visa-h-1b download

Vào ngày 14 tháng 5 năm 2018, USCIS sẽ bắt đầu thu hồi khoảng 8.543 Thẻ Thường Trú Nhân (còn được gọi là Thẻ Xanh) do lỗi sản xuất. Thẻ Xanh đã được chấp thuận cho Mẫu đơn I-751, Đơn yêu cầu Xoá bỏ Điều kiện Cư trú cho vợ / chồng của công dân Hoa Kỳ. Các thẻ được in với  “Ngày Cư trú” không chính xác và được gửi từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2018.

USCIS sẽ gửi thông báo cho các cá nhân nhận được Thẻ Xanh không chính xác và cho luật sư đại diện hồ sơ của họ hồ sơ, nếu có. Các cá nhân bị ảnh hưởng phải trả lại Thẻ Xanh không chính xác của họ cho USCIS trong phong bì trả trước được cung cấp trong vòng 20 ngày sau khi nhận được thông báo. Họ cũng có thể trả lại thẻ của họ cho các văn phòng của USCIS. USCIS sẽ gửi Thẻ Xanh thay thế trong vòng 15 ngày sau khi nhận được thẻ không chính xác.

Việc thu hồi không ảnh hưởng đến trạng thái của chủ thẻ Xanh này là những người thường trú hợp pháp. Nếu cá nhân bị ảnh hưởng cần phải đi du lịch quốc tế hoặc chứng minh nơi cư trú hợp pháp của họ trong khi chờ thẻ thay thế, họ có thể liên hệ với Trung tâm Liên hệ của USCIS theo số 800-375-5283 để xác định xem họ có cần thêm bằng chứng hay không.

Vợ / chồng của công dân Hoa Kỳ có thể xin nhập tịch sau 3 năm thường trú nhân và phải đáp ứng các yêu cầu khác. Ngày không chính xác trên các thẻ này có thể khiến người nộp đơn phải chờ lâu hơn mức cần thiết để đăng ký trở thành công dân Hoa Kỳ.

Nguồn: uscis

Người dịch: Bằng Đỗ

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu