asdasdasdasdasdasd Những điều cần biết về yêu cầu độ tuổi, kỹ năng tay nghề, trình độ tiếng Anh khi nộp hồ sơ diện tay nghề Úc

cap-nhat-tinh-hinh-dien-tay-nghe-uc

Nếu bạn nộp đơn xin visa tay nghề dòng doanh nghiệp bảo lãnh (visa subclass 186 hoặc 187), bạn phải đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi, kỹ năng tay nghề và tiếng Anh được quy định cho luồng visa mà bạn đang xin, trừ khi bạn được miễn các yêu cầu này. Những yêu cầu này và miễn trừ  được tóm tắt dưới đây.

Yêu cầu về tuổi và miễn trừ
Thông thường bạn phải dưới 45 tuổi. Tuy nhiên, miễn trừ có sẵn cho những người nộp đơn đáp ứng bất kỳ điều nào dưới đây:

 • bạn được đề cử với tư cách là ‘senior academic’ bởi một trường đại học ở Úc (áp dụng đối với dòng chuyển tiếp tạm trú – Temporary Residence Transition và chuyển tiếp trực tiếp – Direct Entry)
  • bạn đã làm việc trong nghề nghiệp được chỉ định của bạn với tư cách là người nắm giữ visa TSS hoặc thị thực 457 trong ít nhất 3 năm trước khi nộp đơn
  • trong 2 năm đó, bạn được tuyển dụng ở khu vực thưa dân của Úc
  • vị trí được đề cử được đặt tại khu vực thưa dân của Úc
 • bạn được đề cử là chuyên gia khoa học, nhà nghiên cứu hoặc kỹ thuật (khoa học) ở cấp độ kỹ năng 1 hoặc 2 của ANZSCO bởi một cơ quan khoa học của chính phủ Úc (luồng chuyển đổi tạm trú và luồng trực tiếp)
  • bạn đang áp dụng thông qua luồng Chuyển đổi tạm trú và đã làm việc cho chủ lao động bảo lãnh của bạn với tư cách là người sở hữu visa TSS hoặc visa 457 trong 3 năm qua và thu nhập của bạn ít nhất tương đương với thu nhập ngưỡng cho mỗi năm trong khoảng thời gian đó
  • bạn là một chuyên viên y tế (Nhóm nhỏ của ANZSCO 253) (Luồng chuyển tiếp tạm trú) và bạn đáp ứng tất cả những điều sau đây:
 • bạn có visa đặc biệt (subclass 444) hoặc visa Gia đình Công dân New Zealand (tạm thời) (subclass 461) và bạn đã làm việc cho chủ lao động đã đề cử bạn ít nhất 2 năm (không bao gồm bất kỳ thời gian nghỉ phép nào) trong ba năm trước ngay lập tức trước khi đăng ký (Chỉ dành cho luồng trực tiếp)
 • bạn đang áp dụng thông qua các dòng Hiệp định lao động và thỏa thuận lao động có liên quan cho phép cho một người đã 45 tuổi được áp dụng.

Quan trọng: bạn cũng có thể nộp đơn xin thị thực theo luồng Chuyển tiếp tạm trú nếu bạn trên 45 tuổi nhưng dưới 50 tuổi, nếu sắp xếp chuyển tiếp được áp dụng vì bạn đã tổ chức hoặc là đương đơn xin visa thị thực 457 ( sau đó được cấp) vào ngày 18 tháng 4 năm 2017.

Yêu cầu kỹ năng và miễn trừ
 

Tại thời điểm nộp đơn, bạn phải cung cấp đơn đăng ký trực tuyến của mình:

 • bằng chứng rằng bạn có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan
 • đánh giá kỹ năng tích cực, hợp lệ trong nghề nghiệp được chỉ định của bạn nếu bạn đăng ký:
  • subclass 186 visa dưới dòng nhập cảnh trực tiếp trong bất kỳ nghề nghiệp nào (đánh giá kỹ năng phải được thực hiện bởi cơ quan thẩm định có liên quan được liệt kê trong danh sách các nghề có kỹ năng đủ điều kiện)
  • subclass 187 visa theo dòng nhập trực tiếp trong một nghề nghiệp được quy định trong một công cụ lập pháp và bạn có bằng cấp ở nước ngoài. Quan trọng: việc đánh giá kỹ năng sẽ được yêu cầu cho tất cả các nghề nghiệp được chỉ định cho tất cả các đơn được nộp vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2018.

Chú thích:

 • đánh giá kỹ năng chỉ có hiệu lực cho đến ngày hết hạn được chỉ định trên bản đánh giá hoặc trong thời hạn ba năm kể từ ngày phát hành đánh giá, tùy điều kiện nào xảy ra trước
 • đánh giá kỹ năng thu được cho visa 485 sẽ không được chấp nhận vì đây không được coi là đánh giá kỹ năng đầy đủ cho mục đích di trú có tay nghề lâu dài
 • người nộp đơn xin thị thực nộp đơn thông qua các thỏa thuận tạm thời về chuyển đổi cư trú hoặc lao động thường sẽ không cần phải đánh giá kỹ năng của họ. Tuy nhiên, một đánh giá kỹ năng vẫn có thể được yêu cầu khi điều này được coi là cần thiết.
 • Người nộp đơn xin theo dòng trực tiếp được miễn yêu cầu nộp đơn xin đánh giá kỹ năng tích cực như đã nêu ở trên, nơi họ đã nộp đơn xin:
 • visa 186 và được đề cử  với tư cách là:
  • học thuật của trường đại học ở Úc hoặc
  • một nhà khoa học, nhà nghiên cứu hoặc chuyên gia kỹ thuật của một cơ quan khoa học của chính phủ Úc, bao gồm các cơ quan khoa học của chính phủ bang và lãnh thổ
 • visa 186 hoặc 187 và ở Úc với tư cách là người giữ visa 444 hoặc 461 và đã làm việc với chủ lao động đề cử của họ trong nghề nghiệp được chỉ định trong hai năm qua (không bao gồm bất kỳ thời gian nghỉ không lương nào) trong thời gian ba nhiều năm trước khi đơn xin thị thực được thực hiện.

Yêu cầu và miễn trừ tiếng Anh
Bạn phải chứng minh rằng bạn có trình độ tiếng Anh cần thiết cho visa và luồng mà bạn đang nộp đơn xin trừ khi bạn được miễn.

Đối với các luồng tạm trú chuyển tiếp hoặc trực tiếp, người nộp đơn phải có ít nhất tiếng Anh cơ bản.

Do đó, bạn phải cung cấp bằng chứng về việc đạt được điểm kiểm tra tối thiểu bắt buộc trong một bài kiểm tra tiếng Anh được chỉ định đã được thực hiện trong vòng ba năm ngay trước ngày nộp đơn trừ khi bạn có bạn có hộ chiếu hợp lệ do Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, New Zealand hoặc Cộng hòa Ireland cấp là bằng chứng cho thấy bạn là công dân của quốc gia đó.

Các ứng viên cho dòng tạm trú chuyển tiếp cũng được miễn chứng minh trình độ tiếng Anh của họ nếu họ đã hoàn thành ít nhất 5 năm nghiên cứu toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục trung học hoặc cao hơn, mà học bằng tiếng Anh. Bạn không thể bao gồm các khóa học ngắn hạn được nghiên cứu cho mục đích này.

Các ứng viên cho dòng Hiệp định Lao động phải chứng minh rằng họ có các kỹ năng tiếng Anh phù hợp để thực hiện nghề nghiệp mà vị trí liên quan. Đây sẽ là cùng một mức độ tiếng Anh như đối với các dòng visa khác được nêu ở trên, trừ khi có quy định khác trong thỏa thuận lao động.

 

Nguồn: Bộ di trú Úc

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu