asdasdasdasdasdasd Visa 300 - Định cư Úc theo diện kết hôn

Visa 300 cho phép quý vị vào Úc và kết hôn với vợ/chồng chưa cưới trong thời hạn thị thực có hiệu lực 9 tháng. Vợ/chồng chưa cưới của quý vị phải thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Là công dân Úc
 • Là cư dân vĩnh viễn của Úc
 • Là công dân New Zealand đủ điều kiện

Thị thực này dành cho ai?

Thị thực này dành cho quý vị nếu quý vị muốn vào Úc dựa trên mối quan hệ với người phối ngẫu. Người phối ngẫu của quý vị phải là một trong những người sau:

 • Là công dân Úc
 • Là cư dân vĩnh viễn của Úc
 • Là công dân New Zealand đủ điều kiện

Lưu ý: Là người phối ngẫu hoặc vợ/chồng chưa cưới của một công dân Úc, cư dân vĩnh viễn của Úc hay công dân New Zealand đủ điều kiện, thì quý vị không tự động có quyền cư trú vĩnh viễn tại Úc. Nếu quý vị muốn sống vĩnh viễn tại Úc, đầu tiên quý vị phải xin thị thực vĩnh viễn và được đánh giá theo các tiêu chí luật pháp của loại thị thực đó.

Thị thực này có lệ phí bao nhiêu?

Quý vị phải trả lệ phí và thường sẽ không được hoàn trả phí thậm chí khi đơn xin thị thực bị từ chối hoặc quý vị rút đơn xin thị thực.

Thị thực này cho phép tôi làm gì?

Với loại thị thực này, quý vị:

 • Phải đến Úc trước khi kết hôn với vợ/chồng chưa cưới
 • Có thể rời khỏi và quay lại Úc bao nhiêu lần tùy ý trước khi thị thực hết hạn (9 tháng kể từ khi được cấp)
 • Có thể làm việc tại Úc
 • Có thể xin thị thực cho người phối ngẫu tại Úc sau khi quý vị kết hôn với vợ/chồng chưa cưới
 • Có thể học tập, nhưng quý vị không được nhận trợ cấp từ chính phủ
 • Có thể hưởng chế độ hỗ trợ chăm sóc bệnh viện và chi phí của Úc, Medicare nhưng chỉ khi quý vị ở Úc và đã nộp đơn xin thị thực cho người phối ngẫu

Thị thực này hoạt động như thế nào?

Vị trí khi nộp đơn

Quý vị phải ở bên ngoài Úc khi quý vị xin thị thực này và khi được cấp thị thực.

>> Xem chi tiết: Định cư Úc diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình

Trách nhiệm

Trách nhiệm chính liên quan đến việc xin và sử dụng thị thực này được tổng kết trong bảng sau:

Đối tượng Trách nhiệm
Người bảo trợ Chuẩn bị bảo trợ cho người nộp đơn và bất kỳ thành viên gia đình phụ thuộc nào có trong đơn và sẽ di trú cùng với người nộp đơn.
Người nộp đơn Nộp đơn xin hoàn thiện bao gồm tất cả các mẫu đơn liên quan, các tài liệu hỗ trợ và phí nộp đơn.Nếu được cấp thị thực, phải vào Úc theo thị thực cho người sắp kết hôn ít nhất một lần trước khi kết hôn.
Người bảo trợ và người nộp đơn Phải kết hôn trong vòng 9 tháng khi được cấp thị thực cho người kết hônLưu ý: việc kết hôn có thể diễn ra bên trong hoặc bên ngoài nước Úc miễn là việc kết hôn diễn ra sau khi người nộp đơn đã vào Úc lần đầu tiên theo thị thực cho người sắp kết hôn.Sau khi kết hôn,và trước khi thị thực cho người sắp kết hôn hết hiệu lực, cần xin thị thực cho người phối ngẫu để ở lại Úc.

Thời hạn hiệu lực của thị thực 300

Thị thực cho người sắp kết hôn có hiệu lực trong 9 tháng kể từ khi được cấp.

Các định nghĩa về thuật ngữ trong thị thực cho người sắp kết hôn

Một số thuật ngữ được sử dụng để miêu tả về thị thực này có ý nghĩa cụ thể.

ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯỜI XIN THỊ THỰC

Mục tiêu chính của việc xin thị thực này là cho phép quý vị đến Úc và sau đó kết hôn với bạn đời của mình và sống với tư cách là vợ chồng. Quý vị phải thực sự có ý định kết hôn với vợ/chồng chưa cưới. Quý vị cũng phải thực sự có ý định sống với vợ/chồng chưa cưới với tư cách là vợ chồng.

Người bảo trợ đủ điều điện

Quý vị phải được bảo trợ bởi người bảo trợ đủ điều kiện. Người bảo trợ có đủ điều kiện là người nhận các nghĩa vụ bảo trợ và thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Là công dân Úc
 • Là cư dân vĩnh viễn của Úc
 • Là công dân New Zealand đủ điều kiện

Thường thì người bảo trợ là người phối ngẫu của người nộp đơn.

Độ tuổi

Quý vị phải ít nhất đủ 18 tuổi khi xin thị thực này

Giới tính

Quý vị phải có giới tính đối lập với vợ/chồng chưa cưới. Các cặp đôi đồng tính không đủ điều kiện xin loại thị thực này.

Mối quan hệ

Quý vị đã phải gặp vợ/chồng chưa cưới trực tiếp kể từ khi đủ 18 tuổi và bản thân quý vị phải biết vợ/chồng chưa cưới, thậm chí ngay cả nếu:

 • Là kết hôn có sắp đặt
 • Quý vị và người bảo trợ của quý vị đã gặp nhau khi còn nhỏ và việc kết hôn được sắp xếp trước khi quý vị đủ 18 tuổi
 • Quý vị gặp nhau trên mạng (trao đổi ảnh không phải là bằng chứng đã gặp nhau trực tiếp)

Yêu cầu về sức khỏe

Quý vị phải đáp ứng các yêu cầu nhất định về sức khỏe

Các yêu cầu về nhân thân

Quý vị phải đáp ứng các yêu cầu về nhân thân.

Khi nào quý vị không đủ điều kiện

Nếu quý vị có khoản nợ với chính phủ Úc, quý vị nên liên lạc với văn phòng bộ gần nhất hoặc đại sứ quán Úc trước khi quý vị nộp đơn. Quý vị có thể không được cấp thị thực cho đến khi quý vị đã thu xếp để trả khoản nợ đó.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu