmers 65 20/03/2017  6.29 pm
2631 Computer Network Professionals 65 13/02/2017  12.26 pm

 

-> Xem thêm: Bảng tính điểm định cư Úc diện tay nghề 2017

Người dịch: Bằng Đỗ

(Nguồn: Bộ di trú Úc)

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu