asdasdasdasdasdasd Định cư Úc diện Du lịch - Thăm thân - Chữa bệnh

Visa Úc diện Du lịch – Thăm thân – Chữa bệnh

Visa Úc diện du lịch – thăm thân – chữa bệnh giúp bạn có thể sang úc định cư ngắn hạn trong khoảng thời gian từ 3 đến 12 tháng.

Pacom xin giới thiệu các loại visa du lịch – thăm nhân – chữa bệnh và điều kiện tương ứng:

+ Visa 676 – Du lịch: Cho phép bạn đến thăm Úc trong kỳ nghỉ hoặc giải trí, hay thăm gia đình và/hoặc bạn bè. Visa này cũng có thể được dùng cho mục đích không làm việc ngắn hạn bao gồm cả việc học tập dưới 3 tháng. Hiện nay visa này đã đóng lại và không tiếp nhận hồ sơ mới kể từ ngày 23/3/2016 và thay thế bằng visa 600 – Du lịch (Visitor visa)

Điều kiện để được cấp Visa 600:

– Có lý do du lịch chính đáng.

– Thỏa mãn điều kiện về tài chính.

– Thỏa mãn các điều kiện khác về sức khỏe và tư cách nếu Bộ di trú yêu cầu.

Định cư Úc diện Du lịch - Thăm thân - Chữa bệnh

Định cư Úc diện Du lịch – Thăm thân – Chữa bệnh

+ Visa 679 – Du lịch có bảo lãnh: Dành cho du khách đến Úc để đi nghỉ hay thăm viếng gia đình và được bảo lãnh bởi thân nhân đang định cư tại Úc. Visa này đã đóng kể từ ngày 23/3/2013 và được thay thế bằng visa 600 theo dòng Người thân bảo lãnh (Sponsored Family stream)

Điều kiện để được cấp Visa 600:

– Người bảo lãnh đủ điểu kiện (*)

– Bạn có ý định thực sự thăm gia đình ở Úc hay đi nghỉ.

–  Thỏa mãn các điều kiện khác về sức khỏe và tư cách nếu Bộ di trú yêu cầu.

Chú thích (*): Để là người bảo lãnh xin thị thực, bạn phải:

 • Là công dân Úc hoặc cư dân vĩnh viễn
 • Từ 18 tuổi trở lên
 • Đã định cư ở Úc trong một thời gian thích hợp, thường là 2 năm

Bạn cũng phải là một trong số người sau:

 • Họ hàng (người phối ngẫu, cha/mẹ, con, anh/chị/em ruột, ông/bà, cháu, cô, bác, cháu trai, cháu gái, hoặc những người trên theo quan hệ nhận nuôi hoặc mối quan hệ có được sau khi tái hôn)
 • Thành viên của quốc hội Úc (khối Commonwealth, tiểu bang hay vùng lãnh thổ)
 • Một người được ủy quyền đại diện bộ hay cơ quan của khối Commonwealth, tiểu bang hay vùng lãnh thổ.
 • Thị trưởng của chính phủ địa phương.

Không có điều khoản cho vợ/chồng chưa cưới, anh chị em họ hoặc bạn bè là người bảo lãnh xin thị thực này.

+ Visa 675 – Chữa bệnh ngắn hạn: Được thiết kế để cho phép những bệnh nhân đến Úc để điều trị hoặc tư vấn y tế ngắn hạn. Có thời hạn kéo dài khoảng 3 tháng và sau đó nếu bạn vẫn còn điều trị y tế tại Úc thì phải xin gia hạn.

Visa này không tiếp nhận hồ sơ mới kể từ ngày 23/3/2016 và được thay thế bằng visa 602 – Chữa bệnh (Medical Treatment)

Điều kiện để được cấp Visa 602:

– Bạn phải có điều trị hay tư vấn được xác nhận ở Úc hoặc chăm sóc người bệnh.

– Thỏa mãn điều kiện về tài chính.

– Thỏa mãn các điều kiện khác về sức khỏe và tư cách nếu Bộ di trú yêu cầu.

+ Visa 685 – Chữa bệnh dài hạn:  Qua Úc chữa bệnh, tham khảo tư vấn của chuyên gia y tế, hiến nội tạng, hoặc đi theo chăm sóc người chữa bệnh. Có thời hạn kéo dài khoảng 3 đến 12 tháng.

Visa này không tiếp nhận hồ sơ mới kể từ ngày 23/3/2016 và được thay thế bằng visa 602 – Chữa bệnh (Medical Treatment)

+ Visa 456 – Công tác ngắn hạn: Sang Úc để công tác ngắn hạn dưới 3 tháng. Hiện nay visa này đã đóng và không nhận hồ sơ kể từ ngày 23/3/2013. Để có thể sang Úc công tác thì bạn có thể chọn 2 loại visa sau:

– Visa 400  (Temporaray Work (short stay activity)) – Thị thực làm việc tạm thời (hoạt động ngắn hạn):  visa này thích hợp cho đương đơn xin thị thực :

 • Thực hiện công việc cho các tổ chức hoặc cá nhân được thiết lập tại Úc
 • Buôn bán sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp cho cộng đồng chung (hoạt động bán lẻ)

– Visa 600 Dòng Công tác (Business Visitor stream): visa này dành cho đương đơn có mục đích đến Úc để phục vụ hoạt động kinh doanh, thương mại bao gồm:

 • phục vụ công tác cho các doanh nghiệp nói chung hay yêu cầu của chính phủ
 • đàm phán hợp đồng
 • thăm viếng của chính phủ
 • tham gia hội nghị, hội thảo, phỏng vấn xin việc hay các bài thi chuyên nghiệp
Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu