Trung tâm Dịch vụ California (CSC) của USCIS đang gặp phải sự chậm trễ trong việc nhập dữ liệu ban đầu cho Biểu mẫu I-751, Đơn yêu cầu Xoá Điều kiện thường trú nhân. Vì mục nhập dữ liệu ban đầu phải được hoàn thành trước khi thông báo nhận được có thể được phát hành, một số nguyên đơn và người phụ thuộc của họ có thể gặp phải sự chậm trễ trong việc nhận được thông báo biên lai cho Biểu mẫu I-751 gửi cho CSC.

Nếu bạn đã nộp Mẫu đơn I-751 cho CSC vào tháng 5 năm 2018 và bạn chưa nhận được thông báo biên lai, không nộp Mẫu đơn I-751 trùng lặp trừ khi bạn nhận được thông báo từ chối hoặc được CSC yêu cầu.

CSC đang làm việc để hoàn tất việc nhập dữ liệu của những kiến nghị này vào cuối tháng 6 năm 2018 và sẽ đưa ra một cảnh báo web khác khi dữ liệu ban đầu đã trở lại bình thường. Người nộp đơn sẽ nhận được thông báo biên lai khi dữ liệu của họ được nhập vào hệ thống USCIS.

Nếu thẻ xanh 2 năm của quý vị hết hạn, quý vị nên gọi cho Trung tâm Liên lạc của USCIS theo số 1-800-375-5283 (TTY dành cho những người khiếm thính hoặc khiếm thanh: 1-800-767-1833). Trung tâm Liên lạc của USCIS sẽ thiết lập một cuộc hẹn cho bạn và bất kỳ người phụ thuộc đủ điều kiện nào tại văn phòng địa phương của bạn. Nếu có thể, hãy mang theo bằng chứng rằng bạn đã gửi Biểu mẫu I-751 của mình qua USPS hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh, chẳng hạn như FedEx.

Nguồn: USCIS.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu