Ngày 3/1/2018, USCIS ban hành bản cập nhật hướng dẫn chính sách làm rõ rằng phiếu biểu quyết (proxy vote) không thể hủy ngang để thiết lập sự kiểm soát bắt buộc của một công ty trong đơn xin visa L-1.

Visa-L1

Người sử dụng lao động ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có thể nộp đơn xin cấp visa L-1 để tạm thời chuyển một nhân viên nước ngoài sang Hoa Kỳ từ một trong những hoạt động của mình ở nước ngoài. Người sử dụng lao động phải chứng minh được mối quan hệ đủ điều kiện giữa người thuê lao động nước ngoài và công ty Hoa Kỳ vào thời điểm họ nộp đơn yêu cầu bằng cách chứng minh rằng hai công ty đó là cùng một chủ hoặc các công ty có liên quan với tư cách là công ty mẹ, công ty con hoặc công ty liên kết.

Để xác định xem có mối quan hệ đủ điều kiện hay không, các nhân viên của USCIS kiểm tra quyền sở hữu và kiểm soát của các đơn vị tương ứng. Trong một số trường hợp, người nộp đơn có thể tìm cách thiết lập sự kiểm soát dựa trên việc sử dụng phiếu biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến từ một hoặc nhiều cổ đông không thể huỷ bỏ được khả năng bỏ phiếu cho cổ đông khác, do đó có hiệu quả và hợp pháp cho người nắm giữ cổ phần khác “kiểm soát” công ty hoặc công ty đang nói đến.

Bản ghi nhớ về chính sách mới làm rõ rằng khi các lá phiếu ủy quyền là một yếu tố quyết định trong việc thiết lập sự kiểm soát, người nộp đơn phải cung cấp phiếu biểu quyết không thể huỷ ngang kể từ thời điểm nộp đơn thông qua thời gian USCIS xét xử đơn cùng với bằng chứng về mối quan hệ sẽ tiếp tục trong quá trình phê duyệt thời gian yêu cầu. Các hướng dẫn trước đây không giải quyết được liệu các phiếu ủy quyền phải không huỷ ngang được để thiết lập sự kiểm soát.

Bản cập nhật chính sách này không làm thay đổi yêu cầu của người nộp đơn trình một bản kiến nghị sửa đổi khi quyền sở hữu hoặc kiểm soát của tổ chức thay đổi sau khi đơn xin L-1 ban đầu được chấp thuận. Các đơn yêu cầu sửa đổi cũng phải tuân theo hướng dẫn rõ ràng về các phiếu biểu quyết không thể huỷ ngang.

Các bản ghi nhớ chính sách tạm thời và cuối cùng là các văn bản chính thức của USCIS và có hiệu lực kể từ ngày đưa ra bản ghi nhớ.

Nguồn: uscis.gov

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu