asdasdasdasdasdasd Thang điểm định cư Canada diện tay nghề Manitoba (Vòng 1)

Chương trình định cư theo tay nghề ở tỉnh Manitoba dành cho các đương đơn từ nước ngoài có người quen, họ hàng xa đang sinh sống tại Tỉnh Manitoba, Canada hoặc có kinh nghiệm sống tại Manitoba.

Để đủ điều kiện nộp đơn xin định cư Canada diện tay nghề tỉnh bang Manitoba (Skilled Worker) thì đương đơn phải đạt 60 điểm theo thang tính điểm dựa vào 5 yếu tố dưới đây:

  1. Khả năng ngôn ngữ (tối đa 25 điểm):

Khả năng ngôn ngữ được đánh giá dựa trên khả năng tiếng Anh hoặc/và tiếng Pháp của đương đơn.

Nếu đương đơn có khả năng thông thạo cả 2 ngoại ngữ Anh và Pháp thì đương đơn sẽ chọn 1 ngôn ngữ làm First Language.

Tổng số điểm khả năng ngôn ngữ = Điểm First Language + Điểm Second Language

First Language Proficiency Số điểm
IELTS từ 8.0 trở lên 20
IELTS 7.0 18
IELTS 6.0 16
IELTS 5.0 14
IELTS 4.0 12
Second Language Proficiency Số điểm
IELTS từ 5.0 trở lên 5
  1. Độ tuổi (tối đa 10 điểm): độ tuổi của đương đơn (18 – 49) sẽ được tính theo số tuổi khi đương đơn nộp hồ sơ
18 4 điểm
19 6 điểm
20 8 điểm
21 – 45 10 điểm
46 8 điểm
47 6 điểm
48 4 điểm
49 2 điểm
  1. Kinh nghiệm làm việc (tối đa 15 điểm): điểm kinh nghiệm làm việc sẽ được tính dựa trên số năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong khoảng thời gian 5 năm kể từ khi nộp đơn.
1 năm 8 điểm
2 năm 10 điểm
3 năm 12 điểm
Từ 4 năm trở lên 15 điểm
  1. Bằng cấp (tối đa 25 điểm):
Bằng Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ 25 điểm
Có 2 chứng chỉ post-secondary (mỗi khóa học ít nhất 2 năm) 23 điểm
Có chứng chỉ post-secondary (khóa học từ 2 năm trở lên) 20 điểm
Tham gia một năm khóa học post-secondary 14 điểm
Chứng chỉ thương mai (Trade certificate) 14 điểm
  1. Khả năng thích nghi (tối đa 25 điểm):
Có người thân ở Manitoba 20 điểm
Nhận được thư mời của MPNP 20 điểm
Đã từng làm việc tại Manitoba (ít nhất 6 tháng) 12 điểm
Đã hoàn thành khóa học 2 năm post-secondary tại Manintoba 12 điểm
Đã hoàn thành khóa học ít nhất 1 năm  học post-secondary tại Manintoba 10 điểm
Có bạn bè hoặc họ hàng xa sống tại Manitoba 10 điểm
Có kế hoạch sống ngoài thành phố Winnipeg 5 điểm

>> Xem thêm: Thang tính điểm tay nghề Manitoba (vòng 2)

Nguồn: Sở di trú Manitoba

Người dịch: Bằng Đỗ

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu