Ngày 15/12/2017, là ngày nhận được đơn visa H-2B yêu cầu ngày bắt đầu làm việc trước ngày 1 tháng 4 năm 2018. USCIS sẽ từ chối đơn yêu cầu visa H-2B mới nhận được sau ngày 15 tháng 12 yêu cầu bắt đầu việc làm trước ngày 1 tháng 4 năm 2018.

visa-dinh-cu-my

USCIS tiếp tục chấp nhận đơn yêu cầu visa H-2B được miễn khỏi giới hạn được giới hạn bởi nghị quyết. Điều này bao gồm các loại kiến nghị sau đây:

  • Các nhân viên hiện tại của visa H-2B ở Mỹ yêu cầu gia hạn thời gian lưu trú và, nếu có thể, thay đổi điều khoản về việc làm của họ hoặc thay đổi người sử dụng lao động;
  • Các công nhân chế biến cá rô, các kỹ thuật viên nuôi cá và / hoặc người giám sát việc chế biến trứng cá; và,
  • Người lao động thực hiện lao động hoặc dịch vụ trên Quần đảo Commonwealth of Northern Mariana Islands và / hoặc Guam từ ngày 28 tháng 11 năm 2009 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

USCIS hiện đang chấp nhận đơn đối với nửa cuối năm tài chính 2018 cho ngày bắt đầu làm việc vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2018.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ sử dụng chương trình H-2B để tuyển dụng lao động nước ngoài cho các công việc phi nông nghiệp tạm thời. Hiện tại, Quốc hội đã đặt mức H-2B ở mức 66.000 đô la cho mỗi năm tài chính, với 33.000 cho người lao động bắt đầu làm việc trong nửa đầu năm tài chính (ngày 1 tháng 1 – 31 tháng 3) và 33.000 cho người lao động bắt đầu làm việc trong nửa sau năm tài chính của năm tài chính (từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9).

Nguồn: uscis.gov

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu