asdasdasdasdasdasd USCIS làm rõ yêu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài 1 năm diện L-1

USCIS đã công bố một bản ghi nhớ chính sách làm rõ yêu cầu rằng một tổ chức đủ điều kiện thuê 1 người lao động được thụ hưởng L-1 ở nước ngoài trong 1 năm liên tục trong 3 năm trước thời điểm nộp đơn (“1 năm yêu cầu việc làm nước ngoài ”). Việc làm rõ này nhằm đảm bảo việc xét xử phù hợp các đơn xin L-1 bằng cách cung cấp một cơ sở tiêu chuẩn để tính toán thời gian cho yêu cầu việc làm nước ngoài 1 năm.

Visa-L1

Phân loại không định cư L-1 cho phép chủ lao động Hoa Kỳ chuyển giao một giám đốc điều hành (L-1A) hoặc 1 nhân viên có kiến thức chuyên môn (L-1B) từ một trong các văn phòng nước ngoài đủ tiêu chuẩn đến 1 trong các văn phòng của họ tại Hoa Kỳ. Phân loại này cho phép một công ty nước ngoài chưa có văn phòng đủ điều kiện ở Hoa Kỳ để gửi một giám đốc điều hành hoặc người quản lý hoặc nhân viên kiến thức chuyên môn đến Hoa Kỳ để thiết lập văn phòng.

Cụ thể, Bản hướng dẫn này giải thích rằng:

  • Người thụ hưởng L-1 phải ở ngoài Hoa Kỳ trong suốt 1 năm làm việc liên tục bắt buộc, ngoại trừ các chuyến đi ngắn hạn đến Hoa Kỳ để kinh doanh hoặc giải trí; và
  • Người nộp đơn và người thụ hưởng phải đáp ứng tất cả các yêu cầu, bao gồm cả 1 năm làm việc ở nước ngoài, tại thời điểm người nộp đơn L-1 ban đầu.

Ngoại trừ như đã ghi trong hướng dẫn, 1 năm làm việc ở nước ngoài phải xảy ra trong thời hạn 3 năm trước ngày nộp đơn xin L-1. USCIS sẽ tính toán thời hạn 3 năm, trong đó người thụ hưởng phải đáp ứng yêu cầu về việc làm nước ngoài 1 năm. Bản ghi nhớ này cũng làm rõ thời gian sẽ được xem xét khi xác định thời điểm 3 năm bắt đầu.

Để hỗ trợ Lệnh Mua Hàng Mỹ và Thuê Người Mỹ, USCIS đang xem xét tất cả các chương trình nhập cư dựa trên việc làm để loại bỏ gian lận và đảm bảo các điều chỉnh nhất quán. USCIS trước đây chưa cung cấp hướng dẫn chính sách cụ thể liên quan đến các điều kiện mà theo đó thời gian 3 năm có thể bị ngừng vì mục đích xác định liệu yêu cầu việc làm nước ngoài trong 1 năm đối với người thụ hưởng L-1 đã được đáp ứng hay chưa. Bản ghi nhớ chính sách này cải thiện quy trình xét xử phúc lợi không di dân L-1 bằng cách làm rõ các hướng dẫn tính toán để đảm bảo chúng được áp dụng nhất quán cho tất cả các kiến nghị L-1.

Biên bản chính sách tạm thời và cuối cùng là các tài liệu chính sách của USCIS chính thức và có hiệu lực vào ngày các bản ghi nhớ được ban hành.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu