asdasdasdasdasdasd Định cư New Zealand diện kinh doanh | DINH CU NEWZEALAND

Định cư New Zealand diện kinh doanh

Những người kinh doanh có kinh nghiệm có nhu cầu mua hoặc thành lập một doanh nghiệp ở New Zealand có thể nộp đơn cho một visa làm việc theo theo diện Entrepreneur Resident Visa hoặc Entrepreneur Work Visa.

dinh-cu-newzeland-theo-dien-kinh-doanh

Tổng quát về định cư New Zealand theo diện kinh doanh

  Entrepreneur Resident Visa Entrepreneur Work Visa
Đối tượng áp dụng bạn đã ở New Zealand với một thị thực doanh nhân làm việc (Entrepreneur Work Visa) hoặc một visa cho phép kinh doanh riêng tự làm chủ (self-employed), và bạn muốn sống ở New Zealand trên cơ sở lâu dài. Nếu bạn đang được cấp thị thực này, bạn sẽ có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình tại New Zealand và ở lại đây mãi mãi. Bạn là một người kinh doanh có kinh nghiệm và bạn muốn làm việc trong doanh nghiệp của mình ở New Zealand. Nếu bạn đang được cấp thị thực này, bạn có thể mua hoặc thành lập một doanh nghiệp ở New Zealand, mà bạn có thể làm một trong hai mà không sống ở đây vĩnh viễn hoặc như là một bước đầu tiên hướng tới cư trú New Zealand.
Điều kiện đối với đương đơn khi nộp đơn ·         Tự kinh doanh ít nhất 6 tháng.

·         Nếu bạn đang nộp đơn sau khi tự làm chủ ít hơn 2 năm, bạn sẽ cần phải có vốn đầu tư ít nhất là NZ $ 500.000 và đã tạo ra 3 việc làm mới ở New Zealand.

·         Bạn phải tạo ra khoản vốn đầu tư ít nhất NZ$100,000.

·         Đạt ít nhất 120 điểm theo thang điểm đánh giá Entrepreneur Work Visa.

·         Bạn phải cung cấp kế hoạch kinh doanh cho việc kinh doanh mà bạn có dự định mua hoặc kinh doanh tại New Zealand.

Thời gian ở lại NZ Vô thời hạn 12 tháng trong giai đoạn đầu của thị thực, sau đó 24 tháng khi bạn cung cấp đầy đủ việc bạn đã hoàn thành việc kinh doanh.
Quyền lợi khi sở hữu visa ·         Tiếp tục hoạt động kinh doanh của bạn tại New Zealand.

·         Sống, làm việc, học tập tại New Zealand.

·         Đính kèm vợ/chồng và con phụ thuộc (<= 24 tuổi) vào hồ sơ nộp đơn của bạn

·         Đến New Zealand để mua hoặc hoạt động kinh doanh

·         Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh của bạn tại New Zealand tổng thời gian lên tới 3 năm

·         Đính kèm vợ/chồng, và con phụ thuộc (<= 19 tuổi) vào hồ sơ nộp đơn của bạn.

Sau khi có visa Bạn có thể nộp đơn xin thường trú nhân.

Bạn có thể nộp đơn xin thường trú nhân theo Entrepreneur Residence Visa Category.

Bạn có thể tiếp tục xin thị thực này để đạt đủ điều kiện ở lại. Và khi được cấp thị thực, bạn sẽ tiếp tục được phép ở lại 3 năm nữa.

 

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu