asdasdasdasdasdasd Định cư Canada diện tay nghề Skilled workers overseas của Manitoba

Tất cả những người nộp đơn cho MPNP theo dòng lao động nước ngoài có tay nghề phải chứng minh mối quan hệ đã được thiết lập với Manitoba hoặc thông qua sự hỗ trợ của các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè thông qua giáo dục trước đây hoặc kinh nghiệm làm việc trong tỉnh hoặc thông qua Thư Mời được nhận trực tiếp từ MPNP như một phần của Sáng kiến Tuyển dụng Chiến lược.

dinh-cu-manitoba

Sử dụng các thông tin Đánh giá điểm để ước lượng tình trạng hội đủ điều kiện của bạn theo Chương trình MPNP Lao động nước ngoài có tay nghề.

Manitoba hỗ trợ

Người Manitoba hỗ trợ là bạn hoặc người thân của người nộp đơn và sẵn sàng đang sinh sống tại Manitoba và có thể xem xét và thông qua kế hoạch giải quyết và tìm việc làm của người nộp đơn trong cộng đồng đích của họ. Người hỗ trợ Manitoba phải là người thân hoặc bạn bè / người thân xa của đương đơn và phải là:

 • Có thể cung cấp tài liệu chứng minh họ cư trú tại Manitoba và đã sống ở tỉnh liên tục ít nhất 1 năm (ví dụ: bản sao thẻ Manitoba Health Card)
 • Một công dân Canada hoặc thường trú nhân (ví dụ: bản sao của Thẻ Thường Trú Nhân)
 • Có thể chứng minh được mối quan hệ gần gũi với người nộp đơn và Manitoba
 • Có thể chứng minh rằng bất kỳ ứng dụng nào mà họ đã hỗ trợ trước đó đều thành công trong việc lâu dài ở Manitoba
 • Có thể hỗ trợ Kế Hoạch ổn định cuộc sống của Người nộp đơn

Đối với người thân, cả người nộp đơn và người hỗ trợ phải cung cấp tài liệu chứng minh mối quan hệ gia đình của họ.

Các thân nhân gần gũi có thể hỗ trợ hồ sơ nhiều hơn một người lao động có tay nghề trong một thời gian miễn là họ thể hiện được khả năng của mình một cách thỏa đáng.

Đối với bạn bè và người thân ở xa, hộ gia đình của họ không được hỗ trợ việc giải quyết đối với người nộp đơn đề cử, người đề cử hoặc người khác của MPNP theo chương trình nhập cư Canada khác.

Cuối cùng, người hỗ trợ của bạn không được và MPNP sẽ không chấp nhận Kế hoạch ổn định cuộc sống Phần 2 ký bởi:

 • Một đại diện di trú có trả
 • Bất cứ người nào không phải là một thân nhân đã được chứng minh hoặc bạn của người nộp đơn hoặc người hôn phối của đương đơn
 • Một quan chức được bầu ở Canada hoặc nhân viên của họ
 • Người hỗ trợ Manitoba của bạn là kết nối của bạn với tỉnh; để có đủ điều kiện cho MPNP, bạn cũng phải chứng minh rằng bạn có thể được đánh giá đủ điểm cho ngôn ngữ, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, tuổi tác và khả năng thích ứng theo Bản Tự đánh giá của MPNP.

Lưu ý: Những người nộp đơn với những người Manitoba  hỗ trợ nên ghi rõ người đó và địa chỉ của họ để liên lạc tại địa phương.

Quan trọng: Chương trình đề cử tỉnh Manitoba không phải là một chương trình tài trợ. Vì MPNP là một chương trình nhập cư kinh tế theo định hướng thị trường lao động, tất cả các ứng viên đều phải là nhân viên có trình độ và khả năng thích nghi với khả năng tiếng Anh sẵn sàng làm việc, quỹ ổn định cuộc sống và ý định chính xác và khả năng thành lập kinh tế tại Manitoba như là cư dân vĩnh viễn.

Mối quan hệ gia đình

Để được coi là họ hàng gần gũi, người Manitoba hỗ trợ phải có liên quan đến người nộp đơn (hoặc vợ / chồng của đương đơn) bằng một trong những cách sau:

 • Anh chị em
 • Cháu gái hoặc cháu trai (ví dụ: con của em gái hoặc anh trai của bạn)
 • Dì hoặc chú (ví dụ: anh trai hoặc em gái của mẹ hoặc bố)
 • Người anh họ đầu tiên (ví dụ: con của dì hay chú)
 • Mẹ hoặc cha
 • Bà ngoại hoặc ông nội

Con cái có thể hỗ trợ cha mẹ không?

Không. Con cái sống ở Manitoba không thể được tính như người  Manitoba hỗ trợ cho hồ sơ MPNP của cha mẹ. Thay vào đó, hãy xem diện con cái bảo lãnh cha mẹ.

Người Canada hay thường trú nhân Canada có thể hỗ trợ đơn xin của người phối ngẫu không?

Nếu bạn đã lập gia đình với một công dân Canada hoặc thường trú nhân, bạn không đủ điều kiện để nộp đơn cho MPNP, nhưng bạn có thể hội đủ điều kiện theo loại diện bảo lãnh vợ chồng.

Quan trọng: MPNP yêu cầu thông tin liên lạc cập nhật đối với người hỗ trợ tại Manitoba của bạn. Người hỗ trợ của bạn PHẢI thông báo cho MPNP nếu họ chuyển đến một địa chỉ mới hoặc có bất kỳ thay đổi nào khác đối với thông tin liên lạc của họ. Nếu MPNP không thể liên lạc với người hỗ trợ của bạn bằng cách sử dụng thông tin trong hồ sơ, đơn của bạn có thể bị từ chối.

Kinh nghiệm làm việc tại Manitoba

Manitoba Experience có nghĩa là trong quá khứ bạn đã sống trong tỉnh như một công nhân nước ngoài tạm thời hoặc như một sinh viên quốc tế.

Manitoba Experience là sự kết nối của bạn với Manitoba; để có đủ điều kiện cho MPNP, bạn cũng phải chứng minh rằng bạn có thể được đánh giá đủ điểm cho ngôn ngữ, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, tuổi tác và khả năng thích ứng theo Bản tính điểm của MPNP.

Xem thêm: Bản tính điểm tay nghề Manitoba

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu