asdasdasdasdasdasd Số lượng người nhập cư vào Canada thông qua chương trình Express Entry trong năm 2017 tăng lên

Ontario, New Brunswick và B.C có số lượng người nhập cư theo chương trình liên kết với PNP tăng đáng kể

Dữ liệu Express Entry mới được công bố cho thấy sự gia tăng đáng kể số lượng người nộp đơn với  đề cử cấp tỉnh đã được nhận vào Canada cùng với gia đình của họ vào năm 2017.

Các dữ liệu cho thấy chỉ tiêu của các ứng cử viên Express Entry với một đề cử của tỉnh và các thành viên gia đình đi kèm của họ đã tăng từ 7.818 năm 2016 lên 13.528 vào năm 2017, tăng gần 75%.

Số lượng đơn xin mà Bộ nhập cư, người tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC) nhận được từ các ứng viên Express Entry với đề cử cấp tỉnh cũng tăng đáng kể trong năm 2017, từ 13.292 trong năm 2016 lên 17.520 trong năm 2017 – tăng gần 32%.

Canada đã thừa nhận hơn 286.600 cư dân thường trú mới thông qua các chương trình nhập cư khác nhau vào năm 2017. Trong số đó, 65.401 đương đơn chính và thành viên gia đình họ đã được nhận vào các chương trình nhập cư kinh tế do hệ thống Express Entry liên bang quản lý.

Chương trình đề cử cấp tỉnh của Canada, hoặc PNP, cho phép các tỉnh và vùng lãnh thổ tham gia đề cử một số lượng ứng cử viên kinh tế di trú xin thường trú mỗi năm.

Biểu đồ so sánh giữa Enpress Entry năm 2016 và Express Entry năm 2017

Hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada có ít nhất một đề cử PNP “nâng cao” phù hợp với hệ thống Express Entry của Liên bang, quản lý nhóm ứng cử viên cho ba lớp nhập cư kinh tế liên bang của Canada – Lớp tay nghề Liên bang – Federal Skilled Worker, tay nghề ngành thợ – Fedearal Skilled Trades và lớp Canada Experience.

Các ứng cử viên Express Entry được đề cử bởi  tỉnh hoặc lãnh thổ Canada nhận thêm 600 điểm cho điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ, đảm bảo hiệu quả cho họ có được Lời mời nộp đơn (ITA) cho thường trú nhân.

Trong số các ứng cử viên Express Entry đã nhận được điểm bổ sung cao nhất trong số điểm CRS cốt lõi của họ vào năm 2017, 22% đã có một đề cử của tỉnh.

Tỉnh Ontario là điểm đến hàng đầu
Ontario, New Brunswick và British Columbia là các tỉnh thấy sự gia tăng đáng chú ý hơn đối với những người nộp đơn xin nhập cư với một đề cử của tỉnh và thành viên gia đình của họ là thường trú nhân mới vào năm 2017.

EE-PNP ADMISSIONS
DESTINATION PROVINCE 2016 2017
 Newfoundland and
Labrador
 3  8
 Nova Scotia  1,410  1,851
 Prince Edward Island  426  740
 New Brunswick  367  1,249
 Quebec  0*  0*
 Ontario  1,948  4,420
 Manitoba  99  47
 Saskatchewan  1,678  2,154
 Alberta  0  2
 British Columbia  1,877  3,019
 Yukon  0  6
 Northwest Territories  10  32
 Nunavut  0  0
 TOTAL  7,818  13,528

Sự gia tăng số lượng chỉ tiêu của Ontario là ấn tượng nhất về số lượng tuyệt đối, tăng hơn gấp đôi từ 1.948 lên 4.420.

Các ứng viên Express Entry với đề cử của Ontario và các thành viên gia đình của họ chiếm 12% trong tổng số 36.087 người nhập cư vào tỉnh với tư cách là thường trú nhân mới thông qua tất cả các hạng mục Express Entry vào năm 2017. Tổng số nhập cư vào năm 2017 của Ontario tăng hơn 190% trong tổng số 12,397 năm 2016.

New Brunswick đã đăng tải số phần trăm lớn nhất trong số các thường trú nhân mới được nhận vào thông qua Express Entry với đề cử của tỉnh vào năm 2017, tăng từ 367 năm 2016 lên 1.249 trong năm 2017 – tăng 240%.

Trong khi đó, British Columbia đã trải qua một sự gia tăng hàng năm của 1.142 cư dân thường trú mới, thông qua Express Entry với một đề cử của tỉnh vào năm 2017 (3,019 vào năm 2017 so với 1,877 vào năm 2016).

Chỉ tiêu Express Entry với một đề cử cấp tỉnh đại diện cho 24% trong số 12.401 người được nhận vào British Columbia là thường trú nhân trên tất cả các chương trình Express Entry vào năm 2017. Nhìn chung, số lượng ứng cử viên Express Entry và các thành viên gia đình của họ đã được nhận vào Canada với BC là điểm đến trong năm 2017 đã tăng hơn 50% so với tổng số 6.580 của năm 2016.

Các đề cử của tỉnh được xem là một đường đua nhanh chóng đến nơi thường trú của Canada và đã đạt được sự nổi bật mới với các ứng viên Express Entry vì chính phủ liên bang đã giảm số điểm CRS cho một đề nghị việc làm của Canada với số điểm trước đây là 600 điểm.

Một số dòng PNP được liên kết với mục Express Entry không yêu cầu điểm CRS tối thiểu để đủ điều kiện, do đó cho phép các ứng cử viên có điểm số có thể không đáp ứng được lời mời tham gia Express Entry.

Hơn nữa, không phải tất cả các dòng PNP đều yêu cầu việc đã học tập trước đây tại Canada hoặc đề nghị việc làm. Số liệu thống kê của IRCC trước đây cho thấy 64,7% người nhập cư được nhận vào thông qua PNP của Canada từ năm 2010 đến 2015 là những người tạm trú trước đó, có nghĩa là hơn 1/3 số đề cử của tỉnh được chuyển đến các ứng viên nước ngoài.

Dữ liệu Express Entry cho năm 2017 cũng cho thấy số lượng ITA được cấp cho các ứng viên sống ngoài Canada tăng từ năm 2016 đến năm 2017, từ 36% lên 51%.

Số lượng nộp đơn cũng tăng

Số lượng đơn xin thường trú do các ứng cử viên Express Entry nộp với đề cử của tỉnh cũng tăng lên trong năm 2017, tăng từ 13.292 trong năm 2016 lên 17.520 vào năm 2017.

EE-PNP APPLICATIONS
DESTINATION PROVINCE 2016 2017
 Newfoundland and
Labrador
 10  30
 Nova Scotia  2,135  2,253
 Prince Edward Island 871 410
 New Brunswick 1,076  1,666
 Quebec  0*  0*
 Ontario  3,254  8,394
 Manitoba 60 24
 Saskatchewan  3,185  1,264
 Alberta  2  0
 British Columbia  2,672  3,445
 Yukon  2  12
 Northwest Territories  25  15
 Nunavut  0  0
 TOTAL  13,292  17,520

Sự tăng trưởng này chủ yếu là do các ứng cử viên từ hệ thống Express Entry với đề cử từ Ontario, tăng từ 3.254 năm 2016 lên 8.394 vào năm 2017. Ontario cũng chiếm ưu thế về hồ sơ từ các ứng cử viên Express Entry trên tất cả các chương trình, với 72.993 liệt kê trong tổng số 109,497 tổng số đơn nhận được bởi IRCC.

IRCC gán sự gia tăng trong các hồ sơ từ các ứng cử viên PNP trong năm 2017 với sự gia tăng trong các đề cử cấp tỉnh được ban hành vào cuối năm 2016, những người nộp đơn trong năm 2017.

Về ITA được cấp cho các ứng cử viên cấp tỉnh vào năm 2017, con số này không khác biệt đáng kể so với năm trước. Trong năm 2016, 8.798 lời mời đã được gửi đến các ứng cử viên của tỉnh và 8.732 đã được gửi vào năm 2017.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy con số này có thể sẽ sớm tăng lên. Một số tỉnh đã giới thiệu hoặc dự kiến sẽ giới thiệu dòng Express Entry mới trong năm nay trong khi những tỉnh khác đã đổi mới cách họ sử dụng dòng Express Entry hiện tại của họ.

Trong năm 2017, mục tiêu nhập cư của Canada cho PNP là 51.000. Theo kế hoạch nhập cư đa cấp năm 2018-2020 của chính phủ liên bang, PNP được dự kiến tăng 11% hàng năm trong 3 năm, với tổng số tăng gần 33% chỉ tiêu.

IRCC cho biết không có chương trình nhập cư nào khác sẽ phát triển nhanh như PNP.

PNP target admissions
Year Low High Target Target Increase
2017 49,000 54,000 51,000  
2018 53,000 57,400 55,000 4,000 (8%)
2019 57,000 63,500 61,000 6,000 (11%)
2020 62,000 68,500 67,800 6,800 (11%)

Nguồn: cicnews.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu