asdasdasdasdasdasd Hồ sơ nhận được thư mời xin định cư New Zealand diện tay nghề 2018

Để có thể nhận được visa định cư New Zealand theo diện tay nghề (Skilled Migration Category) thì đương đơn phải trải qua quá trình nộp Đơn bày tỏ Sự quan tâm (EOI).

Để nộp đơn EOI, trước hết bạn phải:

  1. Thỏa mãn các điều kiện cơ bản để xin visa thường trú.
  2. Đạt tối thiểu trên 100 điểm theo thang điểm di trú New Zealand.

Sau khi thỏa mãn các điều kiện trên, đương đơn sẽ được đưa vào EOI Pool. Vào thời điểm lựa chọn, các đương đơn có số điểm trên 160 điểm sẽ được mời nộp Đơn xin định cư lên Bộ di trú New Zealand. Nếu còn chỗ, các đương đơn khác sẽ được mời nộp đơn.

Sau đây, Pacom xin gửi đến bạn Thống kê số hồ sơ đã nhận được thư mời nộp Đơn xin định cư cập nhật:

Ngày 03/04/2019:

Points 160 or more Offshore 45 49 94
Onshore 541   541
    586 549 635

Trong vòng rút hồ sơ ngày 03/04/2019, đã có 635 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,390 người. Sau vòng này còn 571 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 06/03/2019:

Points 160 or more Offshore 39 50 89
Onshore 543  3 546
    582 53 635

Trong vòng rút hồ sơ ngày 06/03/2019, đã có 635 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,394 người. Sau vòng này còn 573 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 20/2/2019:

Points 160 or more Offshore 23 64 87
Onshore 507  3 510
    530 67 597

Trong vòng rút hồ sơ ngày 20/02/2019, đã có 597 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,311 người. Sau vòng này còn 555 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 06/2/2019:

Points 160 or more Offshore 27 58 85
Onshore 473  0 473
    500 58 558

Trong vòng rút hồ sơ ngày 06/02/2019, đã có 558 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,241 người. Sau vòng này còn 551 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 23/1/2019:

Points 160 or more Offshore 100 127 227
Onshore 850  3 853
    950 130 1080

Trong vòng rút hồ sơ ngày 23/01/2019, đã có 1,080 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 2,482 người. Sau vòng này còn 524 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 12/12/2018:

Points 160 or more Offshore 28 49 77
Onshore 426  1 427
    454 50 504

Trong vòng rút hồ sơ ngày 12/12/2018, đã có 504 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,096 người. Sau vòng này còn 564 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 28/11/2018:

Points 160 or more Offshore 44 65 109
Onshore 460  0 460
    504 65 569

Trong vòng rút hồ sơ ngày 28/11/2018, đã có 569 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,291 người. Sau vòng này còn 567 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 15/11/2018:

Points 160 or more Offshore 42 49 91
Onshore 466  3 469
    508 52 560

Trong vòng rút hồ sơ ngày 15/11/2018, đã có 560 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,258 người. Sau vòng này còn 577 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 17/10/2018:

Type With Job offer Without Job offer
Points 160 or more Offshore 38 62 100
Onshore 488 3 491
    526 65 591

Trong vòng rút hồ sơ ngày 17/10/2018, đã có 591 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,293 người. Sau vòng này còn 577 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 19/9/2018:

  Type With Job offer Without Job offer
Points 160 or more Offshore 27 65 92
Onshore 516   516
    543 65 608

Trong vòng rút hồ sơ ngày 19/9/2018, đã có 608 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,360 người. Sau vòng này còn 608 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 5/9/2018:

  Type With Job offer Without Job offer
Points 160 or more Offshore 28 56 84
Onshore 484  2 486
    512 60 570

Trong vòng rút hồ sơ ngày 5/9/2018, đã có 570 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,222 người. Sau vòng này còn 569 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 22/8/2018:

Type With Job offer Without Job offer
Points 160 or more Offshore 38 59 97
Onshore 457  1 458
    495 60 555

Trong vòng rút hồ sơ ngày 22/8/2018, đã có 555 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,301 người. Sau vòng này còn 567 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 8/8/2018:

Type With Job offer Without Job offer
Points 160 or more Offshore 40 40 80
Onshore 419  1 420
    459 41 500

Trong vòng rút hồ sơ ngày 8/8/2018, đã có 500 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,112 người. Sau vòng này còn 576 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 25/7/2018:

Type With Job offer Without Job offer
Points 160 or more Offshore 47 55 102
Onshore 452 452
    469 48 517

Trong vòng rút hồ sơ ngày 25/7/2018, đã có 554 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,222 người. Sau vòng này còn 586 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 11/7/2018:

Type With Job offer Without Job offer Total
Points 160 or more Offshore 45 47 92
Onshore 424 21 425
    469 48 517

Trong vòng rút hồ sơ ngày 11/7/2018, đã có 517 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,171 người. Sau vòng này còn 592 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 27/6/2018:

Type With Job offer Without Job offer Total
Points 160 or more Offshore 23 50 73
Onshore 415 417
    438 52 490

Trong vòng rút hồ sơ ngày 27/6/2018, đã có 490 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,078 người. Sau vòng này còn 599 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 13/6/2018:

Type With Job offer Without Job offer Total
Points 160 or more Offshore 27 45 72
Onshore 427   427
    454 45 499

Trong vòng rút hồ sơ ngày 13/6/2018, đã có 499 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,118 người. Sau vòng này còn 582 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống

Ngày 30/5/2018:

  Type With Job offer Without Job offer Total
Points 160 or more Offshore 39 52 91
Onshore 375   375
    414 52 466

Trong vòng rút hồ sơ ngày 30/5/2018, đã có 466 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,028 người. Sau vòng này còn 585 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống

Ngày 16/5/2018:

  Type With Job offer Without Job offer Total
Points 160 or more Offshore 26 34 60
Onshore 396 2 398
    422 36 458

Trong vòng rút hồ sơ ngày 16/5/2018, đã có 458 EOI có điểm từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,023 người. Sau vòng này còn 572 hồ sơ vẫn còn trong hệ thống.

Ngày 2/5/2018:

  Type With Job offer Without Job offer Total
Points 160 or more Offshore 37 48 85
Onshore 364 1 365
    401 49 450

Trong vòng rút hồ sơ ngày 2/5/2018, đã có 450 EOI có điểm số từ 160 điểm trở lên đại diện cho 1,018 người. Sau vòng này thì còn 598 EOI vẫn còn trong hệ thống bể hồ sơ.

Ngày 18/4/2018:

  Type With Job offer Without Job offer Total
Points 160 or more Offshore 37 41 78
Onshore 413 1 414
    450 42 492

Sau vòng rút ngày 18/4/2018, còn 572 EOIs trong bể hồ sơ

Ngày 4/4/2018:

  Type With Job offer Without Job offer Total
Points 160 or more Offshore 45 50 95
Onshore 270 2 272
    315 52 367

 

Selection Date Point EOIs selected People
16-Oct-17 160 or more 420 933
4-Oct-17 160 or more 413 915
20-Sep-17 161 or more 429 980
6-Sep-17 162 or more 753 1671

Nguồn: Di trú New Zealand

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu