Chương trình International Skilled Worker – Express Entry sub-category hiện đã đóng cửa, chỉ vài giờ sau khi tỉnh mở cửa trở lại cho 400 hồ sơ mới theo quy tắc first-come, first-served.

Chương trình Đề cử  Saskatchewan (SINP) đã mở danh mục phụ liên quan đến Express Entry vào thứ 4, ngày 13 tháng 6 và cho biết sẽ đóng cửa ngay khi đạt đến giới hạn tiêu thụ 400 đơn mới.

Giới hạn đó đã đạt đến khoảng ba giờ sau đó.

International Skilled Worker – Danh mục phụ Express Entry hoạt động trên cơ sở first-come, first-served, nghĩa là 400 cá nhân nộp đơn nhanh nhất có thể được nhận đơn.

Các ứng cử viên Express Entry được Saskatchewan đề cử thường trú nhận thêm 600 điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS), bảo đảm hiệu quả cho họ lời mời nộp đơn (ITA) cho thường trú nhân Canada.

Lần mở thứ hai của danh mục phụ Express Entry của SINP vào năm 2018
Đây là lần thứ hai vào năm 2018 rằng SINP đã mở danh mục phụ Express Entry của mình cho các ứng dụng. Việc mở cửa trước đó xảy ra vào ngày 10 tháng 1 và cũng đáp ứng hạn ngạch nạp 400 ứng dụng của nó một cách nhanh chóng.

Saskatchewan cho biết họ sẽ chấp nhận tối đa 2.600 ứng dụng thông qua danh mục International Skilled Worker vào năm 2018, có nghĩa là SINP vẫn có thể chấp nhận 1.800 người khác từ nay đến cuối năm.

International Skilled Worker – Express Entry đặc biệt hấp dẫn vì nó không yêu cầu cung cấp việc làm hoặc kết nối với Saskatchewan. Thay vào đó, nó cho phép SINP đề cử những cá nhân đã có trong hệ thống bể hồ sơ Express Entry pool của Bộ nhập cư, người tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC).

Ứng cử viên đủ điều kiện phải có giáo dục cần thiết, kinh nghiệm làm việc lành nghề tại một trong số 36 nghề nghiệp theo yêu cầu của Saskatchewan, khả năng ngôn ngữ và các yếu tố khác để giúp họ ổn định thành công ở Saskatchewan.

Làm thế nào để nộp
Để nộp hồ sơ theo thể loại này, trước tiên các ứng viên phải gửi hồ sơ tới hệ thống bể hồ sơ Express Entry pool và sau đó tạo một tài khoản thông qua hệ thống trực tuyến của SINP.

Các ứng viên quan tâm đến mục Express Entry sẽ cần phải có được tất cả các tài liệu cần thiết và hoàn thành tất cả các mẫu yêu cầu của tỉnh và liên bang.

Tất cả các tài liệu được yêu cầu phải là bản sao rõ ràng và dễ đọc của các tài liệu gốc. Nếu tài liệu của bạn không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, bạn phải gửi những điều sau:

  • Bản sao tài liệu gốc;
  • Bản sao bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của tài liệu; và,
  • Bản sao bản tuyên thệ từ người phiên dịch, mô tả khả năng dịch thuật của họ.

Khi luồng mở ra cho các ứng dụng mới, chỉ những cá nhân nộp đơn hoàn chỉnh nhanh nhất trước khi đạt đến giới hạn tiếp nhận này mới được xem xét.

Người nộp đơn cho dòng International Skilled Worker của SINP – Danh mục phụ Express Entry sau đó được chấp thuận cho một đề cử cấp tỉnh sẽ được thông báo thông qua hệ thống Express Entry và có 30 ngày để chấp nhận đề cử.

Sau khi đề cử được chấp nhận, người được đề cử sẽ nhận thêm 600 điểm vào điểm CRS của họ và sau đó sẽ được mời nộp đơn xin thường trú tại Canada trong vòng mời tiếp theo.

 

Nguồn: cicnews.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu