asdasdasdasdasdasd Thang tính điểm định cư Canada diện tay nghề bang Nova Scotia

Chương trình định cư Canada theo diện tay nghề bang Nova Scotia nhằm lựa chọn những cá nhân đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, có dự định tham gia thị trường lao động toàn thời gian và dài hạn, và muốn sống ở tỉnh Nova Scotia lâu dài.

dinh-cu-canada-dien-tay-nghe-bang-nova-scotia

Sau đây, Công ty cổ phần Pacom Việt Nam xin gửi bạn Thang tính điểm tay nghề Nova Scotia

  1. Bằng cấp (tối đa 25 điểm):
Bằng Tiến sĩ 25 điểm
Bằng Thạc sỹ hoặc bằng cấp chuyên môn (chỉ bằng cấp liên quan đến ngành nghề NOC loại A do cơ quan tỉnh yêu cầu, lĩnh vực nghiên cứu 1 trong những ngành sau:

·         khoa nội

·         thuốc thú y

·         nha khoa

·         chữa chân

·         đo thị lực

·         Luật

·         Chữa cột sống – xương – khớp

·         Ngành dược

23 điểm
Có 2 chứng chỉ post-secondary trở lên (mỗi khóa học ít nhất 3 năm) 22 điểm
Có chứng chỉ post-secondary (khóa học từ 3 năm trở lên) 21 điểm
Chứng chỉ 2 năm khóa học post-secondary 19 điểm
Chứng chỉ 1 năm post-sencondary 15    điểm
  1. Khả năng ngôn ngữ (tối đa 28 điểm):

Khả năng ngôn ngữ được đánh giá dựa trên khả năng tiếng Anh hoặc/và tiếng Pháp của đương đơn.

Nếu đương đơn có khả năng thông thạo cả 2 ngoại ngữ Anh và Pháp thì đương đơn sẽ chọn 1 ngôn ngữ làm First Language.

Tổng số điểm khả năng ngôn ngữ = Điểm First Language + Điểm Second Language

 

First official language Nói Nghe Đọc Viết
CLB 9 trở lên 6 6 6 6
CLB 8 5 5 5 5
CLB 7 4 4 4 4

 

 

 

Second official language Điểm
Ít nhất CLB 5 cho từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 4
Từ CLB 4 trở xuống cho từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 0

 

  1. Kinh nghiệm làm việc (tối đa 15 điểm):kinh nghiệm làm việc của đương đơn phải:
  • Ít nhất 1 năm (1,560 giờ), toàn thời gian hoặc bán thời gian tương đương
  • Công việc được trả lương (công việc tình nguyện và thực tập không được tính)
  • Trong vòng 10 năm trước khi nộp NSOI và đơn xin thường tru tới IRCC; và
  • Thuộc NOC 2011 nhóm loại 0, A hoặc B

 

1 năm 9 điểm
2 – 3 năm 11 điểm
4 – 5 năm 13 điểm
Từ 6 năm trở lên 15    điểm

 

  1. Độ tuổi (tối đa 10 điểm):độ tuổi của đương đơn (18 – 49) sẽ được tính theo số tuổi khi NSOI nhận hồ sơ
18 – 35 tuổi 12 điểm  
36 tuổi 11 điểm  
37 tuổi 10 điểm  
38 tuổi 9 điểm  
39 tuổi 8 điểm  
40 tuổi 7 điểm  
41 tuổi 6 điểm  
42 tuổi 5 điểm  
43 tuổi 4 điểm  
44 tuổi 3 điểm  
45 tuổi 2 điểm  
46 tuổi 1 điểm  
 

5.      Sắp xếp công việc tại Nova Scotia:

Nếu Điểm số
Đương đơn đang làm việc tại Canada (có giấy phép lao động tạm thời) Giấy phép lao động tạm thời phải có hiệu lực khi nộp đơn và khi được cấp visa (hoặc bạn

Và CIC cấp giấy phép lao động cho đương đơn dựa vào sự đánh giá của LMIA. Chủ doanh nghiệp  nhận đương đơn phải đăng ký với LMIA, sau đó đương đơn sẽ phải kẹp tài liệu này kèm theo hồ sơ

Và chủ doanh nghiệp (được ghi trong giấy phép lao động) chấp nhận cho đương đơn làm việc toàn thời gian nếu đương đơn được định cư theo diện tay nghề

10 điểm
Đương đơn đang làm việc tại Canada mà công việc đó được miễn yêu cầu LMIA theo:.thỏa thuận quốc tế hoặc thỏa thuận tỉnh/liên bang Giấy phép lao động tạm thời phải có hiệu lực khi nộp đơn và khi được cấp visa

Và chủ doanh nghiệp (được ghi trong giấy phép lao động) chấp nhận cho đương đơn làm việc toàn thời gian nếu đương đơn được định cư theo diện tay nghề

10 điểm
Hiện tại đương đơn chưa có:

–  Giấy phép lao động hoặc

–  Có kế hoạch làm việc tại Canada trước khi có PR

Hoặc đương đơn đang làm việc tại Canada và có chủ doanh nghiệp khác có lời mời công việc toàn thời gian lâu dà

Hoặc đương đơn đang làm việc tại Canada mà công việc đó được miễn yêu cầu LMIA nhưng không theo: thỏa thuận quốc tế hay thỏa thuận tỉnh/liên bang

Chủ doanh nghiệp (được ghi trong giấy phép lao động) chấp nhận cho đương đơn làm việc toàn thời gian nếu đương đơn được định cư theo diện tay nghề

Và chủ doanh nghiệp có LMIA

10 điểm

 

6.      Khả năng thích nghi:

 

Đã sắp xếp công việc (chỉ dành cho đương đơn chính) 5 điểm
Đương đơn chính đã từng học tập tại Nova Scotia 5 điểm
Vợ chồng/người phối ngẫu đã từng học tập tại Nova Scotia 5 điểm
Đương đơn chính đã từng làm việc ít nhất 1 năm tại Nova Scotia 10 điểm
Vợ chồng/người phối ngẫu đã từng làm việc ít nhất 1 năm tại Nova Scotia 5 điểm
Có người thân (bố mẹ/ông bà/anh chị em/ cô dì chú bác/cháu là công dân hoặc thường trú nhân Canada đang sinh sống tại Nova Scotia 5 điểm
Khả năng ngoại ngữ của vợ chồng/ người phối ngẫu (đạt CLB 4 cho từng kỹ năng 5 điểm

Nguồn: novascotiaimmigration.com

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu