asdasdasdasdasdasd Visa 101 - Bảo lãnh định cư Úc diện Con ruột / Con ghẻ

Visa 101 vĩnh viễn cho phép con cái đến và ở lại Úc cùng với cha/mẹ là người bảo trợ. Cha/mẹ phải là công dân Úc, cư dân vĩnh viễn Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.

          Cha mẹ có thể đóng vai trò là người bảo trợ cho con cái và có thể nộp đơn xin Visa thay cho con cái.

 1. Visa này dành cho ai?

          Visa này dành cho con cái dưới 25 tuổi muốn di trú đến Úc.

 1. Visa này có lệ phí bao nhiêu?

          Visa này sẽ có phí đơn xin Visa. Phí nộp đơn xin Visa sẽ không được hoàn trả ngay cả khi đơn xin Visa bị từ chối hoặc quý vị rút đơn xin Visa. Lệ phí nộp đơn bao gồm cho người nộp đơn và bất kỳ thành viên phụ thuộc nào có trong đơn.

visa-101-con-ruot-con-ghe

Visa 101 – Con ruột / Con ghẻ

 1. Visa này cho phép tôi làm gì?

Visa này cho phép người sở hữu Visa:

 • Sống vĩnh viễn tại Úc
 • Đến và đi khỏi Úc trong vòng năm năm kể từ ngày Visa được cấp.
 1. Visa này hoạt động như thế nào?
  • Trách nhiệm

Các trách nhiệm chính liên quan đến việc lấy và sử dụng Visa con cái được tổng kết trong bảng dưới đây.

Person Trách nhiệm
Người bảo trợ (cha/mẹ) Bảo trợ con cái và  bất kỳ thành viên phụ thuộc nào của con cái có trong đơn và di trú cùng với con.Nếu Visa con cái được cấp, người bảo trợ phải cung cấp hỗ trợ cho con, bao gồm cả chỗ ăn ở và trợ giúp tài chính để đáp ứng được các nhu cầu hợp lý của con cái trong hai năm đầu tiên sau khi Visa được cấp.
Người nộp đơn (con cái) Nộp đơn hoàn thiện bao gồm tất cả các mẫu đơn, tài liệu hỗ trợ và lệ phí nộp đơn.Lưu ý: Thường thì người bảo trợ sẽ thực hiện điều này thay con.
 • Các điều kiện cho người nộp đơn

          Sự bảo trợ

Con cái phải là con ruột hoặc con ghẻ của người bảo trợ. Người bảo trợ phải là công dân Úc, người sở hữu Visa vĩnh viễn của Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.

          Con ghẻ

Con ghẻ chỉ được đưa vào Visa con cái nếu con ghẻ dưới 18 tuổi và cha mẹ ghẻ bảo trợ không còn là người phối ngẫu của cha/mẹ của con ghẻ nhưng có trách nhiệm hợp pháp trong việc chăm sóc con ghẻ.

          Con nuôi

Con nuôi nộp đơn bên ngoài nước Úc phải được nhận nuôi trước khi cha/mẹ trở thành công dân Úc, người có Visa Úc vĩnh viễn, hoặc một công dân New Zealand đủ điều kiện.

Nếu đứa được nhận nuôi sau khi cha/mẹ bảo trợ trở thành công dân Úc, người có Visa Úc vĩnh viễn, hoặc một công dân New Zealand đủ điều kiện, họ nên xin Visa diện con nuôi.

          Sự phụ thuộc

Con cái phải phụ thuộc vào người bảo trợ của mình. Con cái dưới 18 tuổi được cho là phụ thuộc. Tuy nhiên con cái từ 18 tuổi được coi là phụ thuộc, chúng phải phụ thuộc vào người bảo trợ nhiều hơn bất kỳ ai khác hoặc nguồn hỗ trợ nào khác thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

 • Để đáp ứng nhu cầu cơ bản về thực phẩm, chỗ ở và quần áo, và họ phải phụ thuộc vào hỗ trợ này trong một thời gian dài (thường là 12 tháng).
 • Do khuyết tật cản trở họ làm việc để chu cấp cho bản thân.
  Lưu ý:
  Khuyết tật có nghĩa là con cái bị mất một phần hoặc toàn bộ chức năng thể chất hoặc tinh thần và vì thế mà chúng không thể làm việc.

  • Tuổi tác

Con cái phải dưới 25 tuổi khi nộp đơn xin Visa. Nếu con cái từ 18 tuổi trở lên, chúng phải là sinh viên toàn thời gian và phụ thuộc tài chính vào cha/mẹ bảo trợ.

Để được cho là sinh viên toàn thời gian, con cái phải:

 • Đăng ký hợp lệ, và tham gia tích cực, trong một khóa học toàn thời gian sau bậc trung học để lấy bằng cấp chuyên nghiệp, thương mại hoặc nghề
 • Đã tham gia khóa học kể từ năm 18 tuổi, hoặc bắt đầu việc học trong vòng 6 tháng hoặc một khoảng thời gian nhất định khi hoàn thành việc học trung học.
 • Không đi làm toàn thời gian.

          Lưu ý: Ngoaị trừ duy nhất đối với yêu cầu về giới hạn tuổi tác và sinh viên toàn thời gian là khi con cái bị khuyết tật làm cản trở việc học.

 • Tình trạng hôn nhân

Con cái phải độc thân. Chúng phải chưa kết hôn, không trong mối quan hệ chưa chính thức hoặc đính hôn.

          Chú ý: Nếu con từ 18 tuổi trở lên, chúng không chỉ phải độc thân mà còn phải chưa bao giờ kết hôn hoặc có mối quan hệ chưa chính thức.

 • Yêu cầu về sức khỏe

Con cái phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe.

 • Yêu cầu về nhân thân

Người nộp đơn từ 16 tuổi trở lên phải có nhân thân tốt để vào hoặc ở lại Úc.

Khi người nộp đơn xin Visa dưới 18 tuổi, việc bảo trợ sẽ không được thông qua (ngoại trừ trong một số trường hợp) khi người bảo trợ hoặc bạn đời của người bảo trợ hoặc người trong mối quan hệ chưa chính thức của người bảo trợ đã bị kết án hoặc đang bị buộc tội xâm phạm trẻ em. Người nộp đơn cũng cần thỏa mãn yêu cầu rằng không được có lý do cảm thông để giải thích cho việc cấp Visa sẽ không mang lại lợi ích tốt nhất cho người nộp đơn.

Nhằm đánh giá đơn xin bảo trợ và yêu cầu về lợi ích tốt nhất của đứa trẻ, những người bảo trợ trẻ em dưới 18 tuổi  và bạn đời hay người phối ngẫu của người bảo trợ được yêu cầu nộp Bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia liên bang Úc hoặc chứng nhận của cảnh sát nước ngoài, tùy thuộc vào hoàn cảnh.

          Phụ thuộc vào phúc lợi xã hội

Nếu người nộp đơn, hoặc người bảo trợ của họ, có khả năng trở thành người sử dụng phúc lợi xã hội của Úc, thì Cam kết hỗ trợ (Assurance of Support) từ một công dân Úc, hoặc cư dân Úc vĩnh viễn có thể được yêu cầu. Nếu được yêu cầu, Bộ sẽ thông báo Cam kết hỗ trợ sẽ được lấy như thế nào.

Bản tuyên bố các giá trị Úc (Australian Values Statement)

Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên, quý vị được yêu cầu ký vào bản tuyên bố các giá trị Úc. Bản tuyên bố này sẽ có trong mẫu đơn xin Visa của quý vị và tất cả những ai xin Visa từ 18 tuổi trở lên cần phải ký để khẳng định rằng họ tôn trọng cách sống của Úc và tuân theo luật pháp Úc. Trước khi ký, quý vị được yêu cầu phải đọc hoặc giải thích cho quý vị, tài liệu về cuộc sống ở Úc do chính phủ cung cấp có trong tập sách Cuộc sống ở Úc (Life in Australia).

Tập sách Cuộc sống ở Úc cung cấp thêm thông tin về các giá trị chung của người Úc  và về cách sống của họ.

Trước khi nộp đơn, hãy đọc tất cả các yêu cầu có liên quan.

          Các điều kiện cho người bảo trợ

Người bảo trợ phải đáp ứng các yêu cầu sau để đủ điều kiện bảo trợ cho người nộp đơn xin Visa.

          Các điều kiện

Người bảo trợ phải thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Công dân Úc
 • Có Visa Úc vĩnh viễn
 • Cư dân New Zealand đủ tiêu chuẩn.

Lưu ý: Người bảo trợ là cư dân New Zealand đủ tiêu chuẩn phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân thân.

Người bảo trợ cũng cần phải:

 • Là cha/mẹ ruột hoặc cha/mẹ ghẻ của đứa trẻ
 • Từ 18 tuổi trở lên

Lưu ý: Nếu người tài trợ tiềm năng dưới 18 tuổi, thì người phối ngẫu sống cùng có thể trở thành người bảo trợ nếu họ đủ 18 tuổi và thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Công dân Úc
 • Có Visa Úc vĩnh viễn
 • Cư dân New Zealand đủ điều kiện.

          Giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi

Người bảo trợ phải thỏa mãn một trong những yêu cầu giám hộ sau khi bảo trợ trẻ em dưới 18 tuổi:

Họ phải có quyền pháp lý duy nhất để xác định nơi đứa trẻ sống hoặc chuyển chúng từ đất nước sở tại.

Nếu một người khác có thể hợp pháp quyết định nơi đứa trẻ sống, thì người bảo trợ phải lấy được tuyên bố hợp pháp từ người này cho phép đứa trẻ di trú.

Họ phải có án lệnh có hiệu lực cho phép họ chuyển đứa trẻ vĩnh viễn khỏi đất nước sở tại y.

Họ phải có án lệnh do Tòa án Gia Đình Úc cấp và việc cấp Visa phải thống nhất với án lệnh này.

          Giới hạn về sự bảo trợ và lợi ích tốt nhất của đứa trẻ

Khi người nộp đơn xin Visa dưới 18 tuổi, việc bảo trợ sẽ không được thông qua (ngoại trừ trong một số trường hợp) khi người bảo trợ hoặc bạn đời của người bảo trợ hoặc người trong mối quan hệ chưa chính thức của người bảo trợ đã bị kết án hoặc đang bị buộc tội xâm phạm trẻ em. Người nộp đơn cũng cần thỏa mãn yêu cầu rằng không được có lý do cảm thông để giải thích cho việc cấp Visa sẽ không mang lại lợi ích tốt nhất cho người nộp đơn.

Nhằm đánh giá đơn xin bảo trợ và yêu cầu về lợi ích tốt nhất của đứa trẻ, những người bảo trợ trẻ em dưới 18 tuổi  và bạn đời hay người phối ngẫu của người bảo trợ được yêu cầu nộp Bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia liên bang Úc hoặc chứng nhận của cảnh sát nước ngoài, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nếu người bảo trợ, hoặc người phối ngẫu của họ, đã sống tổng cộng từ 12 tháng trở lên tại Úc kể từ năm 16 tuổi, người đó phải cung cấp Biên bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia AFP. Họ phải cung cấp các chứng nhận của cảnh sát từ mỗi quốc gia mà họ đã sống tổng cộng từ 12 tháng trở lên trong vòng 10 năm kể từ năm 16 tuổi.

          Lưu ý: Người bảo trợ hoặc người phối ngẫu được yêu cầu nộp Biên  bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia AFP phải hoàn thành mẫu đơn kiểm tra của cảnh sát quốc gia có trên trang mạng của cảnh sát Liên bang Úc. Người bảo trợ hoặc người phối ngẫu phải sử dụng Mã số 33 trong câu hỏi số 1 của mẫu và bao gồm chi tiết của tất cả các tên gọi của họ. Nếu một chứng nhận AFP được cung cấp dựa trên thông tin không chính xác, thì Bộ có thể yêu cầu một chứng nhận khác. Dấu vân tay không được yêu cầu cho Biên bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia AFP.
          Các nghĩa vụ

Nếu Visa này được cấp, các yêu cầu sau phải được đáp ứng.

          Nghĩa vụ của người nộp đơn

Đứa trẻ phải tuân thủ luật pháp của Úc và bất kỳ điều kiện nào áp dụng cho Visa của chúng.

          Ví dụ: Người nộp đơn phải chưa kết hôn trước khi đến Úc

          Nghĩa vụ của người bảo trợ

Là người bảo trợ, cha/mẹ phải ký cam kết bảo trợ. Khi ký cam kết bảo trợ, cha/mẹ phải:

 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ nghĩa vụ tài chính với chính phủ Úc mà đứa trẻ có thể phát sinh khi chúng ở Úc.
 • Đảm bảo chỗ ăn ở và hỗ trợ tài chính theo yêu cầu để đáp ứng nhu cầu hợp lý của đứa trẻ. Sự trợ giúp sẽ kéo dài trong 2 năm ở Úc.
 • Cung cấp thông tin và tư vấn để giúp đứa trẻ định cư tại Úc
 • Cung cấp hỗ trợ theo yêu cầu nhằm cho phép chúng tham dự bất kỳ lớp học tiếng Anh nào.Thông báo cho bộ bằng văn bản nếu hoàn cảnh của chúng thay đổi mà có thể ảnh hưởng tới các điều kiện hợp lệ của đứa trẻ để xin Visa con cái hoặc các điều kiện hợp lệ của người bảo trợ đứa trẻ.

Các nghĩa vụ khác có thể áp dụng nếu người bảo trợ được yêu cầu cung cấp Cam kết bảo trợ (AoS).

          Nộp đơn xin Visa 101

Trang này cung cấp thông tin để giúp quý vị hiểu và xin Visa cho con cái. Trước khi nộp đơn xin Visa, người nộp đơn và người bảo trợ cũng nên đọc tập sách thông tin về di trú con cái.

          Lệ phí xin Visa

Có lệ phí xin Visa cho Visa này. Lệ phí thường sẽ không được hoàn trả, thậm chí nếu đơn xin Visa bị từ chối hoặc rút lại.

          Các chi phí khác

Ngoài khoản phí nộp đơn, quý vị sẽ phải chi trả khoản phí kiểm tra sức khỏe. Quý vị cũng có thể được yêu cầu trả phí nhận dịch vụ kiểm tra của cảnh sát. Loại phí này khác nhau giữa các quốc gia. Khi quý vị được yêu cầu nhận dịch vụ kiểm tra của cảnh sát, quý vị tự mình chịu trách nhiệm về tất cả sự sắp xếp. Một số chi phí khác có thể liên quan đến đơn xin, ví dụ như việc dịch các tài liệu sang tiếng Anh.

          Danh mục kiểm tra tài liệu

Danh mục kiểm tra tài liệu làm rõ các thông tin và các tài liệu liên quan quý vị cần phải cung cấp cùng với đơn xin Visa.

          Các mẫu đơn

Các mẫu liệt kê trong bảng dưới phải được hoàn thành và cung cấp cho Bộ.

Người hoàn thiện Form Details
Người bảo trợ Vui lòng xem: Mẫu 40CH Bảo trợ cho con cái di trú tới Úc Lưu ý: Mẫu này phải được nộp cùng với Mẫu 47CH.
Người nộp đơn hoặc người bảo trợ thay mặt cho người nộp đơn Vui lòng xem: Mẫu 47CH Nộp đơn xin di trú tới Úc bởi con cái 

          Thông tin giúp quý vị chuẩn bị đơn xin

Thông tin thêm về chứng thực và dịch thuật tài liệu, giao tiếp với Bộ, sử dụng đại lý di trú, ủy quyền cho người khác nhận thông tin từ bộ, và nhận trợ giúp cho đơn xin của quý vị.

          Nộp đơn ở đâu và như thế nào?

Tất cả các mẫu đơn thích hợp cùng với các tài liệu hỗ trợ và lệ phí phải được nộp. Đối với Visa này, đứa trẻ phải ở bên ngoài nước Úc vào thời điểm nộp đơn và khi Visa được cấp.

Nếu quý vị nộp đơn xin Visa bản giấy ở một số quốc gia quý vị sẽ cần cung cấp mẫu sinh trắc học.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu