asdasdasdasdasdasd Express Entry của New Brunswick mở lại Biểu hiện quan tâm EOI

Ngày 28 tháng 11 mở cửa trở lại sau đợt đóng cửa tạm thời của Express Entry Labour Market vào tháng 9.

New Brunswick hiện đang chấp nhận EOPI cho dòng nhập cư được liên kết với Express Entry.

Chương trình đề cử cấp tỉnh của New Brunswick, NBPNP, đã mở cửa trở lại cho dòng Express Entry  Labour Market vào ngày 28 tháng 11 cho các ứng viên Express Entry đủ điều kiện sau khi tạm thời đóng cửa vào tháng 9.

Luồng này cho phép New Brunswick đề cử các ứng viên đủ điều kiện trong hệ thống Express Entry của liên bang cho thường trú nhân Canada.

Hệ thống Express Entry của liên bang quản lý nhóm ứng cử viên cho ba chương trình nhập cư kinh tế có tay nghề cao của Liên bang Canada – Lớp tay nghề cao của Liên bang, Lớp ngành thợ Liên bang và Lớp Trải nghiệm Canada.

Express-Entry-New-Brunswick

Các ứng cử viên Express Entry với một đề cử cấp tỉnh từ New Brunswick nhận được thêm 600 điểm cho điểm xếp hạng Express Entry của họ, đảm bảo có hiệu quả để nhận lời mời nộp đơn xin thường trú tại Canada.

NBPNP quy định năm tiêu chí mà ứng cử viên Express Entry phải đáp ứng để gửi một Biểu hiện Quan tâm (EOI) trong lần mở mới nhất này.

Các tiêu chí đó là:

  • Người nộp đơn có hồ sơ Express Entry và mã số hồ sơ Express Entry hợp lệ và mã xác nhận Người tìm việc;
  • Người nộp đơn hiện đang sống và làm việc tại New Brunswick, và gửi một lá thư việc làm từ người sử dụng lao động cùng với EOI của họ;
  • Mã phân loại nghề nghiệp quốc gia cho công việc hiện tại của họ là cho một nghề nghiệp được xếp hạng NOC cấp 0, A hoặc B và mã này phải được bao gồm trong EOI;
  • Người nộp đơn có điểm kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ tương đương với CLB 7 trong tất cả 4 kỹ năng ngôn ngữ và nộp một bản sao pdf của các kết quả kiểm tra này với EOI;
  • Người nộp đơn có Thẩm Định Giáo Dục hợp lệ (ECA) có chứng nhận tương đương tối thiểu bằng tốt nghiệp post-secondary của Canada và nộp bản sao của ECA bằng bản EOI của họ.

NBPNP cho biết chỉ những ứng cử viên đáp ứng tất cả năm tiêu chí phải nộp một EOI. Nội dung gửi không đáp ứng được tất cả năm tiêu chí sẽ bị từ chối.

Bản cập nhật của NBPNP đã không đề cập đến kinh nghiệm làm việc trong một nghề nghiệp ưu tiên, đó là một yêu cầu trong các lần mở chương trình Express Entry trước đó.

Một EOI không phải là một ứng dụng mà là phục vụ như là một tuyên bố của một trong những mong muốn được xem xét bởi NBPNP cho một đề cử của tỉnh.

Ứng cử viên quan tâm tạo hồ sơ và hoàn thành thông tin được yêu cầu, bao gồm chi tiết về giáo dục, kinh nghiệm làm việc và trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, cùng với các yếu tố khác.

Các hồ sơ có ít nhất 67 điểm trên lưới điểm của NBPNP sau đó được nhập vào nhóm ứng viên EOI.

NBPNP cho biết hồ sơ được xếp hạng như sau:

  • Điểm cao nhất;
  • Bằng chứng về đào tạo và kinh nghiệm trong một lĩnh vực ưu tiên cao được xác định bởi tỉnh;
  • Chứng minh khả năng thành lập kinh tế ở tỉnh;
  • Khả năng cao đóng góp cho thị trường lao động và nền kinh tế tỉnh một cách tích cực.

 

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu