asdasdasdasdasdasd Những câu hỏi thường gặp về diện tay nghề liên bang Canada

dinh-cu-dien-tay-nghe-canada

  1. Cá nhân có thể nộp đơn trực tiếp cho thường trú theo diện tay nghề liên bang – Federal Skilled Worker không?

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, các ứng cử viên đủ điều kiện theodiện tay nghề liên bang phải có Thư bày tỏ sự quan tâm đến việc nhập cư vào Canada vĩnh viễn thông qua hệ thống tuyển chọn nhập cảnh Express Entry. Ứng cử viên không thể nộp đơn trực tiếp vào chương trình. Nếu họ được chọn từ bể hồ sơ Express Entry và được cấp một lời mời để nộp đơn, họ có thể nộp đơn xin thường trú nhân.

2.  Có thể đủ điều kiện theo diện tay nghề liên bang với điểm số dưới 67 điểm không?
Canada chấp nhận đương đơn tay nghề dựa trên khả năng thành lập kinh tế ở Canada. Nếu Cán bộ thị thực nhập cảnh Canada tin rằng tổng số điểm không phản ánh chính xác khả năng của ứng cử viên trở thành thành lập kinh tế ở Canada, nhân viên có thể chọn sử dụng quyết định tích cực của mình, được gọi là đánh giá thay thế và chấp nhận đơn đăng ký mặc dù ứng cử viên không đáp ứng yêu cầu điểm tối thiểu. Đánh giá thay thế yêu cầu sự đồng thời của một nhân viên được chỉ định thứ hai và có thể được xem xét theo từng trường hợp cụ thể. Các nhân viên có thể xem xét bất kỳ yếu tố liên quan nào. Thực tế là một người nộp đơn “gần như đã gặp” các yêu cầu của diện tay nghề liên bang không phải là, đủ để đề xuất sử dụng đánh giá thay thế tích cực.

3. Có thể ứng cử viên bị từ chối theo diện tay nghề liên bang ngay cả khi anh ta hoặc cô ấy đạt được trên 67 điểm và có kinh nghiệm làm việc phù hợp không?
Vâng. Canada chấp nhận người lao động có tay nghề cao dựa trên khả năng thành lập kinh tế ở Canada. Nếu Cán bộ thị thực nhập cảnh Canada kết luận rằng bạn sẽ không được thành lập kinh tế ở Canada, Cán bộ visa có thể sử dụng ý kiến tiêu cực của mình (được gọi là đánh giá thay thế) và từ chối đơn đăng ký ngay cả khi người nộp đơn ghi 67 điểm trở lên. Hơn nữa, người nộp đơn có thể không được phép đến Canada do các vấn đề sức khỏe hoặc an ninh, bất kể có bao nhiêu điểm được  theo Danh mục tay nghề cao.

4. Đương đơn có thể vượt qua đủ điều kiện vượt qua sự thay đổi điều kiện?
Hiện tại, điểm tối thiểu yêu cầu đối với diện tay nghề liên bang là 67 điểm. IRCC có thể tăng hoặc giảm điểm tối thiểu này mà không cần thông báo trước. Các ứng viên tiềm năng quan tâm đến việc nộp đơn xin nhập cư Canada hiện đang yêu cầu ít nhất 67 điểm nên nộp đơn sớm nhất.

5. Điều gì sẽ xảy ra nếu điều kiện điểm tối thiểu thay đổi trước khi nhận được Visa nhập cư Canada?
Luật di trú và quy định của Canada cho phép Bộ trưởng Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada thay đổi điều kiện, và thậm chí để thực hiện thay đổi hồi tố. Có hay không IRCC sẽ áp đặt một sự thay đổi dấu hiệu hồi tố là một vấn đề riêng biệt. Tòa án Liên bang Canada đã chỉ ra sự bất đồng của nó với việc thực hành hồi tố trong các vấn đề nhập cư Canada.

6. Theo diện tay nghề liên bang, khi nào phải nộp các tài liệu hỗ trợ? 
Express Entry là một quá trình gồm hai bước. Kết quả kiểm tra ngôn ngữ và tài liệu chứng thực trình độ giáo dục của ứng viên, trong số các tài liệu khác, được yêu cầu ở giai đoạn đầu tiên, khi một ứng cử viên tạo ra một hồ sơ trực tuyến. Tài liệu còn lại sẽ được yêu cầu khi ứng cử viên gửi một ứng dụng điện tử.
Nếu một ứng cử viên tuyên bố điểm cho việc làm sắp xếp, người đó cũng phải bao gồm một lá thư từ người sử dụng lao động Canada xác nhận rằng người đó sẽ được tuyển dụng không xác định khi nhận Visa Canada (Thường trú) cùng với một bản sao của Đánh giá tác động thị trường lao động do Lao động và Phát triển Xã hội Canada (ESDC) ban hành.

7. Đối với diện tay nghề liên bang, ai có thể được đính kèm vào hồ sơ của đương đơn chính?
Trong danh mục tay nghề liên bang, các thành viên gia đình sau đây có thể được bao gồm trong hồ sơ:
người phối ngẫu hoặc vợ chồng hợp pháp của đương đơn chính;
con cái phụ thuộc của đương đơn chính và con cái phụ thuộc của người phối ngẫu đi kèm hoặc người bạn đời sống chung, đến 22 tuổi;
trẻ em phụ thuộc của trẻ em phụ thuộc của đương đơn chính, và con cái phụ thuộc của trẻ em phụ thuộc của người phối ngẫu đi kèm hoặc vợ chồng hợp pháp.

8. Hồ sơ có thể được chuyển từ một Văn phòng Visa Di trú của Canada sang văn phòng khác không?
Yêu cầu chuyển đơn đăng ký sang Văn phòng Visa di trú Canada khác có thể được gửi đến Văn phòng Visa di trú Canada xử lý. Văn phòng Visa di trú Canada sẽ quyết định, dựa trên “tính toàn vẹn chương trình”, có hay không chuyển giao ứng dụng.

9. Có yêu cầu kinh nghiệm làm việc?

Kinh nghiệm làm việc là một yêu cầu quan trọng đối với đương đơn tay nghề liên bang. Tối thiểu, đương đơn chính phải có 1năm toàn thời gian (hoặc bán thời gian tương đương) kinh nghiệm làm việc liên tục trong một nghề nghiệp ở cấp độ kỹ năng được công nhận bởi IRCC. Tích lũy kinh nghiệm làm việc bán thời gian là chấp nhận được.

10. Kinh nghiệm làm việc của đương đơn có liên quan đến giáo dục của họ để được công nhận không?
Kinh nghiệm làm việc không nhất thiết phải liên quan đến giáo dục của đương đơn, miễn là người đó đang thực hiện hoặc đã thực hiện các nhiệm vụ của nghề nghiệp mà họ đang nộp hồ sơ.

11. Kinh nghiệm làm việc trong quá trình nghiên cứu học tập post-secondary có được công nhận hay không?

Có, miễn là công việc được trả tiền và các nhiệm vụ được thực hiện trong một nghề nghiệp có trình độ kỹ năng được công nhận bởi IRCC.

12. Có phải một đề nghị việc làm – job offer Canada được yêu cầu để một ứng cử viên đủ điều kiện làm diện tay nghề liên bang không?
Yêu cầu có job offer là không bắt buộc để đủ điều kiện định cư Canada diện tay nghề liên bang. Tuy nhiên việc sắp xếp việc làm có thể là một yếu tố quyết định trong điều kiện của một ứng cử viên để vào bể hồ sơ Express Entry. Hơn nữa, các ứng cử viên có việc làm được tuyển dụng được hỗ trợ bởi Đánh giá tác động thị trường lao động tích cực (LMIA) được trao 50 hoặc 200 điểm theo Hệ thống xếp hạng toàn diện và sẽ có cơ hội được mời nộp đơn xin thường trú tại lần rút thăm hồ sơ từ hệ thống bể hồ sơ.

13. Kinh nghiệm làm việc đã được tích lũy liên tục trên cơ sở toàn thời gian mới được tính hay không?
Tối thiểu, đương đơn phải có 1 năm làm việc toàn thời gian (hoặc bán thời gian tương đương) về kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề nghiệp ở cấp độ kỹ năng được IRCC công nhận. Tích lũy kinh nghiệm làm việc bán thời gian là chấp nhận được. Nó được đánh giá theo tỷ lệ một tuần làm việc toàn thời gian tiêu chuẩn là 37,5 giờ. Ví dụ: một vị trí bán thời gian 2 năm cần khoảng 20 giờ làm việc mỗi tuần, sẽ được tính là khoảng 1 năm kinh nghiệm toàn thời gian.

14. Điểm có thể được trao nếu đương đơn có người thân ở Canada không?
Có, hồ sơ sẽ được trao điểm theo yếu tố thích ứng nếu người đó, hoặc người phối ngẫu đi cùng hoặc người bạn đời hợp pháp, có thân nhân là công dân Canada hoặc thường trú nhân và hiện đang cư trú tại Canada. Để đủ điều kiện là người thân, công dân Canada hoặc thường trú nhân phải là con, mẹ hoặc cha, anh trai hoặc chị gái, dì hoặc chú, cháu gái hoặc cháu trai, cháu hoặc ông bà.

15. Các ứng cử viên sẽ được phỏng vấn bởi một Cán bộ thị thực nhập cư Canada hay không?
Người nộp đơn xin thị thực nhập cảnh Canada theo diện tay nghề có thể được yêu cầu tham dự cuộc phỏng vấn cá nhân với Cán bộ thị thực nhập cư Canada. Các cuộc phỏng vấn như vậy được tổ chức để đảm bảo thông tin trong đơn đăng ký là chính xác, để làm rõ bất kỳ sự không chắc chắn nào và để xác minh thông tin.
Cán bộ Visa di trú Canada có thể, theo tất cả các loại nhập cư, cấp miễn trừ phỏng vấn, tùy thuộc vào trình độ của người nộp đơn, chất lượng của tài liệu hỗ trợ và độ tin cậy chung của người nộp đơn.

16. Cuộc phỏng vấn an ninh là gì?
Trong một tỷ lệ nhỏ các ứng dụng, một cuộc phỏng vấn được tổ chức để đánh giá các vấn đề an ninh như tội phạm, gián điệp, lật đổ, hoặc khủng bố.

17. Có điều gì mà có thể làm để có được sự miễn trừ phỏng vấn không?
Các ứng dụng được hoàn thành trong từng chi tiết làm tăng cơ hội của một cuộc phỏng vấn miễn trừ. Tuy nhiên, miễn trừ phỏng vấn được cấp theo quyết định của Cán bộ thị thực nhập cư Canada phụ trách hồ sơ của đương đơn. Nó không thể áp dụng cụ thể cho một sự từ bỏ. Ngay cả khi một cuộc phỏng vấn được miễn, Cán bộ thị thực nhập cư Canada có quyền gọi đương đơn cho một cuộc phỏng vấn vào một ngày sau đó.

 

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu