asdasdasdasdasdasd Định cư Canada diện tay nghề đề cử Northwest Territories

Chương trình định cư Canada diện tay nghề đề cử Northwest Territories tạo điều kiện nhập cư cho những ứng viên đủ tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu thị trường lao động cụ thể ở Northwest Territories. Trong Chương trình đề cử của Northwest Territories (PNP), bạn có thể 2 loại: Northwest Territories Skilled Worker Program và Northwest Territories Critical Impact Worker.

dinh-cu-canada-dien-tay-nghe-de-cu-Northwest-Territories

Northwest Territories Skilled Worker Program

Để đủ điều kiện theo chương trình này, các tiêu chí sau đây phải được đáp ứng:

Chủ sử dụng lao động phải:

 • Có vị trí đang cần lao động;
 • Xác định một ứng cử viên tiềm năng;
 • Là một hiệp hội ngành nghề, hiệp hội ngành hàng hoặc một chính quyền địa phương hoặc thành phố,hoặc lãnh thổ trong NWT đã được đăng ký và hoạt động tối thiểu 1 năm;
 • Có vị trí tốt với Ủy ban An toàn và Bồi thường Lao động (WSCC) và Văn phòng Tiêu chuẩn Lao động của NWT;
 • Cung cấp bằng chứng về nỗ lực tuyển dụng địa phương và gửi bản tóm tắt kết quả;
 • Có phản hồi tích cực của HRSDC Canada về thị trường lao động.

Lời mời tuyển dụng phải:

 • Có vị trí toàn thời gian cố định (tối thiểu 30 giờ một tuần);
 • Thuộc nghề nghiệp tay nghề cao;
 • Không mâu thuẫn với các thoả thuận thương lượng tập thể hiện có;
 • Tuân theo Đạo Luật Tiêu Chuẩn Việc Làm NWT;
 • Cung cấp một mức lương tương đương.

Người được đề cử phải:

 • Có giấy chứng nhận yêu cầu hoặc công nhận cho thương mại hoặc nghề nghiệp cụ thể;
 • Nếu có thể, đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận lãnh thổ, giấy phép hoặc đăng ký của công việc;
 • Có được kinh nghiệm làm việc cần thiết cho nghề nghiệp cụ thể;
 • Cung cấp bằng chứng hỗ trợ về tài chính hoặc thanh toán đầy đủ cho NWT;
 • Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp;
 • Không phải là người tị nạn.

Chương trình công nhân ảnh hưởng tới vùng lãnh thổ Tây Bắc – Northwest Territories Critical Impact Worker:

Để đủ điều kiện theo chương trình này, các tiêu chí sau đây phải được đáp ứng:

Chủ lao động phải:

 • Có vị trí công việc đang cần tuyển lao động;
 • Xác định một ứng cử viên tiềm năng;
 • Là một hiệp hội ngành nghề kinh doanh, hoặc hiệp hội ngành hàng hoặc chính quyền địa phương, thành phố, hoặc lãnh thổ của NWT đã được đăng ký và hoạt động ít nhất 6 tháng;
 • Có vị trí tốt với Ủy ban An toàn và Bồi thường Lao động;
 • Cung cấp bằng chứng về nỗ lực tuyển dụng của địa phương và gửi bản tóm tắt kết quả;
 • Có một ý kiến tích cực của HRSDC Canada về thị trường lao động.

Lời mời công việc phải:

 • Có vị trí toàn thời gian cố định (tối thiểu 30 giờ một tuần);
 • Ngành nghề thuộc nhóm C hoặc D của NOC;
 • Cung cấp một mức lương tương đương;
 • Có vị trí tốt với Ủy ban An toàn và Bồi thường Lao động (WSCC) và Văn phòng Tiêu chuẩn Lao động của NWT.

Người được đề cử phải:

 • Có giấy phép lao động tạm thời và đã làm việc cùng chức vụ trong 6 tháng;
 • Cung cấp bằng chứng hỗ trợ về tài chính hoặc thanh toán đầy đủ cho NWT;
 • Có được kinh nghiệm làm việc cần thiết cho nghề nghiệp cụ thể;
 • Có khả năng cơ bản bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp;
 • Không phải là người tị nạn
Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu