asdasdasdasdasdasd Visa 103 - Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện cha mẹ không đóng tiền

Visa 103 này cho phép cha mẹ di trú đến Úc sinh sống vĩnh viễn ở Úc cùng con cái của họ đang ở Úc. Visa này yêu cầu quý vị phải được bảo trợ bởi con cái của quý vị hoặc một người bảo trợ đủ điều kiện ở Úc.

103

Visa này dành cho ai

          Visa này dành cho quý vị nếu quý vị là cha hoặc mẹ có con ruột hoặc con ghẻ tại thời điểm đơn xin Visa được nộp và giải quyết, và là công dân Úc, cư dân thường trú hoặc công dân Zew Zealand đủ điều kiện. Điều này có nghĩa là con của quý vị phải cư trú hợp pháp ở Úc trong một thời gian nhất định, thông thường là hai năm, một số trường hợp số năm có thể ít hơn nhưng vẫn được công nhận là công dân Úc nếu là các trường hợp có tính thuyết phục và thông cảm được.

Ngoài ra quý vị phải thỏa mãn một trong số các điều kiện sau đây:

 • Ít nhất phân nửa trong số con cái của quý vị là công dân Úc, là cư dân thường trú ở Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện và thường trú ở Úc.
 • Quý vị có số con cái là công dân Úc, cư dân Úc thường trú hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện sinh sống ở Úc nhiều hơn là ở các quốc gia khác

Người phối ngẫu hoặc họ hàng phụ thuộc khác của quý vị có thể có thể được bao gồm trong đơn xin Visa nếu họ thỏa mãn các yêu cầu nhất định.

Lưu ý: Nếu quý vị đã được Bộ trưởng cấp Visa dành cho khách du lịch (hạng phụ 676) thông qua sự can thiệp của Bộ thì các tiêu chuẩn hợp lệ khác có thể được áp dụng. Nếu quý vị đang cân nhắc lựa chọn Visa diện cha mẹ, vui lòng liên hệ Trung tâm xét duyệt Visa diện cha mẹ (Parent Visa Centre) tại Perth để biết thêm về các trường hợp cụ thể của quý vị.

Visa này có lệ phí bao nhiêu?

          Quý vị sẽ phải trả phí đơn xin thực thực khi quý vị nộp đơn. Phí này bao gồm cho cả quý vị và tất cả họ hàng bao gồm trong đơn xin Visa và thường sẽ không được hoàn trả nếu đơn xin Visa bị từ chối hoặc quý vị quyết định rút đơn sau khi quý vị đã nộp. Quý vị cũng sẽ phải trả một khoản phí đơn xin Visa khác dành cho mỗi cá nhân trong đơn xin Visa trước khi quý vị được cấp Visa.

Visa 103 này cho phép tôi làm gì?

          Visa này cho phép quý vị, người phối ngẫu và họ hàng phụ thuộc kèm theo sinh sống với tư cách là cư dân thường trú tại Úc.

Quý vị cũng có thể:

 • Làm việc và học tập tại Úc
 • Nhận được hỗ trợ y tế của Medicare và Chương trình bảo trợ Dược phẩm (PBS)
 • Tiếp cận với các khoản thanh toán an sinh xã hội (tùy thuộc vào thời gian chờ đợi)
 • Có đủ điều kiện xin quyền công dân Úc (phụ thuộc vào các tiêu chuẩn hợp lệ về thường trú)
 • Bảo trợ cho người muốn thường trú (tùy thuộc vào thời gian chờ đợi).

Visa 103 này hoạt động như thế nào

          Người nộp đơn xin Visa diện Cha Mẹ không có đóng góp có thể phải chờ trong nhiều năm để được cấp Visa, vì chính phủ giới hạn số lượng được đưa vào chương trình mỗi năm. Để công bằng, những đối tượng nộp đơn thỏa mãn các tiêu chuẩn để được cấp Visa sẽ được xếp vào một danh sách đợi toàn cầu.

          Vì thời gian chờ đợi kéo dài, người nộp đơn có thể nộp đơn xin Visa diện có đóng góp, qua đó người nộp đơn (hoặc người bảo trợ) sẽ phải trả một khoản phí đơn xin Visa và cam kết Bảo lãnh tài chính lớn hơn nhiều. Người nộp đơn (hoặc người bảo trợ) sẽ đóng góp cho doanh thu của chính phủ và đánh đổi chi phí mà cộng đồng phải gánh chịu do việc di trú của cha mẹ gây ra. Chính phủ cũng giới hạn số lượng đối với cha mẹ có đóng góp vào mỗi năm, nhưng sẽ có số lượng sẵn có nhiều hơn nhờ đó thời gian chờ đợi cho việc cấp Visa diện Cha Mẹ có đóng góp sẽ ngắn hơn nhiều.

Trách nhiệm

          Các trách nhiệm chính đối với loại Visa này được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Đối tượng Trách nhiệm
Người bảo trợ Phải cung cấp một văn bản cam kết sẽ cung cấp các hỗ trợ về nơi ăn chốn ở và tài chính cho người xin cấp Visa, và bất cứ họ hàng phụ thuộc nào kèm theo trong vòng hai (2) năm đầu cư trú tại Úc.
Người nộp đơn Hoàn thành và nộp đơn kèm theo phí nộp đơn và tất cả các giấy tờ có liên quan.
Người bảo lãnh tài chính (có thể là người bảo trợ hoặc một đối tượng khác) Cần chuẩn bị:cung cấp các hỗ trợ về tài chính cho người nộp đơn, người phối ngẫu và họ hàng phụ thuộc của người nộp đơn kèm theo, nhờ đó họ sẽ không cần phụ thuộc vào bất cứ hình thức tài trợ nào của chính phủ trong vòng 2 năm đầuhoàn trả bất cứ khoản thanh toán phúc lợi xã hội có thể thu hồi của người nộp đơn, người phối ngẫu hoặc họ hàng phụ thuộc của họ trong vòng 2 năm đầu cư trú tại Úc.

Lưu ý: Quý vị không được nộp Bảo lãnh Tài chính cho đến khi được yêu cầu nộp (Sau khi Bộ nhận được đơn xin Visa của quý vị)

Các lợi ích chính phủ

          Nếu quý vị được cấp loại Visa này, quý vị sẽ có thời gian chờ trước khi có đủ điều kiện để hưởng các khoản thanh toán phúc lợi xã hội.

Thời gian chờ thường là hai (2) năm đối với hầu hết các khoản thanh toán phúc lợi xã hội và mười (10) năm đối với khoản thanh toán dưỡng lão và khuyết tật (trừ trường hợp ngoại lệ)

Con cái ở Úc

Quý vị phải là cha mẹ của con cái sinh sống ở Úc thỏa mãn các một trong các điều kiện sau:

 • Là công dân Úc
 • Là cư dân thường trú ở Úc
 • Là công dân New Zealand đủ điều kiện.

Người bảo trợ đủ điều kiện

          Quý vị phải được bảo trợ bởi một người bảo trợ đủ điều kiện. Thông thường, con cái của quý vị sẽ bảo trợ quý vị. Nếu con của quý vị dưới 18 tuổi, quý vị có thể được bảo trợ bởi một trong những người sau đây:

 • Người phối ngẫu của con quý vị
 • Họ hàng hoặc người giám hộ của con quý vị
 • Họ hàng hoặc người giám hộ của người phối ngẫu của con quý vị
 • Tổ chức cộng đồng.

Bảo lãnh tài chính

Quý vị phải có cam kết của người sẽ cung cấp Bảo lãnh tài chính cho quý vị.

Bài kiểm tra cân bằng gia đình

Quý vị phải thỏa mãn được yêu cầu của bài kiểm tra cân bằng gia đình.

Sức khỏe

Quý vị phải đáp ứng được các yêu cầu về sức khỏe và phải trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe.
Lai lịch cá nhân

Quý vị phải thỏa mãn các yêu cầu về lai lịch cá nhân.

Các khoản nợ đối với Chính phủ Úc

          Quý vị phải hoàn trả hoặc thu xếp để trả bất cứ các khoản nợ nào cho chính phủ Úc, trước khi có quyết định nào đối với đơn của quý vị.

Những hạn chế đối với đơn xin Visa

          Nếu quý vị ở Úc, quý vị có thể không được phép nộp đơn xin Visa loại này trong một số trường hợp, ví dụ:

 • Quý vị không có Visa chính thức (là bất cứ loại Visa nào ngoài Visa bắc cầu, Visa hình sự, Visa bắt buộc) và đã có một Visa bị hủy bỏ hoặc từ chối kể từ lần cuối cùng ở Úc.
 • Visa mới nhất của quý vị được cấp với điều kiện là quý vị sẽ không được cấp Visa chính thức trong khi lưu trú ở Úc.
 • Quý vị có Visa du lịch được bảo trợ
 • Quý vị là người di cư bị giam giữ.

Nếu quý vị ở trong bất cứ trường hợp nào nêu trên, hãy liên hệ với cơ quan thuộc bộ trước khi nộp đơn.

Bản tuyên bố các giá trị Úc

          Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên, quý vị được yêu cầu ký vào bản tuyên bố các giá trị Úc. Bản tuyên bố này được kèm theo với đơn xin Visa và tất cả người nộp đơn từ 18 tuổi trở lên sẽ phải ký để xác nhận họ tôn trọng cách sống của người Úc và tuân thủ luật Úc. Trước khi ký, quý vị được yêu cầu phải đọc hoặc giải thích cho quý vị, tài liệu về cuộc sống ở Úc do chính phủ cung cấp có trong tập sách Cuộc sống ở Úc (Life in Australia).

Tập sách Cuộc sống ở Úc cung cấp thêm thông tin về các giá trị chung của người Úc  và về cách sống của họ.

Trước khi nộp đơn, quý vị vui lòng đọc tất cả các yêu cầu liên quan.

Điều kiện hợp lệ dành cho thành viên gia đình

          Các thành viên gia đình sau đây có thể được đưa vào trong đơn của quý vị:

 • Người phối ngẫu
 • Con cái phụ thuộc
 • Họ hàng phụ thuộc khác

Các thành viên gia đình phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây để có đủ điều kiện được đưa vào trong đơn xin Visa.

Vợ/ Chồng

          Một người là vợ/ chồng của người khác nếu họ có mối quan hệ hôn nhân với nhau. Hai người có mối quan hệ hôn nhân nếu:

 • Họ đã kết hôn với nhau dưới hình thức một cuộc hôn nhân hợp pháp theo Đạo luật Di trú 1958;
 • Họ có cam kết chung sẽ chia sẻ cuộc sống như vợ chồng và không bao gồm người khác
 • Mối quan hệ giữa họ là có thật và sẽ tiếp tục; và
 • Họ chung sống cùng nhau vĩnh viễn và không sống riêng

Người phối ngẫu không chính thức         

          Một người là người phối ngẫu không chính thức của người khác (có thể đồng giới hoặc khác giới) nếu:

 • Họ có cam kết chung sẽ chia sẻ cuộc sống cùng nhau và không bao gồm người khác
 • Mối quan hệ giữa họ là có thật và sẽ tiếp tục
 • Họ chung sống cùng nhau vĩnh viễn và không sống riêng
 • Họ không có mối quan hệ gia đình.

          Đối với đơn xin Visa vĩnh viễn, Visa diện Kỹ năng kinh doanh (Tạm thời), Visa diện Sinh viên (Tạm trú), Visa diện Người phối ngẫu (Tạm thời), Visa diện Người phối ngẫu (Tạm trú), hoặc Visa di cư diện ngành nghề thì mối quan hệ không chính thức phải tồn tại ít nhất trong vòng 2 năm ngay trước ngày nộp đơn.

Con cái phụ thuộc

          Con ruột hoặc con ghẻ của quý vị được công nhận là con cái phụ thuộc nếu thỏa mãn một trong số các điều sau:

 • Dưới 18 tuổi
 • Từ 18 tuổi trở lên và phụ thuộc hoàn toàn hoặc phần lớn vào quý vị trong một thời gian dài đối với những nhu cầu thiết yếu (như thực phẩm, quần áo và chỗ ở)
 • Ở bất kỳ độ tuổi nào vào không có khả năng làm việc do bị mất toàn bộ hoặc một phần chức năng thể chất hoặc tinh thần (cho dù có di trú cùng với quý vị hay không)

Đối với con cái ở bất kỳ độ tuổi nào sẽ không được công nhận là phụ thuộc nếu đã kết hôn, đính hôn để kết hôn hoặc có mối quan hệ không chính thức.

Họ hàng phụ thuộc khác

          Họ hàng của quý vị được công nhận là phụ thuộc nếu họ thỏa mãn tất cả các điều sau:

 • Phụ thuộc hoàn toàn hoặc phần lớn vào quý vị trong một thời gian dài đối với những nhu cầu thiết yếu (như thực phẩm, chỗ ở và quần áo)
 • Phụ thuộc vào hỗ trợ của quý vị hơn bất kỳ người hoặc nguồn nào khác
 • Đã phụ thuộc vào quý vị trong một thời gian dài

Chi tiết về mỗi đối tượng phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên, cho dù di trú hay không phải được cung cấp hoàn thiện ở mẫu 47A.

Sức khỏe

Quý vị phải đáp ứng được các yêu cầu về sức khỏe và phải trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe.

Lai lịch cá nhân

Quý vị và tất cả các họ hàng phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên phải thỏa mãn các yêu cầu về lai lịch cá nhân.

Bản tuyên bố các giá trị Úc

Tất cả người nộp đơn từ 18 tuổi trở lên được yêu cầu kí vào Bản tuyên bố các giá trị Úc. Bản tuyên bố này được kèm theo với đơn xin Visa và tất cả người nộp đơn từ 18 tuổi trở lên sẽ phải ký để xác nhận họ tôn trọng cách sống của người Úc và tuân thủ luật Úc. Trước khi ký, quý vị được yêu cầu phải đọc hoặc giải thích cho quý vị, tài liệu về cuộc sống ở Úc do chính phủ cung cấp có trong tập sách Cuộc sống ở Úc (Life in Australia).

Điều kiện hợp lệ của người bảo trợ

Thông thường, con cái của quý vị phải bảo trợ cho quý vị. Tuy nhiên nếu con cái quý vị dưới 18 tuổi thì một người khác (từ 18 tuổi trở lên) hoặc một tổ chức cộng đồng có thể là người bảo trợ.

Nếu con cái của quý vị từ 18 tuổi trở lên

Con ruột hoặc con ghẻ của quý vị có đủ điều kiện để bảo trợ nếu sinh sống ở Úc với một trong các tư cách sau:

 • Là công dân Úc
 • Là cư dân thường trú tại Úc
 • Là công dân New Zealand đủ điều kiện.

Người phối ngẫu của con cái quý vị (từ 18 tuổi trở lên) cũng có đủ điều kiện để bảo trợ nếu sống cùng con cái của quý vị và sống tại Úc với một trong các tư cách sau:

 • Là công dân Úc
 • Là cư dân thường trú tại Úc
 • Là công dân New Zealand đủ điều kiện.

Nếu con cái quý vị dưới 18 tuổi

Trường hợp sau có thể được công nhận là người bảo trợ đủ điều kiện:

Người phối ngẫu của con cái quý vị (từ 18 tuổi trở lên) đủ điều kiện để bảo trợ nếu sống cùng với con cái quý vị và sống ở Úc với một trong các tư cách sau:

 • Là công dân Úc
 • Là cư dân thường trú tại Úc
 • Là công dân New Zealand đủ điều kiện.

Họ hàng hoặc người giám hộ (từ 18 tuổi trở lên) của con cái quý vị hoặc của người phối ngẫu của con cái quý vị có đủ điều kiện bảo trợ quý vị nếu họ sinh sống ở Úc với một trong các tư cách sau:

 • Là công dân Úc
 • Là cư dân thường trú tại Úc
 • Là công dân New Zealand đủ điều kiện.

Một tổ chức cộng đồng có đủ điều kiện để bảo trợ nếu tổ chức này:

 • Có thể thiết lập mối quan hệ giữa tổ chức và con cái quý vị
 • Sẵn sàng chuẩn bị các văn bản chính thức để hỗ trợ cho đơn xin Visa (thông thường là một bản tuyên bố pháp lý do một thành viên cấp cao ký)

Điều kiện hợp lệ của Người bảo lãnh Tài chính

Bảo lãnh Tài chính có thể được cung cấp bởi người bảo trợ hoặc một/ nhiều người khác.

Để đủ điều kiện cung cấp bảo lãnh tài chính, người bảo lãnh tài chính sẽ cần thỏa mãn tất cả các yêu cầu về tính hợp lệ của Centrelink.

Lưu ý: Không chắc chắn rằng một người có thể cung cấp bảo lãnh tài chính nếu họ

nhận được đầy đủ các khoản lương hưu, quyền lợi và trợ cấp (trừ các khoản thanh toán gia đình từ Centrelink trong vòng một năm trước).

Trước khi quý vị nộp đơn, xin vui lòng đọc tất cả các yêu cầu liên quan.

Nghĩa vụ

Nếu loại Visa này được cấp, các điều kiện sau đây phải được đáp ứng.

Người nộp đơn và các thành viên gia đình

Quý vị và bất cứ thành viên gia đình nào đi theo đều phải tuân thủ theo luật lệ Úc như là một cư dân thường trú

Người bảo trợ

Người bảo trợ của quý vị phải tiếp tục giúp quý vị (và gia đình quý vị) định cư ở Úc thông qua việc cung cấp:

 • hỗ trợ
 • nơi ăn chốn ở
 • hỗ trợ tài chính.

Người bảo trợ phải tuân thủ các nghĩa vụ này trong vòng hai (2) năm đầu tiên cư trú ở Úc.

Người bảo lãnh tài chính

Người bảo lãnh tài chính phải thực hiện các điều sau:

 • cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính cho quý vị nhờ đó quý vị không phải phụ thuộc vào bất cứ hình thức trợ cấp nào của chính phủ
 • hoàn trả cho chính phủ Úc bất kỳ khoản thanh toán phúc lợi xã hội nào được bồi hoàn của người nộp đơn do Centrelink chi trả cho quý vị và bất kỳ người nào khác nằm trong phạm vi điều khoản của Bảo lãnh Tài chính
 • trả khoản tiền thế chân được bồi hoàn trước khi Visa được cấp.

Đối với loại Visa này, Bảo lãnh tài chính phải có hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ ngày quý vị (và gia đình quý vị) đến Úc.

Nộp đơn xin Visa 103

Các trang này cung cấp thông tin giúp quý vị hiểu và nộp đơn xin Visa. Trước khi quý vị nộp đơn xin Visa, xin hãy đọc tập sách thông tin về di cư diện Cha Mẹ.

Quý vị phải trả phí nộp đơn khi quý vị nộp đơn xin Visa. Quý vị sẽ không được hoàn trả phí nộp đơn nếu đơn xin Visa của quý vị bị từ chối hoặc khi quý vị quyết định rút đơn sau khi đã nộp.

Các khoản chi phí khác

Ngoài khoản phí nộp đơn, quý vị sẽ phải chi trả khoản phí kiểm tra sức khỏe.

Quý vị cũng có thể được yêu cầu trả phí nhận dịch vụ kiểm tra của cảnh sát. Loại phí này khác nhau giữa các quốc gia. Khi quý vị được yêu cầu nhận dịch vụ kiểm tra của cảnh sát, quý vị tự mình chịu trách nhiệm về tất cả sự sắp xếp.

Một số chi phí khác có thể liên quan đến đơn xin, ví dụ như việc dịch các tài liệu sang tiếng Anh.

Danh mục kiểm tra đơn

Danh mục kiểm tra đơn làm rõ các thông tin và các tài liệu liên quan quý vị cần phải cung cấp cùng với đơn xin Visa. Các đơn xin Visa hoàn thiện sẽ được xử lý nhanh hơn. Các đơn không hoàn thiện có thể bị trì hoãn hoặc trong một vài trường hợp có thể bị từ chối.
Thông tin trợ giúp cho việc chuẩn bị đơn xin Visa

Các thông tin khác sẵn có về việc công chứng và dịch các tài liệu, liên hệ với bộ, sử dụng đại diện di trú, cho phép người khác được nhận thông tin từ bộ, và nhận trợ giúp về đơn xin Visa..

Mẫu đơn xin Visa

Bảng sau đây mô tả chi tiết mẫu đơn xin cho loại Visa này.

Trách nhiệm Mẫu đơn
Người bảo trợ Mẫu 40 Bảo trợ di cư đến Úc (306KB PDF file)
Lưu ý: Người bảo trợ phải trình mẫu đơn này cho người nộp đơn để nộp cùng đơn xin Visa của họ.
Người nộp đơn Mẫu 47PA Đơn xin di cư đến Úc diện Cha Mẹ (531KB PDF file)
Lưu ý: Trung tâm Perth Offshore Parents Centre đã đổi tên thành Parent Visa Centre (Trung tâm xét duyệt Visa diện Cha Mẹ).
Mẫu 47A Chi tiết về con cái hoặc các thành viên gia đình phụ thuộc khác từ 18 tuổi trở lên(238KB PDF file)
Lưu ý: Mẫu đơn này phải được người nộp đơn hoàn thành để xin cấp Visa này, đối với mỗi người họ hàng phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên dù có di cư hay không.

Đưa các thành viên gia đình vào đơn xin Visa

Trong một vài trường hợp quý vị có thể đưa thêm con cái phụ thuộc hoặc người phối ngẫu vào trong đơn xin Visa sau khi đơn đã được nộp, nhưng phải trước khi nhận được quyết định.

Ưu tiên khi xử lý Visa diện Cha Mẹ

Đơn xin Visa diện Cha Mẹ có mức ưu tiên xử lý thấp hơn so với bất kỳ thành viên trong gia đình nào ví dụ như người phối ngẫu hoặc con cái.

Làm thế nào để nộp đơn xin Visa và nộp ở đâu

Đối với loại Visa này, quý vị có thể nộp đơn ngay cả khi quý vị đang ở trong hay ngoài Úc, tuy nhiên quý vị phải ở ngoài Úc khi được cấp Visa.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu