asdasdasdasdasdasd PEI đạt mức cao mới trong vòng mời mới nhất năm 2018

Đảo Prince Edward đã ban hành 270 lời mời để nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh cho các ứng cử viên nhập cư trong các hồ sơ Express Entry và hệ thống hồ sơ Lao động tác động – Labor Impact.

Lễ rút thăm EOI hiện ngày 18 tháng 10 đến nay là lớn nhất trong năm 2018, lu mờ mức cao 2018 trước đó của 152 lời mời được ban hành thông qua hai loại nhập cư này vào ngày 19 tháng 4.

Chương trình đề cử của tỉnh Prince Edward Island, PEI PNP, không cho biết có bao nhiêu lời mời được gửi cho các ứng cử viên trong mỗi thể loại.

Optimized-PEIOct18

PEI PNP cũng đã ban hành 27 lời mời cho các doanh nhân nhập cư có điểm số thấp là 135 thông qua dòng Giấy phép làm việc của mình – Work permit.

Mục Express Entry được liên kết với hệ thống Express Entry của Liên bang, quản lý nhóm ứng cử viên cho ba chương trình nhập cư kinh tế chính của Canada – Lớp tay nghề cao của Liên bang, Lớp ngành thợ Liên bang và Lớp Trải nghiệm Canada.

Các ứng cử viên Express Entry muốn được xét duyệt nhập cư vào PEI nói chung trước tiên phải hoàn tất hồ sơ về Biểu hiện Quan tâm (EOI) trực tuyến và nộp cho Văn phòng Nhập cư của tỉnh.

EOIs được xem xét và phân bổ điểm dựa trên sáu yếu tố lựa chọn: tuổi tác, ngôn ngữ, giáo dục, kinh nghiệm làm việc, việc làm, và khả năng thích ứng lên đến tối đa là 100 điểm. Sau đó, các ứng viên đủ điều kiện sẽ được xếp hạng trong hệ thống bể hồ sơ EOI Express PEO dựa trên điểm số của họ.

PEI chào đón EOIs từ các ứng cử viên trong bể hồ sơ Express Entry của liên bang, những người không có lời mời làm việc trong tỉnh. Tuy nhiên, những người sống và làm việc trong tỉnh được ưu tiên. Văn phòng xuất nhập cảnh của PEI cũng đã bắt đầu liên lạc với các ứng cử viên Express Entry chưa đăng ký EOI nhưng có thể phù hợp với nhu cầu thị trường lao động trong tỉnh.

Các ứng viên Express Entry nộp đơn xin và nhận được một đề cử của tỉnh từ PEI được trao thêm 600 điểm cho điểm Hệ Thống Xếp Hạng Toàn Diện của họ.

Danh mục tác động lao động của PEI cũng hoạt động trên cơ sở EOI và được chia thành ba luồng – tay nghề cao – Skilled Worker, Critical Worker và International Graduate. Các ứng cử viên cho các dòng này phải hoặc đang làm việc cho một chủ lao động của PEI hoặc có đề nghị việc làm từ một chủ lao động trong tỉnh, cùng với các tiêu chí khác.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu