asdasdasdasdasdasd Visa 116 – Bảo lãnh đi Úc sang chăm sóc người thân

Visa 116 này áp dụng đối với đối tượng là người chăm sóc cho họ hàng Úc hoặc thành viên khác trong gia đình đang trong tình trạng điều trị y tế.

Visa này yêu cầu người nộp đơn phải được bảo trợ bởi một người họ hàng Úc hoặc người phối ngẫu của họ hàng của họ ở Úc.

Visa này dành cho ai

Visa 116 dành cho quý vị nếu quý vị có họ hàng thường trú ở Úc và họ hoặc người thân của họ yêu cầu được chăm sóc y tế.

Người phối ngẫu và họ hàng khác có thể có thể được bao gồm trong đơn xin visa nếu họ thỏa mãn các yêu cầu nhất định.

116

Visa này có lệ phí bao nhiêu?

Quý vị sẽ phải trả phí đơn xin thực thực khi quý vị nộp đơn. Quý vị sẽ không được hoàn trả phí nếu đơn xin visa bị từ chối hoặc quý vị quyết định rút đơn sau khi quý vị đã nộp.

Visa này cho phép tôi làm gì?

Nếu quý vị được cấp loại visa này, quý vị và họ hàng của quý vị có thể sinh sống với tư cách là cư dân thường trú tại Úc.

Quý vị cũng có thể:

 • làm việc và học tập tại Úc
 • nhận được hỗ trợ y tế của Medicare và Chương trình bảo trợ Dược phẩm (PBS)
 • tiếp cận với các khoản thanh toán an sinh xã hội (tùy thuộc vào thời gian chờ đợi)
 • có đủ điều kiện xin quốc tịch Úc (phụ thuộc vào các tiêu chuẩn hợp lệ về thường trú)
 • bảo trợ cho người muốn thường trú (tùy thuộc vào thời gian chờ đợi).

Visa này hoạt động như thế nào

Visa này yêu cầu quý vị phải được bảo trợ bởi họ hàng ở Úc hoặc người phối ngẫu của họ hàng quý vị.

Trách nhiệm  

Các trách nhiệm chính đối với loại visa này được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Đối tượng Trách nhiệm
Người bảo trợ Phải cung cấp một văn bản cam kết sẽ cung cấp các hỗ trợ về nơi ăn chốn ở và tài chính cho người xin cấp visa, và bất cứ họ hàng phụ thuộc nào kèm theo trong vòng hai năm đầu cư trú tại Úc.
Người thân của người cần điều trị y tế Sắp xếp tiến hành kiếm tra tình trạng sức khỏe tại trung tâm Medibank Health Solutions (trước đây là Dịch vụ Y tế Úc HSA).
Người nộp đơn Hoàn thành và nộp đơn kèm theo phí nộp đơn và tất cả các giấy tờ có liên quan.

Các lợi ích chính phủ

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận được khoản thanh toán cho người chăm sóc khi quý vị bắt đầu việc chăm sóc họ hàng của quý vị.

Thời gian chờ thường là hai năm đối với hầu hết các khoản thanh toán phúc lợi xã hội và mười năm đối với khoản thanh toán dưỡng lão và khuyết tật (trừ trường hợp ngoại lệ)

Người nộp đơn hợp lệ

Để có đủ điều kiện hợp lệ nộp đơn xin visa này quý vị phải thỏa mãn tất cả các yêu cầu về tính hợp lệ sau.

Họ hàng Úc

Quý vị phải có họ hàng ở Úc như người phối ngẫu, con cái, cha, mẹ, anh, chị, em, ông bà, cháu, cô, dì, thím, chú, bác, cháu trai, cháu gái (hoặc những người tương đương có quan hệ ghẻ) sinh sống và thường trú ở Úc và thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

 • là công dân Úc
 • là cư dân Úc vĩnh viễn
 • là công dân New Zealand đủ điều kiện.

Người thân Úc của quý vị (hoặc thành viên trong gia đình họ) phải có điều trị y tế cần đến sự chăm sóc của quý vị.

Người bảo trợ đủ điều kiện

Quý vị phải được bảo trợ bởi họ hàng ở Úc hoặc người phối ngẫu của họ. Người phối ngẫu của quý vị phải đáp ứng được các yêu cầu về tính hợp lệ.

Các yêu cầu về chăm sóc

Mục đích của visa này là cho phép quý vị có thể chăm sóc người thân ở Úc. Vì vậy, quý vị cần phải hiểu đầy đủ chi tiết về hình thức chăm sóc nào được yêu cầu và quý vị phải sẵn sàng để cung cấp hình thức chăm sóc đó.

Lưu ý: Hình thức hỗ trợ mà quý vị cung cấp phải là hình thức không thể được cung cấp bởi bất kỳ người thân nào khác hoặc từ phúc lợi, bệnh viện, y tá hoặc các dịch vụ cộng đồng ở Úc.

>> Xem thêmVisa 115 – Người thân duy nhất

Các khoản nợ đối với Chính phủ Úc

Quý vị phải hoàn trả hoặc thu xếp để trả bất cứ các khoản nợ nào cho chính phủ Úc, trước khi có quyết định nào đối với đơn của quý vị.

Bản tuyên bố các giá trị Úc

Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên, quý vị được yêu cầu ký vào bản tuyên bố các giá trị Úc. Bản tuyên bố này được kèm theo với đơn xin visa và tất cả người nộp đơn từ 18 tuổi trở lên sẽ phải ký để xác nhận họ tôn trọng cách sống của người Úc và tuân thủ luật Úc. Trước khi ký, quý vị được yêu cầu phải đọc hoặc giải thích cho quý vị, tài liệu về cuộc sống ở Úc do chính phủ cung cấp có trong tập sách Cuộc sống ở Úc (Life in Australia).

Tập sách Cuộc sống ở Úc cung cấp thêm thông tin về các giá trị chung của người Úc và về cách sống của họ.

Điều kiện hợp lệ dành cho thành viên gia đình

Các thành viên gia đình sau đây có thể được đưa vào trong đơn của quý vị:

 • người phối ngẫu
 • con cái phụ thuộc
 • họ hàng phụ thuộc khác

Các thành viên gia đình phải đáp ứng được các yêu cầu về điều kiện hợp lệ sau đây mới đủ điều kiện để đưa vào đơn xin visa.

Người phối ngẫu

Người phối ngẫu là vợ/ chồng (người mà quý vị kết hôn) hoặc người phối ngẫu không chính thức (bao gồm cả người phối ngẫu đồng giới).

Con cái phụ thuộc

Con ruột hoặc con ghẻ của quý vị được công nhận là con cái phụ thuộc nếu thỏa mãn một trong số các điều sau:

 • dưới 18 tuổi
 • từ 18 tuổi trở lên và phụ thuộc hoàn toàn hoặc phần lớn vào quý vị trong một thời gian dài đối với những nhu cầu thiết yếu (như thực phẩm, quần áo và chỗ ở)
 • ở bất kỳ độ tuổi nào vào không có khả năng làm việc (cho dù có di trú cùng với quý vị hay không)

Đối với con cái ở bất kỳ độ tuổi nào sẽ không được công nhận là phụ thuộc nếu đã kết hôn, đính hôn để kết hôn hoặc có mối quan hệ không chính thức.

Họ hàng phụ thuộc khác

Họ hàng khác của quý vị được công nhận là phụ thuộc nếu họ thỏa mãn tất cả các điều sau:

 • phụ thuộc hoàn toàn hoặc phần lớn vào quý vị trong một thời gian dài đối với những nhu cầu thiết yếu (như thực phẩm, chỗ ở và quần áo)
 • phụ thuộc vào hỗ trợ của quý vị hơn bất kỳ người hoặc nguồn nào khác
 • đã phụ thuộc vào quý vị trong một thời gian dài
 • chưa kết hôn, đã đính hôn để kết hôn hoặc đang có mối quan hệ không chính thức
 • thường sinh sống trong nhà của đối tượng nộp đơn chính

Chi tiết về mỗi đối tượng phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên, cho dù di trú hay không phải được cung cấp.

Điều kiện hợp lệ của người Bảo trợ

Quý vị có thể được bảo trợ bởi người thân ở Úc hoặc người phối ngẫu của người thân quý vị (nếu họ sống cùng nhau).

Người bảo trợ của quý vị phải từ 18 tuổi trở lên và sinh sống ở Úc với một trong các tư cách sau:

 • công dân Úc
 • cư dân Úc vĩnh viễn
 • công dân New Zealand đủ điều kiện.

Công dân New Zealand muốn bảo trợ cho người nộp đơn phải đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe và lai lịch cá nhân.

Ai có thể điều trị y tế?

Người thân phải điều trị y tế phải là họ hàng ở Úc của quý vị hoặc một thành viên trong gia đình.

Gia đình của họ hàng ở Úc của quý vị bao gồm:

 • Người phối ngẫu của họ
 • Con cái phụ thuộc của họ
 • Bất kỳ họ hàng nào sống trong hộ gia đình, phụ thuộc vào gia đình và chưa kết hôn hoặc không có mối quan hệ không chính thức, li hôn hoặc góa phụ.

Người yêu cầu được chăm sóc phải là công dân Úc, cư dân thường trú ở Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.

Tình trạng điều trị y tế

Tình trạng điều trị y tế  phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

 • Tình trạng sức khỏe bị suy giảm về mặt thể chất, trí tuệ, giác quan ảnh hưởng đến khả năng tham gia các hoạt động thường ngày
 • Loại hình hỗ trợ phải là loại mà không dễ dàng cung cấp bởi bất cứ người thân nào khác hoặc từ an sinh, bệnh viện, y tá hoặc các dịch vụ cộng đồng khác ở Úc
 • Nhu cầu đối với việc hỗ trợ phải tiếp diễn ít nhất trong vòng hai năm
 • Tình trạng sức khỏe phải được đánh giá và xác minh bởi Trung tâm Medibank Health Solutions (trước đây là Dịch vụ Y tế Úc HSA)

Người nộp đơn và các thành viên gia đình

Quý vị và bất cứ thành viên gia đình nào đi theo đều phải tuân thủ theo luật lệ Úc như là một cư dân Úc vĩnh viễn.

Người bảo trợ

Người bảo trợ của quý vị phải tiếp tục giúp người nộp đơn (và gia đình của họ) định cư ở Úc thông qua việc cung cấp:

 • hỗ trợ
 • nơi ăn chốn ở
 • hỗ trợ tài chính

Đối với loại visa này, người bảo trợ phải tuân thủ các nghĩa vụ này trong vòng hai (2) năm kể từ ngày được cấp visa.

Phí nộp đơn

Quý vị phải trả phí nộp đơn cho loại visa này. Quý vị sẽ không được hoàn trả phí nếu đơn xin visa của quý vị bị từ chối hoặc khi quý vị quyết định rút đơn sau khi đã nộp.

Các khoản chi phí khác

Ngoài khoản phí nộp đơn, người nộp đơn sẽ phải chi trả khoản phí kiểm tra sức khỏe. Quý vị cũng có thể được yêu cầu trả phí nhận dịch vụ kiểm tra của cảnh sát. Loại phí này khác nhau giữa các quốc gia. Khi quý vị được yêu cầu nhận dịch vụ kiểm tra của cảnh sát, quý vị phải tự chịu trách nhiệm về tất cả các thủ tục. Một số chi phí khác có thể liên quan đến đơn xin, ví dụ như việc dịch các tài liệu sang tiếng Anh.

Danh mục kiểm tra đơn

Danh mục kiểm tra đơn làm rõ các thông tin và các tài liệu liên quan quý vị cần phải cung cấp cùng với đơn xin visa. Các đơn xin visa hoàn thiện sẽ được xử lý nhanh hơn. Các đơn không hoàn thiện có thể bị trì hoãn hoặc trong một vài trường hợp có thể bị từ chối.

Thông tin trợ giúp cho việc chuẩn bị đơn xin visa

Các thông tin khác sẵn có về việc công chứng và dịch các tài liệu, liên hệ với bộ, sử dụng đại diện di trú, cho phép người khác được nhận thông tin từ bộ, và nhận trợ giúp về đơn xin visa..

Mẫu đơn xin visa

Bảng sau đây mô tả chi tiết mẫu đơn xin cho loại visa này.

Trách nhiệm Mẫu đơn
Người bảo trợ Mẫu 40 Bảo trợ di cư đến Úc

Lưu ý: Người bảo trợ phải trình mẫu đơn này cho người nộp đơn để nộp cùng đơn xin visa của họ.Người nộp đơnMẫu 47OF Đơn xin di cư đến Úc diện nhân thân khác

Mẫu 47AChi tiết về con cái hoặc các thành viên gia đình phụ thuộc khác từ 18 tuổi trở lên

Lưu ý: Mẫu đơn này phải được người nộp đơn hoàn thành để xin cấp visa này, đối với mỗi người họ hàng phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên dù có di cư hay không.

Đưa các thành viên gia đình vào đơn xin visa

Trong một vài trường hợp quý vị có thể đưa thêm con cái phụ thuộc vào trong đơn xin visa sau khi đơn đã được nộp.

Ưu tiên xét duyệt visa

Theo chương trình di trú diện đoàn tụ gia đình của Úc, đơn xin visa diện con cái và người phối ngẫu sẽ được ưu tiên hơn. Các đơn xin visa diện thân nhân khác sẽ có mức ưu tiên thấp hơn và quý vị phải dự kiến có một khoảng thời gian chờ đợi khá lâu trước khi đơn của quý vị được xét duyệt.

Đối với các thành viên gia đình khác, người chăm nom sẽ được ưu tiên hơn so với họ hàng phụ thuộc lớn tuổi và diện nhân thân còn lại.

Làm thế nào để nộp đơn xin visa và nộp ở đâu

Quý vị phải nộp đơn xin ở ngoài Úc và quý vị phải ở ngoài Úc khi được cấp đơn.

Đơn xin visa phải được nộp tại tòa đại sứ Úc gần nhất tuân thủ đúng tư vấn.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu