asdasdasdasdasdasd Định cư Anh diện Du lịch - Thăm nhân - Công tác

Du lịch – Thăm nhân – Công tác Anh quốc

1. Thị thực thăm viếng thông thường

Nếu mang quốc tịch Việt Nam, quý vị sẽ cần thị thực để có thể đến Vương quốc Anh với mục đích thăm viếng.

Điều kiện

Nếu là người lớn và muốn đến Vương quốc Anh như một khách du lịch hoặc để thăm bạn bè, quý vị cần phải xin thị thực theo diện khách thăm viếng thông thường. Quý vị cũng có thể xin thị thực này nếu muốn thăm thành viên gia đình (như anh chị em họ hoặc một thành viên gia đình trực tiếp của quý vị không định cư tại Vương quốc Anh).

Để đến Vương quốc Anh với tư cách là một khách thăm viếng thông thường, quý vị cần phải:

 • 18 tuổi trở lên;
 • dự định thăm Vương quốc Anh không quá 6 tháng (hoặc 12 tháng nếu quý vị đến cùng với khách thăm viếng học thuật);
 • dự định rời Vương quốc Anh vào cuối chuyến thăm của mình;
 • có kinh phí để chi trả và bố trí chỗ ăn ở cho bản thân mình mà không cần phải làm việc hoặc cần tới sự giúp đỡ của các quỹ phúc lợi, hoặc quý vị và bất kỳ người phụ thuộc nào sẽ được tài trợ và được bố trí ăn ở bởi họ hàng hoặc bạn bè;
 • có thể trang trải kinh phí cho việc quay trở về hoặc đi tiếp; và
 •  không quá cảnh để đi đến một quốc gia ngoài ‘Khu vực đi lại chung’ (gồm Ai-len, Vương quốc Anh, Đảo Man và Quần đảo Channel).

Quý vị cũng phải chứng tỏ được rằng trong chuyến thăm của mình, quý vị không có dự định:

 • Làm công việc có lương hay không lương, sản xuất ra hàng hóa hay cung cấp dịch vụ, bao gồm cả việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ trực tiếp cho công chúng;
 • Tham dự một khóa học;
 • Kết hôn hoặc đăng ký quan hệ đồng giới, hoặc lập thông báo về việc kết hôn hoặc quan hệ đồng giới;
 • Thực hiện các hoạt động của một khách thăm vì mục đích công việc, khách thăm vì mục đích thể thao, hoặc khách thăm vì mục đích cung cấp dịch vụ giải trí; hoặc để tiếp nhận dịch vụ khám chữa bệnh cá nhân.

2. Thị thực công tác

Nếu mang quốc tịch Việt Nam, quý vị sẽ cần thị thực để có thể đến Vương quốc Anh vì công việc.

Để đến Vương quốc Anh như một khách thăm viếng vì mục đích công việc, quý vị phải:

 • 18 tuổi trở lên;
 • Dự kiến thăm viếng Vương quốc Anh không quá 6 tháng (hoặc 12 tháng nếu quý vị là một khách thăm viếng học thuật), trừ khi quý vị là bác sĩ đến dự kỳ thi của Hội đồng Đánh giá Chuyên môn và Ngôn ngữ (Professional and Linguistic Assessments Board – PLAB) (trong trường hợp đó quý vị có thể xin gia hạn thị thực lưu trú của mình và nhận làm việc tại phòng khám nếu qua được kỳ thi của PLAB);
 • Dự kiến rời Vương quốc Anh vào cuối chuyến thăm của mình;
 • Có đủ tiền để tài trợ và bố trí chỗ ăn ở cho bản thân mình mà không cần phải làm việc hoặc cần tới sự giúp đỡ của các quỹ phúc lợi, hoặc quý vị và bất kỳ người phụ thuộc nào sẽ được tài trợ và được bố trí ăn ở bởi họ hàng hoặc bạn bè;
 • Đặt cơ sở ở nước ngoài và không có ý định chuyển cơ sở của mình đến Vương quốc Anh, ngay cả khi chỉ là tạm thời;
 • Nhận lương từ nước khác (mặc dù chúng tôi cũng chấp thuận để quý vị nhận một số kinh phí hợp lý cho việc đi lại và sinh hoạt trong thời gian lưu trú tại Vương quốc Anh);
 • Không thay thế cho ai đó tại Vương quốc Anh, bao gồm cả việc phục vụ cho các giai đoạn nghỉ phép tạm thời;
 • Có thể trang trải chi phí cho việc quay trở về hoặc đi tiếp; và
 • Không quá cảnh để đi đến một quốc gia ngoài ‘Khu vực đi lại chung’ (gồm Ai-len, Vương quốc Anh, Đảo Man và Quần đảo Channel).

Quý vị cũng phải chứng minh rằng trong chuyến thăm của mình, quý vị không có ý định:

 • Sống tại Vương quốc Anh trong thời gian dài hơn thông qua các chuyến thăm thường xuyên hoặc nối tiếp;
 • Tìm việc làm có lương hay không lương, sản xuất ra hàng hóa hay cung cấp dịch vụ, bao gồm cả việc bán các hàng hóa hoặc dịch vụ trực tiếp cho công chúng;
 • Tham dự một khóa học;
 • Kết hôn hoặc đăng ký quan hệ đồng giới, hoặc đưa ra thông báo về việc kết hôn hoặc về quan hệ đồng giới; hoặc
 • Tiếp nhận dịch vụ khám chữa bệnh cá nhân.

 

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu