asdasdasdasdasdasd Những câu hỏi thường gặp về SkillSelect
 1. SkillSelect là gì?

SkillSelect là Thư bày tỏ nguyện vọng trực tuyến dành cho đương đơn diện tay nghề skilled worker và những người kinh doanh quan tâm đến việc di cư đến Úc.

Nếu bạn ghi lại chi tiết thông tin của mình trong SkillSelect, bạn có thể được các nhà tuyển dụng Úc hoặc các chính phủ tiểu bang và lãnh thổ của bang đề cử, hoặc bạn có thể được Chính Phủ Úc mời nộp xin visa.

Những visa dưới đây phải được nộp theo hệ thống SkillSelect:

 • Visa doanh nghiệp tài năng (thường trực) (subclass 132)
 • Visa đổi mới kinh doanh và đầu tư (tạm thời) (subclass 188)
 • Visa tay nghề độc lập (subclass 189)
 • Visa tay nghề được bang bảo lãnh (subclass 190)
 • Visa tay nghề vùng miền bảo lãnh (tạm thời) (subclass 489).

Bạn có thể nộp đơn xin visa làm việc tạm thời (có kỹ năng) (thị thực cấp dưới 457), visa tay nghề được chủ lao động bảo lãnh (subclass 186) và visa tay nghề được chủ lao động tại vùng miền bảo lãnh (subclass 187) bằng cách sử dụng SkillSelect.

 1. Thư bày tỏ nguyệt vọng Express of Interest (EOI) là gì?

Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) là một phương pháp thể hiện sự quan tâm của bạn trong việc nộp đơn xin thị thực có tay nghề để di cư sang Úc. Đây là một hình thức trực tuyến trong SkillSelect, hệ thống đưa ra một loạt các câu hỏi về các kỹ năng của bạn tùy thuộc vào loại thị thực bạn chọn.

Nó được sử dụng để tính toán khả năng của bạn để đáp ứng các điểm kiểm tra đối với một số thị thực nhất định và có thể được cung cấp cho người sử dụng lao động và các cơ quan chính phủ tiểu bang và lãnh thổ nếu bạn muốn được xem xét để có một thị thực có tay nghề được bảo trợ.

 • Visa doanh nghiệp tài năng (thường trực) (subclass 132)
 • Visa đổi mới kinh doanh và đầu tư (tạm thời) (subclass 188)
 • Visa tay nghề độc lập (subclass 189)
 • Visa tay nghề được bang bảo lãnh (subclass 190)
 • Visa tay nghề vùng miền bảo lãnh (tạm thời) (subclass 489).

Bạn cũng có thể gửi một biểu hiện quan tâm bằng cách sử dụng SkillSelect cho các thị thực sau đây:

 • Visa làm việc tạm thời (có kỹ năng) (thị thực cấp dưới 457)
 • Visa tay nghề được chủ lao động bảo lãnh (subclass 186)
 • Visa tay nghề được chủ lao động tại vùng miền bảo lãnh (subclass 187)

Biểu hiện quan tâm của bạn phải xác định:

loại thị thực và dòng  mà bạn định nộp

nếu bạn đang tìm kiếm sự bảo trợ từ chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ, một hoặc tất cả các tiểu bang và lãnh thổ của Úc.

 1. Tôi có thể gửi được bao nhiêu EOI?

Không có giới hạn về số lượng EOI bạn có thể gửi trong SkillSelect. Tuy nhiên, bạn phải có khả năng cung cấp bằng chứng về tất cả các khiếu nại mà bạn đã thực hiện để đạt được điểm của bạn. Nếu bạn không chấp nhận lời mời, không thể đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được một lời mời khác.

 1. Lời mời là gì?

Lời mời là sự cho phép của Bộ di trú cho phép người di cư nộp đơn xin thị thực theo chương trình di trú lành nghề cho Úc. Lời mời chỉ được phát hành thông qua SkillSelect, đó là biểu hiện sự quan tâm trực tuyến của Úc.

Visa độc lập và được gia đình bảo trợ

Bạn sẽ cần một giấy mời để xin thị thực này nếu:

 • bạn đạt điểm trong nhóm xếp hạng cao nhất trong SkillSelect
 • chỉ tiêu đối với ngành nghề của bạn vẫn còn
 • bạn đã vượt qua được điểm kiểm tra.

Lời mời cho các thị thực này được phát hành trên cơ sở hàng tháng và vòng mời được xuất bản trên trang web của Bộ di trú.

Visa được chỉ định bởi tiểu bang và lãnh thổ

Bạn có thể nhận được lời mời nộp đơn xin thị thực này nếu:

 • bạn đã được chỉ định bởi chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ
 • chỉ tiêu đối với ngành nghề của bạn vẫn còn
 • bạn cũng phải vượt qua được điểm kiểm tra.

Nếu bạn nhận được lời mời, bạn sẽ có 60 ngày để nộp đơn xin thị thực trực tuyến. Trong thời gian đó, bạn không thể thay đổi thông tin trong EOI của bạn. Nếu bạn nhận được hai lời mời để xin thị thực và bạn không nộp đơn xin, EOI của bạn sẽ bị xóa khỏi SkillSelect. Nếu bạn vẫn muốn nộp đơn xin thị thực, bạn sẽ cần phải gửi EOI mới.

Mặc dù bạn không cần phải cung cấp tài liệu hỗ trợ với EOI, đơn xin cấp visa của bạn có thể cần tài liệu hỗ trợ rộng rãi, như được liệt kê trong danh mục kiểm tra tài liệu về visa bạn đang nộp đơn. Bắt đầu biên soạn tài liệu của bạn trong quá trình xử lý, vì vậy bạn có thể phản hồi trong vòng 60 ngày nếu bạn nhận được lời mời.

Visa nhà tuyển dụng bảo lãnh

Bạn sẽ không nhận được lời mời nộp đơn xin visa do nhà tuyển dụng bảo trợ.

Bạn có thể thảo luận trực tiếp các lựa chọn về việc làm và visa với chủ của bạn.

 1. Tôi phải làm gì nếu nhận được lời mời?

Nếu bạn nhận được lời mời, bạn sẽ có 60 ngày để nộp đơn xin thị thực trực tuyến. Nếu bạn không nộp đơn xin visa trực tuyến trong thời gian này, bạn sẽ phải đợi để nhận lời mời khác. Nếu bạn nhận được hai lời mời để xin cấp thị thực cho cùng một EOI và bạn không nộp đơn xin thị thực, EOI sẽ bị xoá khỏi SkillSelect. Nếu bạn vẫn muốn nộp đơn xin thị thực, bạn sẽ cần phải gửi EOI mới.

Bạn có thể ở trong hoặc ngoài nước Úc khi bạn nộp đơn xin thị thực.

Đơn của bạn có thể sẽ yêu cầu tài liệu hỗ trợ, như được liệt kê trong danh mục tài liệu về thị thực bạn nộp đơn. Bắt đầu biên soạn các tài liệu này ngay từ đầu quá trình, ngay cả trước khi bạn gửi EOI.

 1. Làm thế nào tôi có thể cập nhật EOI của tôi?

Bạn có thể cập nhật EOI bằng hệ thống SkillSelect. Bạn sẽ không thể cập nhật EOI của bạn nếu bạn đã nhận được một lời mời để xin thị thực. Nếu bạn không áp dụng trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận lời mời, nó sẽ hết hạn và bạn sẽ có thể cập nhật lại EOI.

 1. Tôi có thể nộp EOI nếu tôi chưa hoàn thành kiểm tra tiếng Anh, đánh giá kỹ năng hay sắp xếp công việc?

Không, bạn cần những thứ này để gửi EOI. Nếu bạn đang nộp EOI cho một visa tính điểm, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra tiếng Anh, đánh giá kỹ năng hoặc sắp xếp công việc (nếu có) trước khi gửi EOI hoàn chỉnh.

Bạn không cần đính kèm tài liệu vào EOI của mình. Tuy nhiên, bạn phải nhập thông tin chính xác vào EOI khớp với thông tin trên các tài liệu chứng minh sau này.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu