asdasdasdasdasdasd Những câu hỏi thường gặp về việc hủy bỏ visa 457 thay thế bằng visa 482

Kể từ ngày 18/3/2018 visa 457 chính thức hoàn toàn bị hủy bỏ và được thay thế bằng visa lao động mới là visa 482.

Việc này sẽ là một thay đổi ảnh hưởng đến tất cả các nhà tuyển dụng tài trợ cho nhân viên, và những thay đổi trong luật pháp là rất lớn.

visa-10-27-31-106

Dưới đây là tóm tắt các thông tin quan trọng nhất cho người sử dụng lao động để biết về thị thực TSS mới.

Khi nào thay đổi có hiệu lực?

Những thay đổi này có hiệu lực vào ngày 18 tháng 3 năm 2018. Sau ngày này:
Không thể xin thị thực 457 nữa;
Thị thực của TSS thay thế cho thị thực 457
Các thay đổi cũng được áp dụng cho các thị thực ENS và RSMS được nhà tuyển dụng thường trú cấp tại Úc nộp vào hoặc sau ngày này.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi có hồ sơ xin visa 457  kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2018?Tất cả các hồ sơ xin visa 457 nộp trước ngày 18 tháng 3 năm 2018 sẽ tiếp tục được giải quyết. Những đơn này sẽ được đánh giá theo Quy chế di trú áp dụng trước ngày này. Nếu đơn xin bảo lãnh visa 457 được nộp trước ngày 18 Tháng 3, nhưng không có liên quan đến 457 nộp cho ngày này, thì đề cử sẽ không còn được xử lý nữa và có thể được hoàn trả. Yêu cầu đối với một TSS Visa khác với Visa 457 là gì? Đã có những thay đổi đối với các yêu cầu sau:

 • TSS có 3 dòng khác nhau: các tuyến ngắn hạn, trung hạn và lao động
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Khả năng Anh ngữ
 • Yêu cầu sức khoẻ
 • Danh sách nghề nghiệp
 • Điều kiện làm việc
 • Thời hạn hiệu lực của Visa cho trẻ em trưởng thành
 • Lệ phí xin cấp visa cao hơn
 • Yêu cầu đào tạo để được chấp thuận tài trợ
 • Quy trình hiệu lực và quá trình đổi mới tài trợ của Chủ lao động
 • Mức lương thị trường
 • Kiểm tra thị trường lao động là bắt buộc trong hầu hết các trường hợp
 • Các yêu cầu đề cử khác nhau

TSS Streams là gì?

Nhà tuyển dụng phải đề cử một trong ba dòng ứng dụng TSS. Đó là:
1. Dòng ngắn hạn
Đối với dòng ngắn hạn:

 • Ngành nghề được chỉ định phải nằm trong Danh sách ngành nghề ngắn hạn STSOL (Short Term Skilled Occupations List)
 • Người nộp đơn phải chứng minh rằng họ là Người lao động tạm thời chính thức
 • Visa có giá trị trong vòng 1 đến 2 năm (trừ khi áp dụng nghĩa Vụ Thương mại Quốc tế)
 • Visa chỉ có thể được gia hạn tại Úc một lần

2. Dòng trung hạn

 • Nghề nghiệp phải có trong Danh sách ngành nghề trung và dài hạn MLTSSL
 • Cần áp dụng  yêu cầu tiếng Anh cao hơn so với Short Term Stream
 • Thị thực có thể có giá trị trong 1, 2, 3 hoặc 4 năm
 • Thị thực có thể được gia hạn mà không có giới hạn và người nộp đơn có thể hội đủ điều kiện cho các lựa chọn được nhà tuyển dụng thường trực

3. Dòng Thỏa ước lao động
Dòng này dành cho người sử dụng lao động đã đàm phán thỏa thuận lao động với Chính phủ Úc.

Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc đối với TSS Visa là gì?

Để đủ điều kiện để được cấp thị thực TSS, ứng viên phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc. Điều này sẽ cần phải trong nghề nghiệp được chỉ định hoặc “lĩnh vực liên quan”. Có thể nộp đơn xin thị thực 457 mà không có kinh nghiệm làm việc,nếu có bằng cấp liên quan.
Điều này có nghĩa là những người không có kinh nghiệm làm việc sẽ không đủ điều kiện để được cấp thị thực TSS – ví dụ sinh viên quốc tế.

Có vẻ như có một số tính linh hoạt trong việc xem xét kinh nghiệm làm việc mà không nhất thiết trong nghề nghiệp được chỉ định, nhưng trong một lĩnh vực có liên quan.

Nếu được bảo lãnh theo dòng Hợp đồng Lao động, có thể xin miễn một yêu cầu kinh nghiệm làm việc 2 năm.

Các Yêu Cầu Tiếng Anh cho TSS Visa là gì?
Đối với Dòng ngắn hạn Short Term Stream, yêu cầu tiếng Anh cũng giống như đối với visa 457 – trung bình là 5.0 IELTS, không có điểm số dưới 4,5 trong bất kỳ 4 kỹ năng nghe nói đọc viết nào. Một loạt các bài kiểm tra tiếng Anh thay thế cũng được chấp nhận theo visa 457.

Đối với dòng dài hạn, yêu cầu tiếng Anh cao hơn. Tối thiểu là 5.0 IELTS cho từng kỹ năng tương đương.

Tương tự như visa 457, miễn kiểm tra tiếng Anh có sẵn cho:

 • Người giữ hộ chiếu  Anh, Ireland, Mỹ, Canada và New Zealand
 • Những người đã hoàn thành ít nhất 5 năm học bằng tiếng Anh
 • Chuyển trong nội bộ công ty với mức lương cơ bản ít nhất là $96.400
 • Các cuộc hẹn ngoại giao / lãnh sự

Đối với luồng Thoả ước Lao động, yêu cầu ít nghiêm ngặt hơn – người nộp đơn phải chứng tỏ họ có kỹ năng tiếng Anh để thực hiện nghề nghiệp, mà không tham chiếu đến việc kiểm tra tiếng Anh chính thức.

Yêu Cầu về Sức Khỏe đối với TSS Visa là gì?
Để đủ điều kiện để được cấp thị thực 457 hoặc TSS, nói chung đương đơn phải cho thấy họ không có bất kỳ điều kiện y tế đó là:

 • mối lo ngại về sức khoẻ cộng đồng; hoặc là
 • sẽ dẫn đến một chi phí đáng kể cho cộng đồng Úc; hoặc là
 • sẽ dẫn đến việc sử dụng các dịch vụ y khoa hoặc cộng đồng khan hiếm
 • Visa 457 phải tuân theo tiêu chuẩn sức khoẻ 4006A. Điều này có nghĩa là nếu người nộp đơn có điều kiện y tế, họ vẫn có thể được cấp nếu người sử dụng lao động ký một cam kết để đáp ứng các chi phí cần thiết. Vấn đề là họ phải tiết lộ tình trạng sức khoẻ cho người sử dụng lao động để được cấp thị thực.
 • Visa TSS phải tuân theo tiêu chuẩn về sức khoẻ 4007. Điều này có nghĩa là nếu người nộp đơn có tình trạng sức khoẻ, họ vẫn có thể được cấp nếu chi phí cho cộng đồng là “không quá mức” thông qua việc từ chối y tế. Các yếu tố cá nhân của người nộp đơn có thể được tính đến bao gồm:

bảo hiểm sức khoẻ hiện có
năng lực tài chính
khả năng của người thân để cung cấp sự chăm sóc cần thiết
Không có yêu cầu người sử dụng lao động ký cam kết, có nghĩa là người lao động không cần tiết lộ tình trạng của họ.

Đã có những thay đổi Danh sách nghề tay nghề như thế nào?
Cấu trúc của danh sách cho thị thực TSS đã thay đổi – hiện nay phân loại như sau:
MLTSSL: danh sách ngắn nhất trong các danh sách ngành nghề. Đủ điều kiện để đươc visa 4 năm, và cho các lựa chọn thường trú
STSOL: danh sách nghề dài hơn đủ điều kiện để được cấp thị thực TSS có hiệu lực đến 2 năm
Danh sách ngành nghề khu vực ROL: danh sách các ngành nghề đủ điều kiện cho TSS chỉ khi vị trí nằm trong mã bưu điện khu vực. Cũng đủ điều kiện để nhận visa RSMS vĩnh viễn
Không có sự thay đổi nào đối với MLTSSL hoặc STSOL, nhưng nghề nghiệp đã được thêm vào danh sách ROL. Điều này có nghĩa là một số ngành nghề không đủ điều kiện để cấp visa 457 có thể đủ điều kiện để được cấp visa TSS nếu vị trí này nằm trong khu vực.

Hạn chế về việc làm đối với visa TSS là gì?

Thị thực TSS phải tuân theo điều kiện 8607. Điều này tương tự như điều kiện áp dụng cho visa 457 và nói chung là như sau:
Nhân viên chỉ có thể làm việc cho người chủ chỉ định, trong nghề nghiệp mà họ được bảo trợ
Nếu đăng ký, người nộp đơn cần có giấy phép hoặc thành viên chuyên nghiệp là bắt buộc để làm việc tại vị trí
Chủ sở hữu visa phải bắt đầu làm việc trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp hoặc đến Úc; và
Chủ sở hữu visa phải hủy bỏ nếu họ ngừng làm việc hơn 60 ngày

Tôi có con – Visa TSS sẽ có giá trị trong bao lâu?
Nếu bạn đang có con trong đơn đăng ký TSS, thì thị thực sẽ chỉ có hiệu lực cho đến ngày sinh nhật thứ 23 của đứa trẻ.
Đối với thị thực 457, thị thực có thể trong một số trường hợp có hiệu lực sau ngày sinh nhật thứ 23 của đứa trẻ.

Các khoản phí cho một TSS Visa là gì?
Lệ phí đăng ký phụ thuộc vào dòng được áp dụng cho:
Dòng ngắn hạn: $1.150
Dòng dài hạn: $2.400
Dòng thỏa ước lao động: $ 2.400
Lệ phí nộp đơn xin visa 457 là $1.080, vì vậy đây là mức tăng lệ phí đăng ký. Không có sự gia tăng nào đối với lệ phí đề cử hoặc tài trợ ở giai đoạn này.
Chính phủ cũng đã thông báo rằng một khoản đào tạo sẽ áp dụng cho đề cử TSS. Luật pháp cho việc này vẫn chưa được thông qua, nhưng những khoản tiền sau có thể áp dụng:

Tổ chức lớn (trên $10 triệu): $1.800/năm hiệu lực thị thực
Các tổ chức nhỏ hơn: $1.200/năm
Khi được áp dụng khoản phí đào tạo, điều này sẽ làm tăng đáng kể chi phí cho người sử dụng lao động có được visa TSS.

Tôi có thể Sử dụng Phê duyệt Tài trợ 457 cho Chương trình TSS không?
Có – bạn có thể sử dụng Tài trợ Doanh nghiệp theo tiêu chuẩn hiện có để đăng ký TSS Nominations và Visa Applications.

Yêu cầu đào tạo để được chấp thuận là một Nhà tài trợ kinh doanh là gì?
Các nhà tài trợ không còn cần phải cung cấp bằng chứng về việc đào tạo người Úc trong kinh doanh để được chấp nhận làm nhà tài trợ. Điều này là do sự ra mắt dự kiến của Đào tạo Levy trong tương lai gần để thay thế nghĩa vụ đào tạo.
Tuy nhiên, nghĩa vụ tài trợ để cung cấp đào tạo sẽ tiếp tục cho các nhà tài trợ đã được chấp thuận.

Đào tạo cũng sẽ có liên quan khi nộp đơn xin thị thực định kỳ cho người tuyển dụng lao động

Chấp thuận tài trợ TSS hợp lệ có hiệu lực trong bao lâu?
Khi một khoản Tài trợ Doanh nghiệp Tiêu chuẩn được cấp sau ngày 18 tháng 3 năm 2018, trong hầu hết các trường hợp, sẽ có giá trị trong khoảng thời gian 5 năm. Trước đây, nó sẽ có hiệu lực trong một khoảng thời gian ngắn hơn nếu việc kinh doanh là sự khởi đầu.

Quá trình Đổi mới Tài trợ Thay đổi như thế nào?
Đối với các nhà tài trợ hoạt động ở Úc, một quy trình đơn giản hơn về đổi mới tài trợ sẽ có sau ngày 18 tháng 3.
Đối với các nhà tài trợ kinh doanh ở nước ngoài, mỗi lần phải thực hiện một đơn đăng ký tài trợ mới và quy trình được sắp xếp hợp lý không có sẵn.

Các yêu cầu kiểm tra thị trường lao động cho TSS Visa là gì?
Thử nghiệm thị trường lao động yêu cầu người sử dụng lao động cho thấy rằng họ không thể thuê nhân viên từ thị trường lao động Úc trước khi tài trợ cho thị thực. Nói chung, điều này đòi hỏi phải cung cấp bằng chứng cho thấy vị trí này đã được quảng cáo và không có ứng cử viên nào phù hợp.
Đối với thị thực 457, phần lớn các nghề nghiệp chuyên môn, nghề nghiệp và liên kết được miễn kiểm tra thị trường lao động.

Đối với TSS Visa, kiểm tra thị trường lao động là bắt buộc trong hầu hết các trường hợp. Trường hợp ngoại lệ chính là trường hợp áp dụng nghĩa vụ Thương mại quốc tế.

Kiểm tra thị trường lao động phải được thực hiện trong nghề nghiệp trong vòng 12 tháng qua để đáp ứng yêu cầu của TSS – tương tự như yêu cầu 457. Từ ngày 18 tháng 6 năm 2018, điều này phải được tiến hành trong vòng 6 tháng trước khi nộp đơn.

Mức Lương được xác định như thế nào đối với Visa TSS?
So với yêu cầu mức lương tối thiểu đối với visa 457, có những thay đổi chi tiết và sự khác biệt về thuật ngữ nhưng hiệu quả tổng thể sẽ giống nhau đối với hầu hết các nhà tuyển dụng.
Người ta hy vọng rằng mức lương tối thiểu sẽ tiếp tục được xác định cho một số ngành nghề bằng cách cẩn thận về các công cụ Skilled Occupations List.

Phương pháp đánh giá mức lương trên thị trường đã được sửa đổi cho TSS Visa như sau:

Nếu thu nhập của người nộp đơn ít nhất là $250.000, yêu cầu được đáp ứng
Tỷ Lệ Mức Lương của Thị trường Hàng năm (AMSR) cho vị trí đó phải có ít nhất là TSMIT (Ngưỡng Thu nhập Tiềm năng Di cư Tạm thời). TSMIT không thay đổi ở mức $ 53,900
Thu nhập của ứng cử viên phải là AMSR tối thiểu
Thu nhập của ứng cử viên ít nhất phải là TSMIT
Các khoản lợi ích phi tiền tệ được loại trừ khỏi những cân nhắc trên, trừ khi Bộ trưởng cho rằng hợp lý bao gồm cả họ (ví dụ như nơi cung cấp chỗ ở được cung cấp và điều này là cần thiết do vị trí ở xa)
Nếu Bộ trưởng thông tin rằng điều kiện làm việc của người nộp đơn TSS ít thuận lợi hơn có thể áp dụng cho người Úc, thì đơn có thể bị từ chối
Tỷ Lệ Thị Trường Hàng Năm (AMSR) được xác định dựa trên quá trình sau: 1. Nếu một thường trú nhân hoặc công dân Úc đang làm việc ở vị trí tương đương trong cùng một nơi làm việc:
Nếu một công cụ công nghiệp áp dụng cho Úc, thu nhập được quy định cụ thể trong công cụ
Nếu không, phiếu thanh toán hoặc hợp đồng lao động cho người Úc
2. Nếu không có ở Úc vị trí tương đương:
Nếu một công cụ công nghiệp sẽ được áp dụng, thu nhập theo quy định của công cụ
Thông tin từ Outlook việc làm, khảo sát tiền lương, tư vấn từ hiệp hội hoặc hiệp hội người sử dụng lao động, quảng cáo việc làm.
Nếu dựa vào quảng cáo việc làm để thiết lập AMSR, họ phải là:
Từ trang web tuyển dụng quốc gia hoặc từ các phương tiện truyền thông quốc gia
Bằng tiếng Anh
Chỉ định mức lương cho vị trí
Các Thay đổi về Yêu cầu Đề cử là gì?
Một số lượng lớn các thay đổi chi tiết đã được thực hiện cho quá trình đề cử. Một số trong số những thứ quan trọng hơn bao gồm:
Đối với visa 457, cho dù nghề nghiệp đó có nằm trong danh sách đã được phê duyệt thì thời điểm cần có quyết định cho việc đề cử và thị thực. Do đó, nếu danh sách thay đổi trong quá trình xử lý, người nộp đơn có thể bị thiệt thòi. Đối với thị thực TSS, đây là thời gian áp dụng yêu cầu
TSS sẽ chỉ có sẵn cho các vị trí toàn thời gian. Đối với 457 vị trí bán thời gian là có thể, cung cấp thu nhập cơ sở ít nhất là TSMIT
Thời gian đề cử phải được xác định cụ thể và chính xác là 1, 2, 3 hoặc 4 năm. Tin rằng đây là để tạo điều kiện cho việc thanh toán khoản phí đào tạo, dựa trên số năm người giữ TSS sẽ làm việc tại Úc
Trước đây, luật pháp đã không cho biết rõ liệu một nhân viên có thể trả chi phí đề cử cho một thị thực 457. Luật mới đề cập cụ thể rằng nhà tài trợ phải trả lệ phí chỉ định. Điều này sẽ đặc biệt đáng kể khi áp dụng Đào tạo Levy.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu