asdasdasdasdasdasd Điểm CRS tiếp tục hạ xuống mức thấp kỷ lục mới - cơ hội để định cư diện tay nghề Canada

Express Entry là một hệ thống nhập cư ban hành bởi cơ quan di trú Canada (“CIC”) vào ngày 01 tháng 1 năm 2015 trong đó quản lý các hồ sơ ứng viên có tay nghề cao theo các chương trình nhập cư của Liên bang. Hệ thống này áp dụng đối với các chương trình tay nghề liên bang Federal Skilled, Canada Experience Class và một số Chương trình đề cử tỉnh bang.

Chương trình Express Entry dựa trên hệ thống tính điểm tay nghề liên bang CRS (Comprehensive Ranking System). Hệ thống xét hồ sơ  lựa chọn ứng viên có số điểm cao từ trên xuống. Các vòng CRS gần đây cho thấy mức điểm thấp dưới 500 điểm, là cơ hội lớn cho ứng viên nộp hồ sơ diện tay nghề. Trong quá khứ, điểm CRS đã có lần tăng lên mức kỷ lục là hơn 800 điểm.

Ngày 29/10/2018, Chính phủ Canada đã ban hành 3.900 lời mời cho ứng viên Express Entry có điểm số CRS tối thiểu 442 để nộp đơn xin thường trú tại Canada.

Ngày 15/10/2018, điểm CRS tối thiểu là 440. IRCC đã ban hành 3.900 thư mời.

Ngày 3/10/2018, Chính phủ Canada đã mời 3.900 ứng viên Express Entry. Trong vòng rút thăm này tất cả những hồ sơ có điểm CRS 445 trở lên, đã gửi hồ sơ trước ngày 2/10/2018 at 04:02:11 UTC sẽ nhận được thư mời trong lần rút thăm này.

Ngày 24/9/2018, IRCC đã mời 400 ứng viên diện ngành thợ liên bang – Federal Skilled Trades với điểm số tối thiểu CRS là 284.

Ngày 19/9/2018, Chính phủ Canada đã mời 3.500 ứng viên Express Entry, điểm số tổi thiếu cho vòng này là 441 điểm.

Ngày 5/9/2018, IRCC đã thiết lập kỷ lục về số lượng thư mời lớn nhất năm 2018 khi ban hành 3.900 lời mời và điểm số CRS tối thiểu vẫn tiếp tục giữ mức 440 điểm.

Ngày 22/8/2018, Chính phủ Canada đã tiếp tục ban hành 3750 lời mời cho ứng viên Express Entry, điểm số CRS tối thiểu trong vòng này giữ nguyên 440 điểm như vòng mời trước đó.

Ngày 8/8/2018, Chính phủ Canada đã ban hành 3.750 lời mời cho ứng viên Express Entry với điểm CRS tối thiểu là 440 để nộp đơn xin thường trú tại Canada 

Ngày 25/7/2018, Chính phủ Canada đã ban hành 3.750 lời mời cho ứng viên Express Entry với điểm số CRS tối thiểu từ 441 điểm trở lên nộp đơn xin thường trú tại Canada

Ngày 11/7/2018, CRIC đã mời 3.750 ứng viên từ bể hồ sơ Express Entry với điểm số CRS tối thiểu là 442 điểm.

Ngày 25/6/2018, CRIC đã mời 3.750 ứng viên từ bể hồ sơ Express Entry với điểm số CRS tối thiểu là 442 điểm

Ngày 13/6/2018, CRIC đã mời 3.750 ứng viên từ bể hồ sơ Express Entry với điểm số CRS tối thiểu là 451 điểm.

Ngày 30/5/2018, Chính phủ Canada đã ban hành 700 lời mời để áp dụng cho các ứng cử viên Express Entry thông qua một chương trình rút hồ sơ cụ thể được tổ chức ngày 30 tháng 5.

Tổng cộng 500 lời mời đăng ký, hoặc ITA, đã được cấp cho các ứng cử viên Express Entry theo diện Federal Skilled Trades (FSTC). Hệ số xếp hạng toàn diện tối thiểu (CRS) cho những ứng viên này là 288.

Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ có các ứng cử viên FSTC có điểm số tối thiểu là 288 được mời nộp đơn.

200 ITA khác đã được cấp cho các ứng cử viên Express Entry được đề cử thông qua Chương trình Đề cử của Tỉnh bang. Điểm CRS tối thiểu cho các ứng viên này là 902.

Ngay 23/5/2018, CRIC đã mời 3.500 ứng viên từ bể hồ sơ Express Entry với điểm số CRS tối thiểu là 440 điểm, thấp nhất trong các vòng rút hồ sơ trong năm 2018.

=> Thông tin chi tiết tham khảo: Điểm CRS tối thiểu trong vòng rút thăm mới nhất đạt thấp kỷ lục trong năm 2018

Ngày 4/5/2018, CRIC đã mời 3.500 ứng viên từ bể hồ sơ Express Entry với điểm số Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) tối thiểu là 441 điểm; giữ nguyên điểm so với vòng trước đó.

Ngày 25/4/2018, CRCIS đã mời 3.500 ứng viên Express Entry với điểm số CRS tối thiểu là 441 điểm, giảm 3 điểm so với vòng trước đó.

Ngày 11/4/2018, Canada đã mời 3.500 ứng viên từ khu vực Express Entry với điểm số Hệ thống Xếp hạng Toàn diện tối thiểu (CRS) là 444.

Đối với đợt rút thăm này, IRCC đã thực hiện thủ tục ‘tie-break’ để lựa chọn ứng cử viên từ khu vực này. Ngày và giờ của ‘tie-break’ là ngày 26 tháng 3 năm 2018 lúc 08:25:40 UTC.

Ngày 26/3/2018 – Bộ Di trú Canada tiến hành vòng rút hồ sơ lần thứ sáu Express Entry Draw của năm 2018. Mức điểm tối thiểu ứng viên cần đạt được để nhận được thư mời nộp ITAs là 446 điểm, giảm 10 điểm so với vòng trước đó. Tổng số lượng thư mời phát hành của vòng này là 3000 hồ sơ.

Ngày 14/3/2018 – Bộ Di trú Canada tiến hành vòng rút hồ sơ lần thứ năm Express Entry Draw của năm 2018. Mức điểm tối thiểu ứng viên cần đạt được để nhận được thư mời nộp ITAs là 456 điểm, tăng 14 điểm so với vòng trước đó. Tổng số lượng  thư mời phát hành của vòng này là 3000 hồ sơ.

Ngày 21/2/2018 – Bộ Di trú Canada tiến hành vòng rút hồ sơ lần thứ tư Express Entry Draw của năm 2018. Mức điểm tối thiểu ứng viên cần đạt được để nhận được thư mời nộp ITAs là 442 điểm, giữ nguyên điểm giống với vòng trước đó. Tổng số lượng  thư mời phát hành của vòng này là 3000 hồ sơ.

Ngày 7/2/2018 – Bộ Di trú Canada tiến hành vòng rút hồ sơ lần thứ ba Express Entry Draw của năm 2018. Mức điểm tối thiểu ứng viên cần đạt được để nhận được thư mời nộp ITAs là 442 điểm, giảm nhẹ 2 điểm so với vòng trước đó. Tổng số lượng  thư mời phát hành của vòng này là 3000 hồ sơ.

Ngày 24/1/2018 – Bộ Di trú Canada tiến hành vòng rút hồ sơ lần thứ hai Express Entry Draw của năm 2018. Mức điểm tối thiểu ứng viên cần đạt được để nhận được thư mời nộp ITAs là 444 điểm, giảm nhẹ 2 điểm so với vòng đầu tiên của năm 2018. Tổng số lượng hồ sơ sẽ nhận được thư mời của vòng này là 2750 hồ sơ.

Ngày 10/1/2018 – Bộ Di trú Canada tiến hành vòng rút hồ sơ lần đầu tiên Express Entry Draw của năm 2018 và là vòng thứ 81 kể từ năm 2015. Mức điểm tối thiểu ứng viên cần đạt được để nhận được thư mời nộp ITAs là 446 điểm. Tổng số lượng hồ sơ sẽ nhận được thư mời của vòng này là 2750 hồ sơ.

Ngày 20/12/2017 – Bộ Di trú Canada tiến hành vòng rút hồ sơ lần thứ 28 Express Entry Draw của năm 2017. Mức điểm tối thiểu ứng viên cần đạt được để nhận được thư mời nộp ITAs là 446 điểm. Tổng số lượng hồ sơ sẽ nhận được thư mời của vòng này là 2750 hồ sơ.

Ngày 6/12/2017 – Bộ Di trú Canada tiến hành vòng rút hồ sơ lần thứ 27 Express Entry Draw của năm 2017. Mức điểm tối thiểu ứng viên cần đạt được để nhận được thư mời nộp ITAs là 452 điểm. Tổng số lượng hồ sơ sẽ nhận được thư mời của vòng này là 2750 hồ sơ.

Ngày 15/11/2017 – Bộ Di trú Canada tiến hành vòng rút hồ sơ lần thứ 26 Express Entry Draw của năm 2017. Mức điểm tối thiểu ứng viên cần đạt được để nhận được thư mời nộp ITAs là 439 điểm. Tổng số lượng hồ sơ sẽ nhận được thư mời của vòng này là 2750 hồ sơ.

Ngày 8/11/2017 – Bộ Di trú Canada tiến hành vòng rút hồ sơ lần thứ 25 Express Entry Draw của năm 2017. Mức điểm tối thiểu ứng viên cần đạt được để nhận được thư mời nộp ITAs là 458 điểm. Tổng số lượng hồ sơ sẽ nhận được thư mời của vòng này là 2000 hồ sơ.

Ngày 1/11/2017 – Bộ Di trú Canada tiến hành vòng rút hồ sơ lần thứ 24 Express Entry Draw của năm 2017. Mức điểm tối thiểu ứng viên cần đạt được để nhận được thư mời nộp ITAs là 673 điểm đối với diện bảo lãnh tỉnh bang và 241 điểm đối với diện Skilled Trades. Tổng số lượng hồ sơ sẽ nhận được thư mời của vòng này là 799 hồ sơ, trong đó 505 hồ sơ Skilled Trades và 290 hồ sơ bảo lãnh tỉnh bang.

Ngày 18/10/2017- Ngày 04/10/2017 – Bộ Di trú Canada tiến hành vòng rút hồ sơ lần thứ 23 Express Entry Draw của năm 2017. Mức điểm tối thiểu ứng viên cần đạt được để nhận được thư mời nộp ITAs là 436 điểm, giảm nhẹ 02 điểm so với vòng rút thứ 22. Tổng số lượng hồ sơ sẽ nhận được thư mời của vòng này là 2757 hồ sơ.

Ngày 04/10/2017 – Bộ Di trú Canada tiến hành vòng rút hồ sơ lần thứ 22 Express Entry Draw của năm 2017. Mức điểm tối thiểu ứng viên cần đạt được để nhận được thư mời nộp ITAs là 438 điểm, tăng 3 điểm so với vòng rút thứ 21. Tổng số lượng hồ sơ sẽ nhận được thư mời của vòng này là 2801 hồ sơ.

Ngày 06/09/2017 – Bộ di trú Canada tiến hành vòng rút hồ sơ thứ 21 Express Entry Draw của năm 2017 với mức điểm tối thiểu để mời nộp ITAs là 435 điểm, tăng nhẹ so với vòng rút trước 1 điểm. Số lượng hồ sơ nhận được thư mời của vòng này là 2772 hồ sơ.

Lần rút hồ sơ mới nhất được thực hiện vào ngày 23/08/2017, là vòng rút thứ 20 của năm 2017, có 3035 hồ sơ được mời nộp đơn xin thường trú với mức điểm tối thiểu là 434 điểm, tăng nhẹ so với vòng trước 1 điểm.

Ngày 19/04/2017 – Bộ di trú Canada tiến hành vòng thứ 10 Express Entry Draw 2017 và lần thứ 60 kể từ khi hệ thống Express Entry được áp dụng, 3665 hồ sơ được mời nộp đơn xin thường trú. Mức điểm CRS cho vòng này là 415 điểm giảm so với vòng trước đó là 423 điểm.

Các bên liên quan mong đợi rằng trong thời gian tới số điểm CRS cũng dưới 500 như năm nay để giúp cơ quan di trú Canada đáp ứng mục tiêu 2017 về mức độ nhập cư hàng năm.

Điều này có nghĩa thế nào đối với các nhà tuyển dụng

Chủ sử dụng lao động được khuyến khích xem xét đảm bảo LMIA hoặc đề cử theo chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) để đảm bảo duy trì lâu dài của nhân viên.

Điều này có nghĩa thế nào đối với các ứng viên

Phần lớn các ứng viên sẽ được ban hành (ITA) thuộc hệ thống Express Entry sẽ mong đợi một điểm CRS dưới 500 điểm. Điều này cho phép một số lượng đáng kể của các ứng viên nhận được thư mời đến Canada với tư cách là thường trú nhân mà không có một lời mời làm việc hoặc đề cử theo một chương trình nhập cư của tỉnh bang. Tuy nhiên, việc đảm bảo một đề nghị chấp thuận việc làm vẫn được khuyến khích.

Đối với mỗi ứng viên, việc điểm CRS hạ xuống đang mang đến kỳ vọng cho họ. Với con số ITA ngày càng tăng, cơ hội lớn hơn cho những ứng viên nằm trong bể hồ sơ khi bản thân ứng viên không cần thiết phải có job offer. Tuy nhiên việc có job offer vẫn là sự khuyến khích của chính phủ dành cho ứng viên.

Công ty Cổ phần Pacom Việt Nam xin gửi đến bạn Bảng tổng kết các vòng Express Entry từ 1/1/2015 đến nay (updated):

 

Vòng rút Express Entry 2018
Vòng rút Ngày Số lượng hồ sơ được mời Điểm CRS tối thiểu
10 23/5/2018 3500 440
9 9/5/2018 3500 441
8 25/4/2018 3500 441
7 11/4/2018 3500 444
6 26/03/2018 3000 446
5 14/03/2018 3000 456
4 21/02/2018 3000 442
3 7/2/2018 2750 442
2 24/1/2018 2750 444
1 10/1/2018 2750 446

 

Vòng rút Express Entry 2017
Vòng rút Ngày Số lượng hồ sơ được mời Điểm CRS tối thiểu
28 20/12/2017 2750 446
27 6/12/2017 2750 452
26 15/11/2017 2750 439
25 8/11/2017 2000 458
24 1/11/2017 505 241
24 1/11/2017 290 673
23 18/10/2017 2757 436
22 4/10/2017 2801 438
21 6/9/2017 2772 435
20 23/08/2017 3035 434
19 9/8/2017 2991 433
18 2/8/2017 3264 441
17 12/7/2017 3202 440
16 28/06/2017 3409 449
15 31/05/2017 3877 413
14 26/05/2017 400 199
13 26/05/2017 143 775
12 17/05/2017 3687 415
11 4/5/2017 3796 423
10 19/04/2017 3665 415
9 13/04/2017  3923 423
8 5/4/2017  3753  431
7 24/03/2017 3749 441
6 1/3/2017 3884 434
5 22/02/2017 3611 441
4 8/2/2017 3664 447
3 25/01/2017 3508 453
2 11/1/2017 3334 459
1 4/1/2017 2902 468
Vòng rút Express Entry 2016
Vòng rút Ngày Số lượng hồ sơ được mời Điểm CRS tối thiểu
27 22/12/2016 2878 475
26 16/12/2016 1936 497
25 30/11/2016 559 786
24 16/11/2016 2427 470
23 02/11/2016 2080 472
22 19/10/2016 1804 475
21 12/10/2016 1518 484
20 21/09/2016 1288 483
19 03/09/2016 1000 491
18 24/08/2016 750 538
17 10/08/2016 754 490
16 27/07/2016 755 488
15 13/07/2016 747 482
14 29/06/2016 773 482
13 15/06/2016 752 488
12 0/06/2016 762 483
11 18/05/2016 763 484
10 06/05/2016 799 534
 9 20/04/2016 1018 468
 8 6/4/2016 954 470
 7 23/03/2016 1014 470
 6 09/03/2016 1013 473
 5 24/02/2016 1484 453
4 10/02/2016 1505 459
3 27/01/2016 1468 457
2 13/01/2016 1518 453
1 06/01/2016 1463 461
Vòng rút Express Entry 2015
Vòng rút Ngày Số lượng hồ sơ được mời Điểm CRS tối thiểu
 23 18/12/2015 1503 460
 22 04/12/2015 1451 461
 21 27/11/2015 1559 472
 20 13/11/2015 1506 484
 19 23/10/2015 1502 489
 18 02/10/2015 1530 450
 17 18/09/2015 1545 450
 16 08/09/2015 1517 459
 15 22/08/2015 1523 456
 14 08/08/2015 1402 471
 13 17/07/2015 1581 451
 12 10/07/2015 1516 463
 11 26/06/2015 1575 469
 10 12/06/2015 1501 482
9 22/05/2015 1316 755
8 17/04/2015 715 453
7 10/04/2015 925 469
6 27/03/2015 1637 453
5 20/03/2015 1620 481
4 27/02/2015 1187 735
3 20/02/2015 849 808
2 07/02/2015 779 818
1 31/01/2015 779 886

Nguồn: Sở di trú Canada

Người dịch: Trang Đỗ

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu