visa-h1b

USCIS đã hoàn tất việc nhập dữ liệu cho tất cả các bản kiến nghị H-1B cho năm tài chính 2019 được chọn trong quá trình lựa chọn ngẫu nhiên. USCIS giờ đây sẽ bắt đầu trả lại tất cả các đơn yêu cầu của đối tượng H-1B không được chọn. Do số lượng hồ sơ cao, USCIS không thể cung cấp khung thời gian xác định để trả lại các kiến nghị không được chọn. USCIS yêu cầu các nguyên đơn không hỏi về tình trạng của các kiến nghị cho đến khi họ nhận được thông báo biên lai hoặc bản kiến nghị không được chọn sẽ được trả lại. USCIS sẽ đưa ra thông báo sau khi tất cả các kiến nghị không được chọn đã được trả lại.
 
Ngoài ra, USCIS có thể chuyển một số mẫu đơn đề nghị về Mẫu I-129 H-1B giữa Trung tâm Dịch vụ Vermont và Trung tâm Dịch vụ California để cân đối việc phân phối các trường hợp. Nếu trường hợp của bạn được chuyển, bạn sẽ nhận được thông báo bằng thư. Sau khi nhận được thông báo, vui lòng gửi tất cả thư từ cho trung tâm xử lý đơn yêu cầu của bạn.

Nguồn: USCIC

Người dịch: Bằng Đỗ

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu