dinh-cu-canada-dien-tay-nghe-manitoba

Điểm số hồ sơ giảm xuống còn 519 vào ngày 6 tháng 7, giảm từ mức thấp nhất 545 trước đó

Manitoba đã giảm điểm tối thiểu cho mục Express Entry vào ngày 6 tháng 7.

Điểm tối thiểu 519 thấp hơn 26 điểm so với mức thấp trước đó là 545 vào ngày 13 tháng 3.

Hệ thống Thư bày tỏ sự quan tâm của Manitoba (EOI) có hệ thống điểm độc đáo, gán cho các ứng viên một số điểm trong số 1.000 điểm. Nó không giống với Hệ thống xếp hạng toàn diện của Express Entry, hoặc CRS, chỉ định điểm số là 1.200.

Hệ thống Express Entry để quản lý các ứng dụng cho ba loại di trú kinh tế của chính phủ liên bang – Lớp tay nghề của Liên bang, Lớp tay nghề thợ Liên bang và Lớp Kinh nghiệm Canada.

Tổng cộng có 202 hồ sơ diện tay nghề có thư mời nộp hồ sơ (LAA) cho một đề cử của tỉnh từ Manitoba trong vòng rút hồ sơ ngày 6/7, đây là lần thứ 6 kể từ khi Chương trình đề cử Manitoba (MPNP) giới thiệu tiểu mục Express Entry – Skilled Workers Overseas vào tháng 1.

MPNP cho biết các ứng cử viên Entry Entry đã nhận được LAA có “Mã nhận dạng hợp lệ và mã xác nhận người tìm việc, và ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong danh sách nghề nghiệp theo yêu cầu của Manitoba.”

Người nhập cư đủ điều kiện cũng phải có sự hỗ trợ của một người bạn thân hoặc người thân đã cư trú tại Manitoba trong ít nhất 1 năm, trong số các tiêu chuẩn khác.

Các ứng viên Express Entry nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh và nhận được một đề cử được bổ sung thêm 600 điểm CRS.

Đăng ký một biểu hiện quan tâm, hoặc EOI, cho MPNP là bước đầu tiên để được xem xét theo dòng này.

Đương đơn tay nghề ở nước ngoài / Đương đơn tay nghề tại Manitoba cũng được mời
MPNP cũng đã ban hành thêm 217 LAA cho các ứng viên có tay nghề ở nước ngoài khác ngoài hệ thống Express Entry. Điểm số EOI tối thiểu cho nhóm này là 572.

Những ứng cử viên này phải có những điều sau đây:

  • có người họ hàng thân thiết ở Manitoba hoặc đã học hoặc làm việc tại Manitoba;
  • ít nhất 6 tháng kinh nghiệm gần đây trong một nghề nghiệp trong danh sách Nghề nghiệp theo yêu cầu của Manitoba; và
  • Trình độ ngoại ngữ tối thiểu của CLB / NCLC 5 trừ khi làm việc chủ yếu trong một nghề nghiệp được quản lý (CLB / NCLC 7) hoặc ngành thợ bắt buộc (CLB / NCLC 6).

Manitoba cũng đã cấp 32 LAA cho những người làm việc có tay nghề ở nước ngoài với số điểm ít nhất là 639 theo một trong những sáng kiến tuyển dụng chiến lược của MPNP.

Các sáng kiến tuyển dụng chiến lược bao gồm:

Nhiệm vụ tuyển dụng: Các hội chợ việc làm / nhập cư ở nước ngoài liên quan đến các quan chức MPNP phỏng vấn các lao động tay nghề nước ngoài và sau đó mời họ nộp hồ sơ đầy đủ sau khi đã thực hiện một Biểu hiện Quan tâm chính thức (EOI) cho MPNP.
Chuyến thăm khảo sát: MPNP có thể mời những người đã thực hiện một chuyến thăm khám phá đã được phê duyệt trước và thông qua một cuộc phỏng vấn với một chương trình chính thức.
104 đương đơn tay nghề khác ở Manitoba với số điểm ít nhất 564 đã được cấp LAA vào ngày 6 tháng 7.

Nguồn: cicnews.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu