asdasdasdasdasdasd Những thay đổi mới của chương trình định cư Ireland trong năm 2017

Theo thông tin chính thức của chính phủ IRELAND, mức đầu tư vào các chương trình đã được thay đổi và có hiệu lực ngay lập tức.

  • Đầu tư Doanh nghiệp – € 1.0m đầu tư vào một doanh nghiệp Ailen  tối thiểu là 3 năm
  • Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp – € 1.0m đầu tư vào một quỹ chấp thuận tối thiểu 3 năm

picture14

Mức lệ phí mới cho mỗi hồ sơ là € 1500. Phí này sẽ được thanh toán cho Irish Postal Order hoặc Irish Postal Order

Đơn xin xét duyệt hồ sơ sẽ được nộp vào những giai đoạn sau:

  • 2017/02/01 – 27/01/2017
  • 20/03/2017 – 13/04/2017
  • 22/05/2017 – 16/06/2017
  • 14/08/2017 – 2017/08/09
  • 16/10/2017 – 2017/10/11

Mọi hồ sơ nộp ngoài giai đoạn này sẽ bị trả lại. Những hồ sơ mà phí thanh toán sai hoặc số tiền đầu tư không chính xác cũng sẽ bị trả lại.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu