Thống kê số hồ sơ nhận được thư mời xin định cư New Zealand diện tay nghề

Thống kê số hồ sơ nhận được thư mời xin định cư New Zealand diện tay nghề

Để có thể nhận được visa định cư New Zealand theo diện tay nghề (Skilled Migration Category) thì đương đơn phải trải qua quá trình nộp Đơn bày tỏ Sự quan tâm (EOI). Để nộp đơn EOI, trước hết bạn phải: Thỏa mãn các điều kiện cơ bản để xin visa thường trú. Đạt tối thiểu...
Cập nhật số lượng nhận thư mời định cư New Zealand diện Investor 2 mới nhất

Cập nhật số lượng nhận thư mời định cư New Zealand diện Investor 2 mới nhất

Để có thể nhận được visa định cư New Zealand theo diện đầu tư (Investor 2 Category) thì đương đơn phải trải qua quá trình nộp Đơn bày tỏ Sự quan tâm (EOI). Để nộp đơn EOI, trước hết bạn phải: Đương đơn từ 65 tuổi trở xuống. Đầu tư 1.5 triệu đôla New Zealand cho 4 năm...
Cập nhật số lượng nhận thư mời định cư New Zealand diện Investor mới nhất

Cập nhật số lượng nhận thư mời định cư New Zealand diện Investor mới nhất

Để có thể nhận được visa định cư New Zealand theo diện đầu tư (Investor 2 Category) thì đương đơn phải trải qua quá trình nộp Đơn bày tỏ Sự quan tâm (EOI). Để nộp đơn EOI, trước hết bạn phải: Đương đơn từ 65 tuổi trở xuống. Đầu tư 1.5 triệu đôla New Zealand cho 4 năm...
New Zealand sẽ tăng mức ngưỡng thu nhập tối thiểu trong thời gian sắp tới

New Zealand sẽ tăng mức ngưỡng thu nhập tối thiểu trong thời gian sắp tới

Điều chỉnh hàng năm đối với ngưỡng thu nhập tối thiểu đối với một số loại visa nhất định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2018 và ngày 1/7/2018. Ngưỡng thu nhập trên một số danh mục sẽ tăng lên để phản ánh những thay đổi đối với tỷ lệ lợi ích của New Zealand. Thay đổi...
Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu