asdasdasdasdasdasd Những điều cần biết về việc nhập quốc tịch Ireland

Nhập quốc tịch Ireland là một quá trình theo đó đương đơn có quốc tịch không phải là quốc gia Ailen có thể áp dụng để trở thành một công dân Ireland. Việc xét duyệt được quyết định bởi Bộ trưởng Bộ Tư pháp và bình đẳng, Bộ trưởng có toàn quyền quyết định, kể cả trường hợp người nộp đơn đáp ứng các điều kiện nhất định được quy định trong pháp luật, được cấp hoặc không cấp quốc tịch.

3-4357-1467172071-dspl-372016

Nếu bạn đang xin nhập quốc tịch dựa vào nơi cư trú của mình, bạn cần đáp ứng những điều kiện nhập quốc tịch như sau:
• Bạn phải đủ tuổi (từ 18 tuổi trở lên, hoặc đã kết hôn nếu dưới 18 tuổi).
• Bạn phải có nhân cách tốt.
• Bạn phải có một thời gian cư trú liên tục 1 năm ngay trước ngày nộp đơn và, trong vòng 8 năm trước đó, đã có tổng cộng trú lên tới 4 năm.
• Bạn phải có ý định tiếp tục sống tại Ailen sau khi nhập tịch.
• Bạn phải tuyên bố trung thành với đất nước và lòng trung thành đối với Nhà nước và cam kết trung thành tuân thủ luật pháp của Nhà nước và tôn trọng các giá trị dân chủ.
• Bộ trưởng Bộ Tư pháp và bình đẳng có quyền lực (toàn quyền quyết định) để từ bỏ một hoặc nhiều hơn các điều kiện nêu trên được nhập quốc tịch trong những hoàn cảnh nhất định như sau:

◦thế nào là người gốc Ailen hoặc các hiệp hội Ailen, hoặc là một cha mẹ hoặc người giám hộ nộp đơn xin thay mặt cho một trẻ vị thành niên gốc Ireland hoặc các hiệp hội Ireland.
◦thế nào là vợ, chồng hoặc đối tác dân sự của công dân Ireland.
◦thế nào là người đã được cư dân nước ngoài trong các dịch vụ công cộng.
◦thế nào là người được công nhận là người tị nạn (theo Công ước Geneva năm 1951 liên quan đến tình trạng của người tị nạn) hoặc người không quốc tịch (theo Công ước năm 1954 của Liên Hợp Quốc về quốc tịch).

Mặc dù có các điều khoản của mục 15, Bộ trưởng toàn quyền quyết định của mình về việc cấp giấy chứng nhận nhập quốc tịch cho người hôn phối không quốc gia hoặc đối tác dân sự của công dân Ireland nếu đương đơn đáp ứng điều kiện:
• là đến tuổi thành niên,
• có phẩm chất tốt,

Nguồn: Sở di trú Ireland (inis.gov.ie)

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu