asdasdasdasdasdasd Thứ tự ưu tiên xét duyệt visa định cư diện tay nghề cao Skilled Migration

Trong trường hợp có nhu cầu rất cao đối với các Chương trình Di cư, ưu tiên xử lý được trao cho những người nộp đơn có những tuyên bố hấp dẫn nhất theo các chính sách ưu tiên của chính phủ.

Các ưu tiên xử lý hiện tại (với ưu tiên cao nhất được liệt kê đầu tiên) là:

 1. Ứng viên được bảo lãnh theo Chương trình di dân bảo lãnh khu vực Regional Sponsor Migration Scheme
 2. Ứng viên được tài trợ theo Đề cử nhà tuyển dụng Employer Nomination Scheme
 3. Ứng viên do cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ đề cử
 4. Ứng viên đã đề cử một nghề nghiệp trong danh sách kỹ năng chiến lược trung và dài hạn (MLTSSL)
 5. Tất cả các ứng dụng khác

Đơn xin cấp thị thực visa subclass 186, 187, 189, 190, hoặc 489 được nộp qua SkillSelect sẽ được ưu tiên cao nhất trong mỗi nhóm xử lý ưu tiên.

Cơ quan di trú thay đổi ưu tiên để đáp ứng nhu cầu của đất nước. Các thay đổi về mức độ ưu tiên không thay đổi bất kỳ tiêu chí đủ điều kiện visa nào.

Xử lý ưu tiên ảnh hưởng đến các ứng dụng trong tất cả các giai đoạn xử lý. Không liên hệ với cơ quan di trú để miễn trừ đơn đăng ký của bạn khỏi quá trình xử lý ưu tiên.

Không hoàn lại tiền hoặc bồi thường:

 • nếu bạn quyết định rút đơn của mình
 • cho sự chậm trễ
 • cho các chi phí phát sinh để thực hiện ứng dụng của bạn

Tóm tắt thị thực di dân tay nghề theo các hướng xử lý ưu tiên

Thị thực di trú có kỹ năng sau đây phải được xử lý ưu tiên:

 • 175 – Skilled Independent
 • 176 – Skilled Sponsored
 • 189 – Skilled Independent
 • 190 – Skilled Nominated
 • 475 – Skilled Regional Sponsored
 • 487 – Skilled Regional Sponsored
 • 489 – Skilled Regional (Provisional)
 • 495 – Skilled Independent Regional (Provisional)
 • 496 – Skilled Designated Area Sponsored
 • 497 – Graduate – Skilled
 • 861 – Onshore Independent New Zealand Citizen
 • 862 – Onshore Australian–sponsored New Zealand Citizen
 • 863 – Onshore Designated Area–sponsored New Zealand Citizen
 • 880 – Independent Overseas Student
 • 881 – Australian-sponsored Overseas Student
 • 882 – Designated Area-sponsored Overseas Student
 • 885 – Independent
 • 886 – Sponsored

Thị thực không bị ảnh hưởng bởi việc xử lý ưu tiên

Cơ quan di trú xử lý các thị thực sau theo thứ tự nhận được:

 • 189 – Skilled Independent (New Zealand) stream
 • 887 – Skilled Regional
 • ứng dụng từ Tòa án phúc thẩm hành chính (AAT)
 • đơn xin thị thực rõ ràng sẽ không được cấp
 • ứng dụng cho thị thực subclass 489 trong luồng visa tạm thời thứ hai
 • ứng dụng làm chủ visa thứ cấp

Thời gian xử lý

Ước tính thời gian xử lý cho các loại thị thực khác nhau chỉ được cung cấp như một hướng dẫn. Thời gian xử lý riêng lẻ có thể khác với ước tính đã xuất bản. Ước tính sẽ thay đổi theo thời gian.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu