Để có thể nhận được visa định cư New Zealand theo diện tay nghề (Skilled Migration Category) thì đương đơn phải trải qua quá trình nộp Đơn bày tỏ Sự quan tâm (EOI).

Để nộp đơn EOI, trước hết bạn phải:

  • Thỏa mãn các điều kiện cơ bản để xin visa thường trú.
  • Đạt trên 100 điểm theo thang điểm di trú New Zealand.

Sau khi thỏa mãn các điều kiện trên, đương đơn sẽ được đưa vào EOI Pool. Vào thời điểm lựa chọn, các đương đơn có số điểm trên 160 điểm đương nhiên được mời nộp Đơn xin định cư lên Bộ di trú New Zealand. Nếu còn chỗ, các đương đơn khác sẽ được mời nộp đơn.

Sau đây, Pacom xin gửi đến bạn Thống kê số hồ sơ đã nhận được thư mời nộp đơn xin định cư do Bộ di trú New Zealand công bố:

Ngày 11/7/2018:

Type With Job offer Without Job offer Total
Points 160 or more Offshore 45 47 92
Onshore 424 21 425
    469 48 517

Trong vòng rút hồ sơ ngày 11/7/2018, đã có 517 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,171 người. Sau vòng này còn 592 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 27/6/2018:

Type With Job offer Without Job offer Total
Points 160 or more Offshore 23 50 73
Onshore 415 417
    438 52 490

Trong vòng rút hồ sơ ngày 27/6/2018, đã có 490 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,078 người. Sau vòng này còn 599 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 13/6/2018:

Type With Job offer Without Job offer Total
Points 160 or more Offshore 27 45 72
Onshore 427   427
    454 45 499

Trong vòng rút hồ sơ ngày 13/6/2018, đã có 499 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,118 người. Sau vòng này còn 582 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống

Ngày 30/5/2018:

  Type With Job offer Without Job offer Total
Points 160 or more Offshore 39 52 91
Onshore 375   375
    414 52 466

Trong vòng rút hồ sơ ngày 30/5/2018, đã có 466 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,028 người. Sau vòng này còn 585 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống

Ngày 16/5/2018:

  Type With Job offer Without Job offer Total
Points 160 or more Offshore 26 34 60
Onshore 396 2 398
    422 36 458

Trong vòng rút hồ sơ ngày 16/5/2018, đã có 458 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,023 người. Sau vòng này còn 572 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 2/5/2018:

  Type With Job offer Without Job offer Total
Points 160 or more Offshore 37 48 85
Onshore 364 1 365
    401 49 450

Trong vòng rút hồ sơ ngày 2/5/2018, đã có 450 EOI có điểm số từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,018 người. Sau vòng này thì còn 598 EOI vẫn còn trong hệ thống bể hồ sơ.

Ngày 18/4/2018:

  Type With Job offer Without Job offer Total
Points 160 or more Offshore 37 41 78
Onshore 413 1 414
    450 42 492

Sau vòng rút ngày 18/4/2018, còn 572 EOIs trong bể hồ sơ

Ngày 4/4/2018:

  Type With Job offer Without Job offer Total
Points 160 or more Offshore 45 50 95
Onshore 270 2 272
    315 52 367

 

Selection Date Point EOIs selected People
16-Oct-17 160 or more 420 933
4-Oct-17 160 or more 413 915
20-Sep-17 161 or more 429 980
6-Sep-17 162 or more 753 1671

Nguồn: Di trú New Zealand

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu