asdasdasdasdasdasd Thang điểm định cư Canada diện tay nghề Manitoba (Vòng 2)

Chương trình định cư theo tay nghề ở tỉnh Manitoba dành cho các đương đơn từ nước ngoài có người quen, họ hàng xa đang sinh sống tại Tỉnh Manitoba, Canada hoặc có kinh nghiệm sống tại Manitoba.

Sau khi đạt đủ điều kiện để nộp hồ sơ ở vòng 1 (hồ sơ cần đạt 60 điểm theo Thang điểm) thì đương đơn phải nộp Đơn bày tỏ nguyện vọng và được xét duyệt tiếp theo hệ thống tính điểm sau đây):

Yếu tố Điểm
1.       Khả năng ngoại ngữ
Ngôn ngữ chính thức 1
CLB 8 trở lên 25 mỗi kỹ năng
CLB 7 22 mỗi kỹ năng
CLB 6 20 mỗi kỹ năng
CLB 5 17 mỗi kỹ năng
CLB 4 12 mỗi kỹ năng
CLB 3 trở xuống 0
Ngôn ngữ chính thức 2
CLB 5 trở lên 25
Điểm tối đa 125
2.       Độ tuổi
18 20
19 30
20 40
21 – 45 75
46 40
47 30
48 20
49 10
50 trở lên 0
Điểm tối đa 75
3.       Kinh nghiệm làm việc
Dưới  1 năm 0
1 năm 40
2 năm 50
3 năm 60
Từ 4 năm trở lên 75
Được công nhận hoàn toàn bởi cơ quan cấp phép tỉnh bang 100
Điểm tối đa 175
4.       Trình độ học vấn
Bằng Thạc sỹ hoặn tiến sỹ 125
Có 2 chứng chỉ/bằng cấp post-secondary Canada trở lên (chương trình đào tạo 2 năm) 115
Có chứng chỉ/bằng cấp post-secondary Canada (khóa học 3 năm) 110
Có chứng chỉ/bằng cấp post-secondary Canada trở lên (chương trình đào tạo 2 năm) 100
Có chứng chỉ/bằng cấp post-secondary Canada (khóa học 1 năm) 70
Trade Certificate 70
Điểm tối đa 125
5.       Khả năng thích nghi
Yếu tố kết nối
Có người thân sinh sống tại Manitoba 200
Đã từng làm việc tại Manitoba (từ 6 thang trở lên) 100
Đã hoàn thành khóa học post-secondary tại Manitoba (chương trình 2 năm trở lên) 100
Đã hoàn thành khóa học post-secondary tại Manitoba (chương trình 1 năm) 50
Có bạn thân hoặc họ hàng sinh sống tại Manitoba 50
Nhu cầu Manitoba
Đang làm việc cho 1 chủ doanh nghiệp tại Manitoba khoảng 6 tháng trở lên 500
Được mời nộp hồ sơ theo diện Sáng tạo chiến lược 500
Phát triển khu vực
Sinh sống ngoài Winnipeg 50
Điểm tối đa 500
6.       Yếu tố rủi ro
Người thân tại tỉnh bang khác và không có người thân nào sinh sống tại MB -100
Có kinh nghiệm làm việc tại tỉnh bang khác -100
Học tập tại tỉnh bang khác -100
Trước đây đã nộp hồ sơ xin nhập cư tại tỉnh bang khác -100
Điểm tối đa -400
Điểm tối đa tổng cộng: 1000

Nguồn: Sở di trú Manitoba

Người dịch: Bằng Đỗ

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu